Risken att Glasgow misslyckas

 

SVT Erika Bjerström

2021 1012 15.20

 

Besvikna och desperata

 

...Att döma av vad länderna lovat innan de kommer till förhandlingsbordet

finns det ingenting,..., som tyder på att COP26 i Glasgow blir

en framgång. Frågan är vad som då händer härnäst, när hundratusentals

besvikna och desperata unga människor tappar tilliten till de tröga,

politiska processerna. Kommer den vildvuxna floran med uppmaningar om

antidemokratiska aktioner, från både den yttersta högern- och vänstern,

vinna fler anhängare då?................

 

 

Kommentar på SVT artikeln:

 

Vi kan bara bygga en sann klimatpolitik på sanning.

Tyvärr är sanning en bristvara just nu.

 

Det måste bli tydligt att globala temperaturen inte stannar när utsläppen stannar.

Temperaturen drivs av att det finns 3000 Gton för mycket CO2 som samlats

under 300 år.

 

Årliga utsläppen är bara 1% av det som redan finns och det är 700 år till full

temperaturverkan. Det går inte att styra globala temperaturen med utsläppen

eftersom utsläppen inte har någon betydelse för temperaturen på kort sikt

men stor betydelse på lång sikt.  Kort sikt är <100 år, lång sikt är >700 år.

 

De 3000 Gton som redan finns får full verkan, ca +22C om 700 år. Den resan har nu

börjat och vi har nått +1.2C - en oväntat svår nivå. Resan kan bara avbrytas om

3000 Gton reduceras snabbt.

 

Det besked som  IPCC givit i nedanstående graf ur sista rapporten, är ren lögn.

Dessa kurvor saknar helt vetenskaplig grund. Denna lögn behövs för att världens

klimatpolitik NetZero2050 skall fungera.   (samma med NollUtsläpp 2045)

Beviset har efterfrågats från IPCC i 14 år och SMHI hade chansen att lägga fram

beviset för nedanstående kurvor, men krånglade sig ur. De viktigaste kurvorna

i hela klimatdebatten. Grunden för NollUtsläpp 2045

Du efterfrågar en beräkning............Det handlar om mer än en enskild beräkning......SMHI inte har för avsikt att kommentera vidare

 

 

 

ipcctitle3

Bevis på denna hemsida och i nya boken "En handlingsplan för Sverige".

 

NetZero 2050 kan inte fungera eftersom globala reduktionen fram till 2050 i bästa fall

bara kan bli 300 Gton.

 

Samtidigt kan jordens temperaturökning kan inte gå UNDER 0.035 C/år som orsakas

av de 3000 Gton CO2 som redan finns. Temperaturen KAN inte stanna  när

utsläppen stoppas. Gå ut på gatan och fråga vem som helst. Alla förstår detta efter

några minuters diskussion och eftertanke.

 

Det måste till mycket hårdare tag. Det som alla politiker vill skjuta närmre år 2100

måste göras NU. Glasgow kan bara lyckas om alla diskussioner handlar om detta.

 

Enda chansen att rädda Parisavtalet är att suga bort 200 Gton CO2/år med start

senast år 2025. Med denna takt är dessutom hela atmosfären reparerad på 20 år.

 

Det är ganska enkel matematik som styr allt detta. Tyvärr kräver beräkningarna

det korrekta värdet ca 36 på klimatkänsligheten.

 

IPCC+SMHI  har under 40 år bara räknat med det felaktiga värdet cs=3 och kan

helt enkelt inte genomföra den matematik som krävs för att hitta utvägarna.

 

Man kan inte räkna ut omkretsen av cirkel om man inte känner till talet pi.

 

IPCC+SMHI kan inte få ovanstående kurvor rätt förrän man känner till

rätt klimatkänslighet (ca 36 ) och sann tidskonstant mellan CO2 och temp (ca 700 år)

Av prestige håller man fast vid klimatkänslighet=3 och tvingar världen att gå

rakt in i väggen. Det är viktigare att rädda ansiktet på diverse experter

än att rädda våra ungdomar. Se gärna diskussionen med SMHI.

 

En samling professorer vid Kungliga Vetenskapsakademien hävdar t.o.m.

att klimatkänsligheten är 2.3  

 

Johan Rockström har i SVD  gått till angrepp mot dessa professorer.

 

Dessa professorer stärker sin egen uppfattning genom att välja en nobelpristagare 2021

Professor Syukuro Manabe som för 40 år sedan kom fram till  klimatkänslighet 2.3

 

Professor Syukuro Manabe och Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete är  nog skyldiga till

241 års felräkning av +2C nivån i den mest kritiska tiden i mänsklighetens historia. Bevis här.

Nobelpriset ger global trovärdighet åt den största och farligaste felräkningen i mänsklighetens historia.

 

Kommentarer har begärts och publiceras här.

 

1. Professor Syukuro Manabe  

2. Kungliga Vetenskapsakademien

 

Detta får uppenbarligen inte diskuteras och verkar mötas med tystnad.

 

Naturlagarna och matematiken är starkare än IPCC's felräkningar

Sanningen segrar alltid. Bara att hoppas att det går snabbt nog.