Roadmap

Detta är vår bild av vad som är viktigt. Om 100 andra  förslag också kommer så är vi hemma.

 

1. Metan i atmosfären ger 120 ggr högre växthuseffekt än CO2.

Vi kan komma tillbaka till 1980-talet i växthuseffekt, dessutom med maximal lönsamhet,

om metan kan tas ut ur atmosfären på ett enkelt och energisnålt sätt.

Då blir energin praktiskt taget gratis inom bara några år.

 

2. Metan måste kunna omvandlas till elkraft i varje hus utan att NOx och andra skadliga avgaser uppstår.

Då blir varje hus självförsörjande med värme och el.  Vi har jobbat många år med detta och kommit långt.

 

3.Termodynamiska processer måste optimeras ytterligare genom att skapa kolvar

av ljudvågor. Vi har jobbat i många år med detta. Inom räckhåll så finns kanske

en värmepump med  COP=10. Detta skulle göra uppvärmning av hus nästan gratis.

Det finns ett helt spektrum av andra användningsområden för denna teknik.

 

4. Rudolf Diesel fick erfara hur en professor från Universitetet i Köln gjorde allt

för att stoppa dieselmotorn. Han såg också till att Diesel inte tjänade några

pengar på sin omvälvande uppfinning.

Att akademiker motarbetar omvälvande innovationer har bara blivit allt värre.

Därför säger super-entreprenörer som Vinod Khosla: Vi kan uppfinna den

framtid vi vill ha bara inte experterna stoppar er.

Utbildningen trycker i många fall ner kreativiteten.  

Här finns plats för en revolution i den akademiska världen.

 

5. President Kennedy använde psykologiska forskningen och reducerade GruppTänk.

När människor börja tänka självständigt så inträffar en revolution som höjer

kvaliteten på alla beslut.  Detta behövs i klimatarbetet. Detta behövs hos Medel Svensson,

i myndigheter, i riksdag och regering.  Då kan Sverige inta en ledande roll.

På den globala scenen är det en kamp där demokratin är under stark attack.

Om demokratierna kan visa sig mer innovativa så stärks demokratierna i världen.

GruppTänk försöker förhindra en fri diskussion.

GruppTänk utgör diktatoriska klumpar i den demokratiska soppan.  

 

 

6. Patentsystemet utarmar innovatörerna och patentskyddet är i många fall verkningslöst.

Här finns plats för omvälvande förändringar.

 

7. Riksdag och regering ställer klimatlagen över naturlagarna. När vår bild av naturlagarna

ändras i snabb takt så förblir klimatlagen ingjuten i cement.

Prioritetsordningen måste ändras. Ett uttryck för ödmjukhet inför naturkrafterna.

 

bio_transport3