Rodrigo Caballero sw

Den 2022-01-20 14:00 skrev Rodrigo Caballero:

 

Käre Bengt,

Klimatvetenskapen uppskattar att ECS ligger i närheten av 3 C.

Du uppskattar den till 36 C. Så ditt påstående är att tusentals forskare som har ägnat årtionden åt denna fråga kollektivt underskattar ECS med en storleksordning.

 

För att ta ett sådant extremt påstående på allvar krävs en extrem bevisbörda: omfattande teoretiska och empiriska bevis som ger ett solitt och trovärdigt stöd för ditt påstående.

 

Men det enda bevis som ni lägger fram är korrelationen mellan Vostokdata, och det beviset kan lätt avfärdas som irrelevant, eftersom temperaturförändringar mellan istider och istider inte styrs av koldioxid utan av förändringar i solinstrålning och albedo på ytan. Thorsten nämnde detta redan för flera månader sedan, men du har inte uppmärksammat det eller brytt dig om att läsa de relevanta artiklarna och bygga upp ett motargument.

 

En person som gör extrema påståenden baserade på svaga bevis och vägrar att överväga motargument agerar ovetenskapligt och kan inte tas på allvar.

 

En sådan person kan också vara farlig för samhället i stort genom att sprida felaktig information som kan kosta liv - Covid-pandemin ger flera sådana exempel. Om du vill att någon professionell vetenskapsman ska lyssna på dig måste du göra din hemläxa.

 

Läs de relevanta artiklarna, tänk noga igenom deras argument och tänk kritiskt på dina egna, analysera de relevanta uppgifterna själv osv. Detta kommer att kräva många års hårt arbete. Till slut kan du vara redo att lämna in en artikel till en tidskrift med expertgranskning där forskarsamhället kan utvärdera den.

 

Och om den godkänns kanske folk faktiskt tar dig på allvar. Det finns exempel på icke-professionella forskare som har gått igenom denna process och som faktiskt har haft en viktig inverkan på vetenskapen. Det är ett hårt arbete, men det är möjligt Men innan du har gjort det arbetet vill jag be dig att upphöra med att försöka sprida dina outhärdliga obevisade idéer till allmänheten, eller försöka rekrytera professionella forskare för att ge dig någon form av officiell stämpel av godkännande - det kommer inte att hända.

Hälsningar, Rodrigo

 


 

Kära Rodrigo,

 

Tack för ditt svar.

 

Mitt sista meddelande till er alla finns här på engelska

https://ppm.today/index.html?most-dangerous-error-_.htm

 

I mitt meddelande står det att om klimatkänsligheten visar sig vara större än 3 har vi ett stort problem.

Detta är också exakt vad professor Johan Rockström har skrivit här.

 

Alla dessa punkter tyder på en klimatkänslighet långt över cs=3:

 

1.Hadley-modellen fron MetOffice UK,

2.NCARs modell CESM2, USA

3.Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

4.Prof. James Hansen hävdar cs=6 (för 10 år sedan).

 

Jag har beräknat konsekvenserna av cs=3 och cs=6.

 

Konsekvenserna av cs=6:

Om alla utsläpp stoppas i dag kommer jordens temperatur att fortsätta stiga ca 70 år.

enligt starkt förenklade formeln (3,5-1,1)/0,035 = 70 år .

 

Den allvarligaste konsekvensen av detta är att IPCC har fel i nedanstående diagram

om cs visar sig vara 6.  Den minsta ökningstakten är nuvarande takt 0,035 C/år.IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

Hela NetZero-politiken är beroende av SSP1-1.9 och detta är fel om cs=6, eftersom hela

kurvknippet måste luta med minst 0.035 C/år.

 

>En person som gör extrema påståenden baserade på svaga bevis och vägrar att ta hänsyn till motargument agerar ovetenskapligt och kan inte tas på allvar. En sådan person kan också vara farlig för samhället i stort genom att sprida felaktig information som kan kosta liv - Covid-pandemin ger flera sådana exempel.

 

Om James Hansen har rätt i att cs=6, skulle jag hävda att det är farligt för samhället och att det

kommer att kosta miljontals liv att fortsätta och ignorera möjligheten att cs=6 eller högre.

 

Jag har förklarat min syn på konsekvenserna av en högre klimatkänslighet, uttryckt i fem enkla formler.

 

Om ni anser att dessa formler är felaktiga skulle jag vara oerhört tacksam för att få ta del av ert matematiska tillvägagångssätt i frågan.

 

Hur kommer cs=6 att påverka den praktiska klimatpolitiken i dag?

Detta kan vara den viktigaste beräkningen inom klimatvetenskapen i dag. Resultatet kommer att visa oss

om konceptet NetZero kommer att fungera eller inte.

 

Jag har också förklarat den differentialekvation som behövs för att beräkna mycket mer exakt, eftersom värmeöverföringen inte är en linjär process. Detta är motorn bakom vår klimatkalkylator,

och du är välkommen att testa den.

https://ppm.today/calc/

Den beräknar alla klimatkänsligheter mellan 1 och 50.

Här kan vi se vad som händer om alla utsläpp upphör 2025, och vilken radikal skillnad det är.

mellan CS=3 och CS=6

 

CS=3 :

 

clip8707

 

CS=6

clip8708

 

 

Huvudbudskapet är faktiskt att temperaturen fortsätter om utsläppen upphör 2025 och cs > 3.

Beräkningsmetoden bör vara föremål för diskussion.

 


 

 

>>Du skriver: För att ta ett så extremt påstående på allvar krävs en extrem bevisbörda: omfattande teoretiska och empiriska bevis som utgör ett solitt och trovärdigt argument för ditt påstående.

 

Du kanske själv kan uppfylla denna extrema bevisbörda genom att svara på en enda enkel fråga:

 

Molnet är mätningarna på Vostok-isenkärnorna

Pinnen är 100 års Nasa-mätningar.

 

Fråga: Om forskare gör mätningar på jorden om  500 000 år: Kommer de att se pinnen?

Om ditt svar är nej, är klimatkänsligheten ca 36 och du har uppfyllt den extrema bevisbördan!

Då har också IPCC lurat sig själva genom att tro, att cs=3 är en egenskap hos jorden.

I själva verket är cs=3 bara ett mått på hur fort CO2 ökat under sista 100 åren. Detta värde är

icke användbart alls för prognoser.

 

clip4887

 

Ja, staven kommer att flyttas och integreras i molnet. Den kommer att vara osynlig efter 700 år.

Naturen visar nästan aldrig upp diskontiutet.

Alltid när ett förlopp går långt snabbare än tidskonstanten så uppstår en sådan pinne

Om sista 100 årens utsläpp skett under 10,000 år så hade ingen pinne synts på hela tiden.

Om sista 100 årens utsläpp skett under en enda dag så skulle pinnen bli horisontell.

Om sista 100 årens utsläpp skett med halva farten så skulle IPCC mäta upp klimatkänslighet=6

IPCC har sannolikt lurat sig själva genom att bygga hela klimatvetenskapen

på ostabiliserade värden. Därför blir alla viktiga slutsatser fel, ex +2C/2100 /450 ppm

eller slutsatsen att temperaturen stannar när utsläppen stoppas.

 

climatesensitivity2

 


 

Mer detaljerad analys av ditt e-postmeddelande,

Rodrigo= Svart text,

Ovelius Blå text

 

 

Kära Bengt,

Klimatforskarna uppskattar att ECS ligger i närheten av 3 C.

Du uppskattar den till 36 C. Du hävdar alltså att tusentals forskare som har ägnat årtionden åt denna fråga kollektivt underskattar ECS med en storleksordning.

 

 

Hur många som är troende är inget argument för andra än GruppTänkarna.JF Kennedy kämpade

framgångsrikt med detta, stödd av akademisk forskning, som säger att Grupptänk förstör

både vetenskap och politik.  

 

Detta kan vara  det absolut främsta hindret för att lösa klimatkrisen.

GruppTänk hindrar riksdag och regering att överblicka och ifrågasätta.

Misstanken bakom denna diskussion:

Med klimatkänslighet=3 har IPCC och SMHI  fört hela folket bakom ljuset.

Släpp  loss den största kraften  av alla:

Kraften av att människor börjar tänka självständigt och att en demokratisk diskussion

kommer till stånd. Då kan vi närma oss sanningen.

 

Många nya tankar , eller för den delen inovationer, kommer oftast från en enda person som ofta blir

ursinnigt motarbetad.  

 

Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865) blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad .

av 1800-talets hela medicinska etablissemang för att han uppmanade läkare att tvätta händerna.

Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

 

Innovationer motarbetas på samma sätt. Rudolf Diesel blev motarbetad av en professor

från högskolan i Köln till den grad att han nästan gav upp. Samme professor såg till,

i maskopi med Deutz ,att Diesel inte tjänade något alls.

 

Själv utvecklade jag ett nytt vetenskapligt område kring 2007, stackfri termoakustik,

USA ambassadör Michael Wood uttryckte att detta kunde vara den intressantaste

klimatinnovationen i Sverige. Chefen för IPCC hade uppe denna innovation i sitt

tal till Global Forum 2008. WWF gjorde en video om innovationen.

Kolven som bestod av en friktionsfri ljudvåg genererade flera kubikmeter kall luft i

sekunden.  Vi hade en professor med oss som kontrollerade alla mätningar och gav tummen upp

för varje nytt genombrott.

Sedan fick vi  9 doktorer och professsorer emot oss som lyckades avsätta

den kompetenta professorn och förstöra hela forskningen. Det var precis när ett

storbolag skulle ta över projektet. Hade akademiska världen inte förstört projektet

så hade vi sannolikt haft värmepumpar med COP=10 idag.   Det synes vara en universell

regel att 10% av akademikerna kan hantera nya ideer som leder till disruptive technology och 90% motarbetar. Vidnod Kholsa har exakt samma erfarenhet och säger därför:

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

 

 

För att ta ett så extremt påstående på allvar krävs en extrem bevisbörda: omfattande teoretiska och empiriska bevis som ger ett solitt och trovärdigt stöd för ditt påstående.

 

Men det enda bevis som ni lägger fram är korrelationen mellan Vostokdata, och det beviset kan lätt avfärdas som irrelevant, eftersom temperaturförändringar mellan istider och istider inte drivs av koldioxid utan av förändringar i solinstrålning och albedo på ytan. Thorsten nämnde detta redan för flera månader sedan, men du har inte uppmärksammat det eller brytt dig om att läsa de relevanta artiklarna och bygga upp ett motargument.

 

Det är lite märkligt att   cs=36 1.443*cs*ln(ppm/275) stämmer perfekt med verkligheten i ett enormt spann

från ppm=180 ppm till 1 000 000 ppm. Det kan vara en antydan om att CO2 styrt mer under sista

årmiljonen än vad du och Thorsten beskriver.

 

Det är lite märkligt att   cs=3 1.443*cs*ln(ppm/275) vare sig tillåter istider eller venusliknande jord.

Dessutom verkar alla prognoser bli fel som utgår från cs=3.

 

Du förordar den sista formeln som inte stämmer med någonting och avvisar den första formeln

som klarar alla kontroller och som gav korrekt prognos 2008-2022.

 

Ingen  är 100 % säker på någonting och klimatet är enormt komplext. Men vi söker ju ett

mönster som kan hjälpa oss fatta det sannolikt bästa beslutet.

Formeln cs=36 1.443*cs*ln(ppm/275) verkar ge ett sådant mönster.

 

 

En person som gör extrema påståenden baserade på svaga bevis och vägrar att överväga motargument agerar ovetenskapligt och kan inte tas på allvar.

 

 

Jag har med stort intresse vägt in Era argument i helhetsbilden. Motargumenten är dessa:

 

NASA har räknat ut att jorden når +420 C när vi har 100% CO2.

Vi vet också att +2C har inträffat 4 ggr under sista 700,000 åren, varje gång vid ca 285 ppm CO2

Vi vet  att +0C  oftast ser ut att inträffa kring 275 ppm

Vi vet att djupaste istid utmärks av -8C vid 190 ppm CO2

 

Klimatkänslighet cs=36 stöder matematiskt samtliga dessa punkter   t=1.443*36*ln(410/275)

Med detta som utgångspunkt gjorde vi en prognos 2008 som stämde perfekt fram till 2022

 

Klimatkänslighet 3 stöder matematiskt inte en enda punkt   t=1.443*3*ln(410/275)

Med detta som utgångspunkt gjorde IPCC en prognos 2008 som slog helt fel.

 

Denna bild visar hur denna felaktiga information nästlat sig in i proposition och klimatlag.

Detta misstänks vara miss-information från IPCC  som på sikt hotar livet på miljarder människor.

Var finns klimatexpertisen för att prata klartext om detta som är så uppenbart fel ?

 

clip4918

 

 

 

En sådan person kan också vara farlig för samhället i stort genom att sprida felaktig information som kan kosta liv - Covid-pandemin ger flera sådana exempel. Om du vill att någon professionell vetenskapsman ska lyssna på dig måste du göra din hemläxa.

 

Hur kan man betraktas som farlig för samhället genom att söka sanningen, efterfråga en

öppen demokratisk diskussion och föreslå betydligt kraftfullare tag inom ramen för en smartare

klimatpolitik ?

 

Läs de relevanta artiklarna, tänk noga igenom deras argument och tänk kritiskt på dina egna argument, analysera relevanta data själv osv. Detta kommer att kräva många års hårt arbete. Till slut kanske du är redo att lämna in en artikel till en fackgranskad tidskrift där forskarsamhället kan utvärdera den.

 

Tillsammans med en forskare lämnade jag in en varning till IPCC högsta ledning i maj 2008

som handlade om att temperaturen inte stannar. Det har sedan varit många års hårt arbete

2008-2022 att försöka få klimatexpertisen att uppmärksamma detta. Utan framgång.

I backspegeln kan man nu se att vår klimatprognos, baserad på cs=36, blev en fullträff 2008-2022.

IPCC' s prognos för samma tid, baserad på cs=3 blev en katastrof.

 

Mitt jobb är innovationer. Klimatet borde klimatexpertisen klara.

 

Och om den godkänns kanske folk faktiskt tar dig på allvar. Det finns exempel på icke-professionella forskare som har gått igenom denna process och som faktiskt har haft en viktig inverkan på vetenskapen. Det är ett hårt arbete, men det är möjligt

 

Men innan du har gjort det arbetet vill jag be dig att upphöra med att försöka sprida dina outhärdliga obevisade idéer till allmänheten, eller försöka rekrytera professionella forskare för att ge dig någon form av officiell stämpel av godkännande - det kommer inte att hända.

 

 

Det som är mest outhärdligt är att klimatexpertisen givit folk, riksdag och regering beskedet

att +2C uppträder efter år 2100 vid 450 ppm, allt matematiskt baserat på cs=3

Varje barn kan se att detta är fel men siffrorna finns  i  proposition 2016/17:146.

En direkt följd av cs=3 är att alla tror att temperaturen stannar när utsläppen stoppas.

Det ligger på klimatexpertisen att snabbt jobba igenom detta.

Det är lätt att visa matematiskt att vår närmsta framtid ser ut så här när man räknar med rätt

klimatkänslighet. Däremot finns det inte tid att jobba flera år med detta. Detta bör bekräftas

inom veckor.

 

 

clip4917

 

Earth is trapping 'unprecedented' amount of heat, Nasa says.

Fördubbling av energin på 14 år. Alarming - säger NASA.

Denna artikel bekräftar en högre cs men dessa sammanhang

döljs av att IPCC låst cs vid 3.

Man kan faktiskt räkna ut nuvarande klimatkänslighet från detta.

Det vore strålande om du kunde göra denna beräkning.

Då får du fram exakt det bevis som du efterfrågar.

 

Jag har jobbat så många årtionden med produktutveckling, skapat ett nytt vetenskapligt

område i den stackfria termoakustiken och gjort mängder med datasimuleringar

på komplexa termodynamiska förlopp.   Därför har jag i stor utsträckning gjort min

läxa som innebär nya perspektiv och helt andra vinklar.  

Jag har använt samma verktyg för att titta på klimatet under sista 20 åren.

Det finns en viss sannolikhet att dessa rön blir lika missförstådda av den akademiska

världen som den stackfria termoakustiken blev.    Det du skriver känner jag faktiskt igen

från professorer kring 2008, men där kunde vi empiriskt visa att 90% hade fel.

 

I första hand önskar jag bara en öppen diskussion där alla kommer till tals.

Det skulle innebära att min kritik togs upp i DN på er artikel från Okt 2021.

Diskussionen kommer att leda fram till sanningen.

 

Jag söker efter den sanning som egentligen klimatexpertisen skall leverera.

Själv ser jag mig som innovatör men den felaktiga klimatkänsligheten=3 från IPCC

har faktiskt stoppat ett annat projekt som var uppe på Chalmers / Graphene April 2015.

 

Så länge klimatexpertisen inte kan ge en sann bild av klimatet så bromsas de innovationer

som kan lösa krisen.

 


 

 

Det finns en rad skäl till att NetZero inte kan fungera (NollUtsläpp 2045)

 

1. Stora länder vägrar bli klimatneutrala förrän 2060 eller senare. Parisavtalet faller 2027

2. Tre  framstående forskare kallar NetZero en Farlig fälla

engelska, svenska,  EN av de bästa artiklarna i hela klimatdebatten,

rekommenderad av Greta, läst av väldigt många.

 

3. Det som redan finns av växthusgaser driver nuvarande ökning 0.035 C/år

Om alla utsläpp stoppas nu så fortsätter ökningen

 

i   17  år om klimatkänsligheten=3

i   70  år om klimatkänsligheten=6

i 700 år om klimatkänsligheten=36

 

Om utsläppen fortsätter, så är varje års globala utsläpp drygt 1% av den CO2 som

måste samlas in. Dessutom kommer temperaturverkan spädas ut under 700 år om  

klimatkänsligheten=36

 

Slutsats: Det går sannolikt inte att styra temperaturutvecklingen alls fram till 2050.

Det är för kort tid.

Även om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter det bara uppåt med 0.035 C/år

Allt eftersom jorden värms så kommer ytterligare växthusgaser som en sekundär

effekt av själva uppvärmningen.

 

Klimatexpertisen bör gå i spetsen och upplysa om detta, eller berätta så att alla förstår,

varför detta är fel.