Sammanfattning

Ny bok:  Kort sammanfattning av hela boken i denna bild:

Den stora fyrkanten är 3000 Gton "för mycket" i atmosfären. Allt detta

måste bort,  helst inom 20 år. Dessa 3000 Gton har samlats allt sedan 1700-talet.

Den knappt synliga fyrkanten vid pilen är de 40 Gton CO2 som släpps ut

varje år på jorden. Om vi släpper ut dubbelt så mycket eller inget alls

så är skillnaden knappt mätbar i temperatur år 2050...

Ytterligare Förklaring....

 

 

tjurpannan_3000_40_gton_b

 

Den stora mängd på 3000 Gton som redan finns orsakar att jorden nu

stiger med 0.035 C /år (=NASA).  Politiken med NollUtsläpp 2050 kan inte

påverka dessa 0.035 C/år särskilt mycket. Efter den linjen når vi +1.5 C

år 2027 och +2C år 2033, vad vi än gör inom nuvarande klimatpolitik. Om

alla utsläpp stoppas idag så fortsätter jorden ändå med 0.035 C/år.

 

Den tanke som stöds av SMHI och IPCC, att utsläppen styr jordens

temperatur , är fel. Den stora mängd på 3000 Gton som redan finns, är

detsamma som att jorden är i en ugn med 22-25 C temperatur. Denna värme

överförs till jorden under 25/0.035  = 700 år. När vi befinner oss på

denna linje så stämmer allt och exakta prognoser är möjliga.

 

Detta måste upp till diskussion hos vanligt folk närmsta dagarna, om

det skall vara färdigdiskuterat långt innan  Glasgow.

 

Vi var i exakt samma situation när Galilei förklarade att jorden var

rund år 1633. Hela den etablerade vetenskapen rasade mot honom i 300

år..

 

Nu gäller det att ta ansvar. Om en enda procent atmosfäriskt metan tillsätts

fossila bränslen så blir dessa klimatneutrala.  Detta kan uppnås ganska snabbt.

Vi kan inte vänta till 2050 med att bli klimatneutrala.

Klimatneutralitet måste inträffa redan 2025 om ParisAvtalet skall räddas.

Om vi tar detta på allvar så dikterar naturlagarna vad vi måste åstadkomma.

 

Det finns en chans att detta kan lyckas om den samlade expertisen kan

tänka nytt i rasande takt. (eller bytas ut ...)

 

Allt fokus måste läggas på att pumpa bort 200 Gton CO2 eller 2 Gton metan från

atmosfären per år.  

 

När detta går efter planerna så tar denna teknik 99% av ansvaret för att reparera

atmosfären.  Atmosfären måste  vara total-reparerad inom 20 år. Endast med denna

takt kan parisavtalet räddas.

 

Vindkraft, solkraft, elbilar - allt detta är strålande bra men denna teknik kan

tillsammans inte lösa mer än 1% av klimatkrisen.

 

Därför måste investeringarna styras av den övergripande nyttan.

 

Nuvarande klimatpolitik kan kanske realistiskt reducera utsläppen med 2 Gton/år

med tanke på alla länder som inte ställer upp.

 

Vi måste ta 100 ggr kraftigare tag och backa med 200 Gton/år

 

Önsketänkandets tid är förbi.

 

Just nu väljer vi

1.En smart och bekväm omställning med kraftigt ökande livs-kvalitet

2.Ett bottenlöst elände med NollUtsläpp 2050 - fusklösningen som är en förolämpning mot våra barn.

 

SMHI och IPCC rekommenderar just nu alternativ 2.

Hoppas det ändrar sig snabbt.

Dessa organisationer behövs.

 

Enda utvägen är innovationer som världen aldrig tidigare sett.

Många av lösningarna finns redan men motarbetas med stor kraft.

Boken har fokus på de glädjande och fantastiska utvägar som inte får diskuteras

idag, eftersom detta utmanar GruppTänket.  President JF Kennedy ägnade

sig åt att tillämpa den psykologiska forskningen kring GruppTänk -

med strålande resultat.  Boken beskriver psykologin bakom de knutar som

hotar vår framtid.

 

 

clip4914