Sju nya .. projekt

Efter IPCC-rapporten: Sju nya olje- och gasprojekt

 

https://www.dn.se/vetenskap/efter-ipcc-rapporten-sju-nya-olje-och-gasprojekt/

 

 

 

Kommentar Bengt Ovelius:

 

IPCC lovar att temperaturen stannar när alla utsläpp har upphört men det är lätt att visa matematiskt att detta är en ren lögn. Också lätt att räkna ut att 200 Gton CO2 måste sugas bort ur atmosfären per år, start senast 2025. Här ligger 99% av lösningen medan en lyckad väg mot nollutsläpp bara kan lösa 1%.  

Dessutom ser vi alla tecken på att NollUtsläpp inte ens kommer att fungera därför att de flesta länder inte har råd att dra ner  fossil energi.

 

Klimatpolitiken måste alltså se helt annorlund ut och baseras på innovationer och ledarskap på en nivå som ingen ännu sett.  

 

Det finns ingen annan väg. Nuvarande NollUtsläpp 2045 leder landet och världen till ett bottenlöst elände .Ett kompakt och trögt GruppTänk som tyvärr utgår från IPCC gör det helt förbjudet att diskutera sanna och fungerande utvägar.

 

En hel grupp professorer på Tyndall Centre utanför London har försökt uppmärksamma detta under sista 10 åren, utan resultat. Se YouTube "Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse"