Riksdagens klimatkonferens

Den 30 sept 2019 skrev jag (som sagt) ett email till sveriges riksdagsledamöter

och jag fick ett enda, men uppskattat  svar.

 

Hej!

Tack Bengt för ditt superintressanta mail.

Jag är i linda att planera en stor konferens om klimatpolitikens otillräcklighet,

återkommer till dig om mina planer går i lås.

Mvh Lars Thomsson   (C)

 

Vi står inför det värsta hotet i landets historia.

Det står alltmer klart att riksdagen fattat felaktiga beslut om klimatlagen.

Riksdagen har ju ändå ett stort ansvar för tidigare beslut  men

det visar sig ändå att 1 av 349 ledamöter tar ansvar och försöker bearbeta problemet.

Ur mitt perspektiv var Lars Thomson (C) den ende riksdagsledamot som verkade förstå

den kritiska situationen och omsätta detta i handling.  

 

Riksdagens klimatkonferens kom till stånd  2020 02 06 kl 13.oo

Då hade GruppTänk tagit över. Konferensen ville inte ta del av några andra

synpunkter än det man redan visste.

 

Som representant för en annorlunda klimatsyn fanns det ingen möjlighet att säga några ord,

Konferensen hade heller inga former för att möta publikens synpunkter och frågor.

Ingen ville heller ha en kort pratstund före eller efter konferensen.

 

Då stod det klart att den viktigaste pusselbiten i kommande klimatlösning

är exakt det som President J.F. Kennedy uppmärksammade stort : GroupThink

 

Konferensen passade exakt in i de 10 punkter som Prof. Irving Janis kommit fram

till i sin forskning vid Yale University. Här finns ny, oväntad och enorm potential att

förbättra klimatpolitiken. Vi löser inte klimatet förrän vi förstår psykologin.

 

De synpunkter och frågor som jag skulle velat uttala under konferensen  kan ju framföras

här istället - med ett års fördröjning.

 

 

J.Rockström:  

Vi måste halvera de globala utsläppen varje årtionde framöver. Då följer vi det som vetenskapen kräver -

då har vi en chans att leverera Paris.  

Då når vi netto noll år 2050.  Länder som Sverige som är ekonomisk mycket starkare

har möjligheter att nå målet mycket tidigare. Anledning att vädja om detta.

 

B.O: Rockströms slutsatser baseras på felaktig klimatkänslighet=3. Rätt värde är 36.

Den klimatkalkylator vi tog fram 2008 visar följande. Om vi går mycket hårdare fram och hela

världen blir klimatneutral redan 2025  så bryter vi Parisavtalet redan 2030.(grön).

Att halvera utsläppen varje årtionde kommer inte att ge avsedd klimatnytta,

Nedanstående kan härledas ner i  minsta detalj vilket ger ett tungt bevis.

Detta är vad exakt matematik säger. Min nya bok  ger bevisen.

 

Det visar också att det är nödvändigt att backa växthusgaser redan 2025 (> 50 Gton/år)

Röd=Business As Usual, Grön=Klimatneutral värld 2025. Alla tror att den gröna

linjen inte stiger men det gör den under klimatkänslighet=36.

Att följa Rockström's accepterade, ambitiösa klimatpolitik (grön) skiljer sig inte så mycket

från att göra ingenting (Business As Usual Röd). Båda kurvorna är lika katastrofala och

båda passerar +2C innan 2050.  

 

clip4762

 

B.O: Vi är i en kritisk situation som skäps med exponentiell kraft för varje månad

som denna diskussion sopas under mattan.

Vi måste vädja om tillräckligt mod för att våga se sanningen.

 

 

 

Regeringens klimatsamordnare Svante Axelsson:

Slutsatsen är väl ändå känslan av  att det som är en uppförsbacke

i själva verket är en nedförsbacke.

 

B.O: Att backa med > 50 Gton CO2/ år med början 2025

känns nog för alla realister som en grym uppförsbacke.

 

Klimat-professorer i UK skakar bara på huvudet och säger

att redan 10 Gton är en kvantitet som är fullständigt ofattbar.

Människan gör ingenting i den skalan idag.

 

När vi utvecklat nanotekniken så att växthusgaserna kan separeras med låg energiåtgång,

då börjar nedförsbacken. Då kan vi fördubbla svensk BNP och nå en  ledande

internationell position.

Det största hindret på vägen dit är GruppTänkandet.

Tekniken måste vara i full drift senast 2025 för att parisavtalet skall respekteras.

 

 

 

 

 

 

Åsa-Britt Karlsson:  Tidigare har  minusutsläpp  varit någon sorts avlatsbrev där man köper sig fri

Där är vi inte idag.  Där har politiken en otroligt viktig uppgift att upprätthålla detta resonemang.

 

B.O: Världen måste plocka ner 3200 Gton CO2 för att vi skall nå den enda långsiktigt

hållbara  nivån på 275 ppm CO2. Det är 404000 kg CO2 per person i världen

till en kostnad av ca 0.5 milj kr per person. Eftersom Sverige är bland de rikare

länderna så blir belastningen kanske 5 milj kr/person.

Om inte detta lyckas inom allra närmsta tiden så spricker Parisavtalet.

Det finns ingen annan lösning än att köpa sig fri från detta.

De politiska utredningarnas uppgift måste vara att

försöka berätta sanningen för svenska folket.

 

 

Åsa-Britt Karlsson: Bra att Sverige har 2045 som mål

 

B.O: Även om världen är klimatneutral 2025 så spricker Parisavtalet

Vi måste backa 50-300 Gton CO2 / år med början 2025.

År 2045 är inget fungerande mål.

 

 

 

 

Åsa-Britt Karlsson:   Före 2030

2 milj ton CO2 köps upp för 1000 kr/ton = 2 miljarder kr  

 

B.O: Backa CO2: Sveriges ansvar 404 ton  x 10 milj invånare = 4 040 000 000 ton

Då motsvarar 2 milj ton CO2   0.0005 av Sveriges ansvar = 0.5 promille

 

Om utsläppsrätter köps upp så är problemet att dessa tog slut år 1895

eftersom CO2 budgeten tog slut då. Man kan knappast köpa något som inte finns

och tro att detta backar växthuseffekten.

 

 

 

Åsa-Britt Karlsson:  Med de förutsättningar som vi har i Sverige skall

vi verkligen jobba som ett föregångsland.

 

Målet är att vara klimatneutrala 2050 . Vi skall ta det ansvaret,  visa världen och gå före.

Vi har kapacitet, vi har kunskapen, vi har akademin, vi har bred consensus.

 

Vi har klimatlagen och dess komponenter - där man ser att vi  har en bas att stå på.

Detta är ändå kraftfullt om  vi skall vara det föregångsland som  ingen

säger emot att vi skall vara.

 

B.O: Vi skall absolut sikta på att vara ett föregångsland. Då måste vi tro

på vetenskap och exakt matematik som säger:

Vi måste globalt sett vara klimatneutrala 2025 och sedan backa med > 50-300 Gton/år.

Beviset finns i denna bok.

 

Vi har ännu inte kapacitet för att backa. Vi saknar kunskapen

och GruppTänkarna motarbetar med full kraft alla de innovationer

som skall bli vår räddning -

 

Klimatexpertisen i IPCC + SMHI  har under 40 år vägrat ge världen en korrekt klimatkänslighet.

 

Vi har en klimatlag som är baserad på den felaktiga klimatkänslighet=3

och denna lag måste snarast rivas upp och ersättas med en fungerande lag

baserad på klimatkänslighet=36 (ca).

Klimatpolitiken kommer sedan att se helt annorlunda ut, och då har vi för första gången en  chans.  

 

Det hörs ofta att Sverige har en ledande roll i världen och skall tala om

för alla andra vad man skall göra.

 

Utgångsläget för denna världs-ledande roll är inte det bästa.

 

Sverige tycks ha en väldigt hög grad av GruppTänk.

Detta utgör en mur som hindrar en öppen diskussion.

Innanför denna mur så har man i hög utsträckning missförstått

realiteten med klimatet och man sjösätter långa rader med

åtgärder som är fullständigt fria från kreativitet och överblick

och dåligt förankrade i den verklighet som man dessutom vägrar att diskutera.

Hela klimatpolitiken blir ingjuten i cement, diskussion är förbjuden

och alla känner sig maktlösa.

 

Psykologiska forskningen visar att allt detta är det typiska resultatet av GruppTänk.

 

President J.F. Kennedy var medveten om detta och visste att det gav bristande besluts-kvalitét.

Kennedy visade också omvälvande resultat när problemet angreps.

När människor börjar tänka själva så frigörs  enorm kreativitet.

 

Det är ett strålande bra mål att försöka bli världsledande.

 

Viktigaste punkten av alla är att bekämpa GruppTänk.

Det innebär att folk börjar tänka självständigt, vilket är jobbigt.

Det innebär att Riksdagsledamöterna börjar tänka självständigt istället

för att blint följa partilinjen. Sluta att blint följa IPCC.  Ifrågasätt istället !

 

Det innebär att press och TV vågar tänka självständigt och lyfta reportage till nya höjder.

 

All denna tankemöda är egentligen just det som demokratin kräver för att fungera.

 

Tyska Förbundspresidenten  Frank-Walter  Steinmeier vädjade i sitt jultal 24 dec 2019:

 

Att genom mod, stridskultur och gemensamhetskänsla kämpa för demokratin.

Vad demokratin behöver är självmedvetna medborgare med framtidstro och handlingskraft,

med förnuft, anständighet och solidaritet.

Vi behöver demokratin, men nu behöver demokratin oss.

 

 

Demokratin är under angrepp överallt i världen, på alla kontinenter.

Demokratin angrips dessutom inifrån Riksdag, Regering och Myndigheter

genom ett omfattande GruppTänk. Den tankeförmåga och kraft

som enskilda har försvinner. Landets viktigaste resurs försvinner.

 

Detta är skillnaden mellan att vinna eller försvinna.

 

Dessutom vore det så fantastiskt om Sverige kunde visa världen

att demokrati och fritt tänkande människor leder fram

till omvälvande lösningar som befriar världen från klimathotet.

På köpet får vi en bekväm övergång till en ny tillvaro i balans.

 

Att bekämpa GruppTänk är detsamma som att hjälpa

demokrati , frihet och kreativitet att segra i världen.

 

Frågan är om Riksdagens klimatkonferens 2020 02 06 kl 13.oo var en paraduppvisning i GruppTänk ?

Varför inte ett nytt försök som  kanske kan bli en glädjande vändpunkt för landet ?

 

1754532_900l

 

Jag hade förmånen att få ställa frågan till en av de ledande politikerna i världen  (som nu är pensionär):

 

"Skall jag försöka vara diplomatisk för att inte trampa diverse experter och politiker på tårna

eller skall jag gå rakt på.?"

 

Svaret blev:   Gå rakt på !

 

Denna uppmaning går vidare till alla !

Gå rakt på ! Stå upp och tala om att kejsaren är naken ! Tiden är så knapp och problemen är så stora.

 

Med ett tack till Lars Thomson (C) som ordnade Riksdagens Klimatkonferens

och som verkligen ville ha en öppen diskussion för att bryta dödläget i klimatpolitiken.

 

18675350_m

Denna konferens kan bli en stor framgång om den snabbt leder till en ny konferens

där (för första gången?) även obekväma synpunkter får diskuteras. Finns det mod

att ta detta avgörande steg ?

 

 

 

 

Kommentar

Dåvarande beräkning 50 Gton CO2 / år tog inte hänsyn till oceanernas växelverkan.

En korrektare siffra tycks vara 164 Gton CO2/år  och i senare artiklar har 200 Gton/år använts för att ha lite säkerhetsmarginal.

Min uppgift är snarats att diskutera principerna för att kunna plocka bort 50 - 200 Gton

och att fråga klimatexpertisen om dn korrekta siffran. MVH BO