Rodrigo Caballero

Wed, 20 Oct 2021 08:16:14 +0200

Professor at the Department of Meteorology in Stockholm University

Rodrigo Caballero

 

Rodrigo,

Undertecknad är ingenjör och innovatör och jag har årtionden av erfarenhet av att beräkna komplexa termodynamiska förlopp och köra datasimuleringar.  Mina matematiska verktyg har jag också använt allt sedan 2008 för att hålla ett öga på klimatet.

Djupförståelse av klimatet spelar en avgörande roll för att kunna skissa på de innovationer som behövs för att lösa klimatkrisen.

Jag läste med intresse er debatt-artikel i DN, och debatt innebär ju exakt detta: Debatt.

Mitt debattinlägg kommer här. https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

De svar/repliker  du ger kommer jag att publicera både på svenska och engelska

Bäst vore om DN ville spinna vidare på denna tråd.

Stort tack för kommande repliker.

Vi slåss från ett underläge men måste hjälpas åt att ändra inriktning på Glasgow så att klimatpolitiken verkligen löser klimatkrisen.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


Bengt,

 

Det enkla svaret du söker är följande: Nej, jorden kommer inte att fortsätta att värmas upp i samma takt oavsett vad vi gör.

 

Om vi till exempel plötsligt stoppar alla utsläpp av växthusgaser i dag kommer uppvärmningen att avstanna och temperaturen kommer att stabiliseras nära sitt nuvarande värde.

 

Den viktigaste fysiken bakom detta beteende består av två huvuddelar:

 

Den ena är att världshaven på ytan redan är nära termisk jämvikt med den nuvarande nivån av växthusgasdrivning.

Om man håller denna drivning fast (genom att stoppa nya utsläpp) kommer djuphaven att fortsätta att värmas,

men ytan kommer att värmas mycket lite.

 

Den andra delen är att om utsläppen upphör kommer koldioxidkoncentrationen i atmosfären att långsamt minska eftersom koldioxid absorberas i havet, vilket motverkar den lilla uppvärmningen av ytan. Resultatet blir att yttemperaturen förblir ungefär konstant i århundraden, för att slutligen sjunka. Allt detta förklaras ganska tydligt i det dokument som bifogas här.

 

Så nej, det är inte för sent för klimatåtgärder. Det är det enkla svaret.

Om du vill ha det fullständiga svaret bör du läsa det bifogade dokumentet, IPCC-rapporten och den litteratur som citeras där.

 

Rodrigo Caballero

 

Short-lived climate pollution

 

 


Rodrigo,

Mycket intressanta synpunkter som jag skall studera ytterligare. Stort tack. Det vore mycket glädjande om detta stämmer.

 

Det som inte riktigt stämmer i din pdf från 2014 är att världshaven ingalunda är i termisk jämvikt, vilket dessa resultat från

NASA indikerar.   https://www.theguardian.com/science/2021/jun/17/earth-trapping-heat-study-nasa-noaa

 

Rent matematisk verkar min egen modell stämma bättre, där modellen utgörs av en ugn som just nu har

temperaturen +25C och inom 14 år har +50C, exakt efter information från NASA.

 

clip4798

 

 

Denna modell kan beskrivas med denna enkla differentialekvation, där CO2 utvecklingen uttrycks som ett

polynom av andra graden.

clip4733

Den symboliska lösningen av denna ekvation ser ut så här

clip4734

Vår klimatkalkylator använder denna formel som motor. https://ppm.today/calc/

 

 

Jag skall försöka jämföra din föreslagna modell med min och återkommer.

 

Bästa hälsningar

Bengt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bengt,

 

The simple answer you are looking for is this: No, the earth will not continue warming at the same rate regardless of what we do.

 

For example, if we abruptly stop all greenhouse emissions today, the warming will come to a halt, and temperature will stabilise close to its current value.

 

The essential physics behind this behaviour is in 2 main parts: one is that the surface ocean is already close to thermal equilibrium with the current level of greenhouse forcing; if you hold that forcing fixed (by stopping new emission), the deep ocean will continue to warm, but the surface will warm very little. The second part is that if emissions stop,  atmospheric CO2 concentration will slowly decrease because CO2 is absorbed into the ocean, counteracting the small surface warming. As a result, surface temperature stays roughly constant for centuries, and eventually decreases. This is all quite clearly explained in the paper attached here.

 

So no, it is not too late for climate action. That is the simple answer. If you want the full answer, then you should read the paper attached, the IPCC report, and literature cited there.

 

Rodrigo Caballero

 

 

 


 

Tue, 9 Nov 2021 18:56:05 +0000

 

The deep ocean is out of equilibrium, it is the upper layers of the ocean that are closer (though not quite at) equilibrium. This is the standard 2-layer conceptualization of the ocean heat uptake, described in the paper I sent. It is precisely by measuring how much heat is being taken up by the deep ocean that we can get estimates of the equilibrium climate sensitivity, as Lennart alluded to.

 

Rodrigo

 


 

Mycket intressant ! Kan detta ge hopp ?

Diskussion och utredning fortsätter under Djuphaven