References

 

Bara Sanningen kan lösa klimatkrisen

Older Discussions

   Bara Sanningen kan lösa klimatkrisen  (2)

   Svenska

      Tid-Uppskattning

      Tidskonstant

      Diesel-priset

      Farligaste tanke-felet ?

         Rodrigo Caballero sw

            Bevis_001

      1-2-3

      Ha fel - lev längre

      Försiktighet

      En enda blick

      GFANZ

      Akademiskt Ansvar

         Bolognadeklarationen

            Bologna-sw

         Oredlighet Forskning

      Bakgrund

      Jason Hickel

      Brist i modellerna

      Klimatångest

      Bla..Bla..Bla

      Det genialt grymma felet

      Två faktorer som räddar

      Klimatångest hos unga

      Climate Action Tracker.

      IPCC felräkningar

         Farligaste

         Framtida utsläpp

         Kumulativa utsläpp

         Strålningsbalans

         The Big Paradox

      Parisavtalet

      Djuphaven

         Email

         Tweets

      Vägvalet

      Enda lösningen ?

      Risken att Glasgow misslyckas

      Lurade ?

      DI

         Grönt Uppvaknande

      DN (2)

         Bilden av att det är för sent (2)

            John Hassler (2)

            Rodrigo Caballero (2)

            Deliang Chen (2)

            Per Krusell (2)

            Thorsten Mauritsen (2)

            Jonas Nycander (2)

            Michael Tjernström (2)

            LennartBengtsson (2)

            Tankar om Klimatkänsligheten  (2)

            Duellen (2)

         Debatt

         Sverige  fossilfritt tidigare än 2045

         Luddiga planer

         Slutdatum fossila bilar

            underlag

         Vatten...Klimatmålen

         Utbilda klimatskeptiker

         Löfven på COP26

         Förtroendet för Paris på spel

         Striden mellan giganterna  

         Lägre klimatkänslighet

         Missnöje bränslepriser

         Klimatet just Nu

         Är  2C inom räckhåll?

         Vem ska betala?

         DN granskar

         Glasgow –  100 000 krävde handling

         Unga präglar klimatmötet

         Rockström-Gretas blabla-kör

         Bättre paketering

         Islandska fläktarna

         Norges hyckleri

         COP 26 är slut

         Vktiga punkter

         Syna chockdoktrin

         Slöseri med el

         Mer förnybart..

         Billigt för konsumenterna

            Daniel Johansson

         Kärnkraften, grön?

         Ny kärnkraft i hela landet

         Centern skatt drivmedel

         Bränslechocken

         Straffavgift

         Lyssna mindre på FHM

         Bryta Gasberoendet

         Etikbyråkratin kväver forskningen

         Frihetsrevolution

            sw

      3000 Gton

      Agenda 2030

      Brev till Klimatminister Bolund

         b2021_0924

         b2021_1019

         b2021_1022

      Climate Pact Ambassador

      Deliang Chen

         ....jag blir deprimerad

      Elbilarnas Återvändsgränd

         Avgasbilens död

      En värld som ställer om

         Länkar och filer

      IEA

         IEA Rapport NetZero by 2050

         IEA löften 1.8C

         IEA förfrågan

      FriTänk

      Förslag Psykologi (12)

         Grupptänk förstör demokratin (17)

            De 10 punkterna (3)

         Grupptänk förstör vetenskapen (17)

      Johan Rockström

      Klimatpolitiska Rådet

         k2021_1018

         Klimatpolitiska Rådet

            Johan Kuylenstierna

         K2021_1031

      Klimatkänslighet

         Konjunkturrådet-2020

      Katolska Kyrkan

         Rt Revd Graham Usher

         Kardinal Anders Arborelius

      Kungliga Vetenskapsakademien

         Lennart Bengtsson

      Låtsas att vi klarar detta

      Löpsedel

      MP alltid bäst i klimatklassen

      Matematisk härledning

         publicera

      Naturvårds-verket

         2020_1017

         2019_1008

         2017_0225

         Naturvårdsverket

      Naturskyddsföreningen

      Nobelpriset 2021

         Syukuro Manabe

      Norska Nobelpris-kommitén

      Nollutsläpp 2050

      Om inte experterna stoppar oss

      Riksdagens klimatansvariga

         Email till riksdagsledamöterna

         Riksdagens klimatkonferens

         Största felräkningen

      Snabbjärnvägar

      SMHI och IPCC

      SMHI

         Detaljerade fantasivärldar (4)

         Radiative Forcing

         Gas Separation

         Email till Expertis och Politiker

            Prof. Erland Källén 2006

            Prof. Erik Kjellström 2020

         2021 11 09

      SVD

         Sviker sitt uppdrag

      Sorry for the Party

      Stefan Löfvens uppmaning

      Tips för journalister

      Twitter

         BBC

            2021_1024

         Timmermans

      Vad vill svenska folket ?

      Vatten och Metan

      Vi kan...

      Wedonthavetime.org

      WarpNews

      Öppet Brev till MiljöDepartementet

      Djupare argumentation

         USA på väg mot ett stup - och drar med sig världen

            Transcript

         2050.se

         Facebook

         Sammanfattning

         Långsiktig klimatstrategi

         Öppet brev till Riksdag och klimatexpertis

         EU lagen, kommentar

         Global Uppvärmning felräknad? (5)

         Genombrotten2

         NollUtsläpp 2045

         Handlingsplan

         Alert

         Under utveckling

            Gåta

            KärnEnergi

            Vinod Khosla

            Greta 30 years of blah blah

            Utkast

   English (2)

      Time-estimate

      Time_Constant

      Climate anxiety (2)

      Most dangerous error ?

         Rodrigo Caballero

            Bevis-001

            Bevis-002

      Flaw in the models

      Background

      Two factors

      climate anxiety

      ClimateActionTracker

      Deep Sea

         E-mail

      IPCC errors

         Most dangerous

         Future emissions

         Cumulative emissions

      Paris Agreement

         PA

            xxxxxxx

      The fork in the road

      The only possible solution ?

      Climate Sensitivity

      IEA-

         Cop26 pledges limit 1.8C

         New  energy economy is emerging.

      The risk of Glasgow failing

      DagensNyheter (2)

         The image of it being too late (2)

            John_Hassler (2)

            Rodrigo_Caballero (2)

            Deliang_Chen (2)

            Per_Krusell (2)

            Thorsten_Mauritsen (2)

            Jonas_Nycander (2)

            Michael_Tjernstrom (2)

            Dueling (2)

         DN granskning (2)

         Important point (2)

      Deliang Chen English

         Getting depressed

      MP best in the class

      Water and Methane

      Tips for journalists

      Unless the experts stop us

      New Book

      NetZero-2050

      Pretend

      Nobel Price 2021

         Prof Syukuro Manabe

      SMHI Meteoro&Hydro Inst

         2021_11_09

      Deeper Discussion

         NetZero2050

         Free-Think

         US heading for a cliff - taking the world with it

         IEA Report NetZero by 2050

         Under development

            Riddle

            EU Climate Action

         EU environmental law

            EU Feedback

         Open letter to parliament and climate experts

         Leadership, responsibility

         IPCC (2)

            SE

         Breakthroughs

         The-Story

         Front

         Back

         Innovations

         Action-plan

         Alert 2

         SorryForTheParty

         A resetting world

         Letter

            en

            abstract

   Deutsch

      Übereinkommen von Paris

      Die Falle

      Ministerium umwelt

      Tipps für Journalisten

   Ny bok

      book

   xxxx

      Klimatkänsligheten (2) (2)

      Buy Now (2) (2)

      Köp Nu

      Buy

         Användar-manual (2) (2)

         User Manual (2) (2)

         Buy Climate Calculator

         Köp Klimatkalkylator

      Kontakt (2) (2)

   ZD Energy Balance Model