Rockström-Gretas blabla-kör

Rockström: Faller detta ihop ställer jag mig i Gretas blablabla-kör

https://www.dn.se/sverige/rockstrom-faller-detta-ihop-staller-jag-mig-i-gretas-blablabla-kor/


Ansvaret läggs på politiker, om förhandlingarna bryter ihop,

men om man tänker efter så ser man en helt annan bild.

Ansvaret ligger just nu på IPCC som ger oss fel klimatbild: Man lovar att temp. stannar när utsläppen stannar.

Här är det korta och kraftfulla beviset för att IPCC har fel-

som sätter allt på spel om det inte rättas snabbt.

 

Det är 3000 Gton CO2 för mycket i atmosfären och dessa 3000 Gton orsakar +0,035 C/år. (NASA)

Dessa 3 000 Gton finns kvar när utsläpp minskar. Mini-temp år 2100  om utsläppen upphör i dag är

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

Därför kan inte NollUtsläpp2045 fungera.

När man som IEA nu lovar att begränsa till +1.8C om bara utsläppen sjunker snabbt, så är detta ren lögn.

Att klara parisavtalet med +1.5C om bara utsläppen sjunker snabbt , är ren lögn.

Greta har rätt: Det var inte ens avsikten att klara Parisavtalet med NetZero.

 

Ansvaret ligger på IPCC att snabbt erkänna detta enorma misstag. När politikerna ser att NetZero 2050

är fullständigt verkningslös på kort sikt, dvs fram till 2050, så måste rejälare tag diskuteras.

 

Här lämnar naturlagarna inget val: 200 Gton CO2 och

2 Gton metan MÅSTE bort varje år, start senast 2025.

Relativt enkel matematik visar att detta är enda sättet att rädda parisavtalet. Med denna takt är hela

atmosfären i  balans på ca 20 år. Detta är svårt men genomförbart.

Vinod Khosla säger: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha.

Bara IPCC's experter gör sitt jobb och förklarar att temp INTE stannar när utsläpp stoppar


Oskar Niklasson - 6 timmar sedan

För mycket co2 i atmosfären - vad är det ideala innehållet då? Varför skulle co2 stanna kvar i atmosfären efter att vi upphört släppa ut ett överskott?

 


Det ideala innehållet fanns år 1700 och det är 275 ppm. Redan år 1895 var det för mycket, med 285 ppm. Iskärnorna visar att 285 ppm och +2C inträffat 4 gånger under en halv miljon år. Det har givit superstormar som kan flytta 1000 ton tunga klippblock. (enl Prof James Hansen).

Hade alla utsläpp stoppats år 1895 så skulle jorden nå farliga +2C ca 700 år senare.

Från 1700 till 1895 hade 173 Gton CO2 släppts ut. År 1895 hade enda metoden för att återställa jorden varit att suga bort  173 Gton CO2  från atmosfären. CO2 är kvar nästan evigt  och reduktion av utsläpp hade inte hjälpt alls.

Nu, 2021 måste 3000 Gton CO2 tas bort från atmosfären och reduktion av utsläpp hjälper inte alls. Därför är NollUtsläpp2045 verkningslös politik som låter 3000 Gton finnas kvar. Så fort vi förstår sanningen kan vi börja utforma en klimatpolitik som verkligen fungerar.

 

Expertisen vet nog allt detta men nu återstår mycket prestige. Det är naturligtvis viktigare att rädda ansiktet än att rädda nästa generation.

Jag träffade en lärare i fysik på gymnasiet. Han sa: detta är elementärt och behöver inte diskuteras. Temperaturen drivs av den CO2 som redan finns och stoppar inte när utsläppen stoppas.

Det är i stort sett bara professorer som inte vill uttala sig om hur sanningen ser ut.  Den viktigaste uppgiften i hela klimatdebatten är att pressen vågar ställa den enkla frågan och skapa en omfattande debatt:

 

"Stannar temperaturen?"

 


 

Lennart Pihl - 23 minuter sedan

Oskar - Är detta bekant? "Alla växthusgaser bidrar till global uppvärmning men de bidrar på olika sätt. Ett kg metan värmer momentant ungefär 100 gånger mer än ett kg koldioxid men metanet bryts ned i atmosfären efter cirka 10 år medan en stor del av koldioxiden stannar i atmosfären under mycket lång tid." Källa slu.se Lennart

 


 

Tack Lennart för denna synpunkt.

 

Metanet är nu 1.9 ppm och utgör därmed

(1.9*120) /413 = 55% av växthuseffekten.

 

 

Tanke-experiment:  Utveckla ett grafen filter(nanoteknik)  som  sorterar ut metan från atmosfären. En tratt med 10 m diameter processar vanlig lyft  som strömmar in i tratten med 5 m/s.

Då kan man plocka ut 26 kW kontinuerlig effekt som aldrig tar slut. Tillräckligt för att värma 10 villor gratis och att driva några bilar.

Växthuseffekten backar med rasande fart. Kontrollräkna själva !  Detta presenterades på Chalmers/Graphene General assembly 27 april 2015. Forskare gav tummen upp.  Alla sådana förslag som verkligen kan lösa en stor del av klimatkrisen sopas under mattan. Varför ??

 

Nu läggs alla resurser på NollUtsläpp2045 - som inte kan fungera alls.

Vind+sol+vatten +NetZero+Elbilar kan lösa 1% av krisen. När skall vi börja hantera de 99% som inte ens får diskuteras idag ?

 

 


 

Jonas Henriksson - 7 timmar sedan

Bengt, de mänskliga CO2 utsläppen är väl ca 3% (0,03) av totala kretsloppet och vi har teoretiskt orsakat 130 ppm (0,000130) sedan 1750 enligt IPCC och då blir vår påverkan en faktor på 0,0000039 (0,000130 x 0,03) relativt resten av molekylerna i atmosfären och dessa ska då ha orsakat 1C uppvärmning. Man inser ju direkt att den minsta naturliga variation av koldioxiden omedelbart skulle leda till en ”runaway effect” åt ena eller andra hållet. Särskilt när havens temperatur leder koldioxidkoncentrationen på lång såväl som kort sikt enligt James Hansen och Gavin Schmidt, NASA. Visa gärna vilken studie som med observerbara bevis kunnat fastställa att koldioxiden har värmt planeten sedan 1750. Motsatsen är bevisad och bekräftad även av IPCC att havens temperatur leder före koldioxiden. Motsatsförhållandet är endast ett antagande som alla verkar tro på men vetenskapliga bevis är annat än sannolikheter och tro.

 

 


 

Jonas,

 

CO2 är en växthusgas och jorden är känslig även för enormt små mängder.

År 1700 hade 275 ppm och   förhållandena var ideala. Vi borde tillbaka dit.

 

Redan 1895 var det 285 ppm och 173 Gton för mycket i luft och hav.

Iskärnor avslöjar att jorden samtidigt haft 285 ppm och +2C vid 4 tillfällen

under sista 500,000 åren.

 

Om alla utsläpp stoppats 1895 så hade jorden sannolikt fått farliga +2C

ungefär 700 år senare.

 

Idag 2021 är det 413 ppm och det är 2500-3000 Gton för mycket i luft och hav.

Det motsvarar ca 400 ton CO2 per person och var och en av oss är på sätt och vis

ansvarig för att denna personliga "last" försvinner från atmosfären.

 

Den naturliga mängden CO2 i hav och luft var 4700 Gton år 1700 och detta behövs

för att hindra jorden från istid.

Nu är det 2500 Gton högre, vilket beror på mänskliga utsläpp.

 

De mänskliga utsläppen så här långt är 2500/4700=53% av det naturliga.

Människan har drygt fördubblat mängden CO2 i hav och luft.

My humble opinion.

 

 

 


 

David Sandberg - 38 minuter sedan

Oskar Niklasson Så den temperaturökning vi har kommer att finnas kvar under flera hundra år, kanske tusen år. Om vi så slutade att släppa ut CO2 nu på onsdag, 10:e november. Lennart Pihl ovan förklarade det där bra. Nu skall jag vara helt ärligt: Någon som visar din skrämmande okunskap skall inte yttra sig i detta forum. Men å andra sidan; Det är ju en stor grupp här som påstår att koldioxiden inte har med den globala uppvärmningen att göra. Dom är värre.