Slöseri med el

https://www.dn.se/vetenskap/professor-stort-sloseri-med-el-i-sverige/

 

 

Alla dessa sätt att spara är viktiga. Men det övergripande perspektivet är fel.  Det kostade 50 kr/min att ringa till USA år 1970 och nu är det nästan gratis p.g.a. tekniska utvecklingen. Elkraften kommer att gå samma väg. Ju större kliv framåt i utvecklingen som föreslås, desto mer motarbetas det.  Världen måste plocka bort  200 Gton CO2 och 2 Gton metan ur atmosfären per år för att klara parisavtalet och detta måste börja senast 2025. Det är ett faktum - lätt att visa matematiskt. Ingen vet hur detta skall gå till och ingen vill diskutera dessa lösningar.  Denna pusselbit saknas ännu. Nästa pusselbit är glädjande: I dessa 2 Gton metan som MÅSTE bort, finns all den energi som fattas idag. Kolkraft och kärnkraft kan läggas ner. Att använda detta bränsle ger en rasande snabb reduktion av växthuseffekten.

 

Super-entreprenören Vinod Khosla i USA förklarar hur det hänger ihop: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha , bara inte experterna stoppar oss.  

Man kan uppskatta att den akademiska världen  (professorerna osv) stoppar ca 90 % av de ideer som skall bli vår räddning.  Riktigt stora ideer ligger alltid över akademikernas horisont -  det är logiskt. Annars hade det redan varit uppfunnet. Redan  Diesel blev motarbetad av en professor som nästan lyckads stoppa dieselmotorn. Det är logiskt att en professor till varje pris vill stoppa det som han inte själv förstår och detta har bara blivit blivit värre med tiden. Alla kan få det radikalt bättre när vi vågar lyfta blicken.

 

 


 

Torbjörn Lundaahl - 47 minuter sedan

Bengt, kan du förklara lite mera?

 


 

Torbjörn,

Super-entreprenören Vinod Khosla berör de viktigaste principerna för att vi skall kunna skapa en fantastisk framtid.  Sverige satsar bara på 100% säkra projekt medan det utmärkande för projekt som kan förändra världen har en riskfaltor på 99%

Vi har råd att utveckla 100 sådana projekt och skörda frukterna av att ett enda lyckas.  Det finns ingen annan väg.

 

foretagande.se påpekar:  En forskares motiv är ju att utforska, definiera och presentera det existerande, medan uppfinnarens motiv är den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.

 

Sveriges universitet och högskolor uppbär 99,3% av statligt FoU-stöd, medan uppfinnare utanför akademin har motsvarande 0,7% att dela på.

De som har 0.7%  avstödet levererar 95% av landets patent.  Dessa innovatörer har aldrig en professorstitel men det är därifrån klimatinnovationerna kan förväntas,

 

Ändå sitter professorer på nästan alla stolar.

Ex: Regeringens innovationsråd har inte en enda innovatör.

 

Detta kan vara det globala huvudproblemet till att inte de omvälvande innovationerna kommer fram. I den akademiska världen är åsiktskorridoren skrämmande smal och grupptyrcket stort. Den professor kommer att förlora jobbet som föreslår att  huvudsakliga energilösning innebär metan från atmosfären.  Därför sorteras alla förslag noggrannt bort som kan förändra framtiden radikalt. Man vill inte ta risken att ha fel, när det är just risker som krävs just nu. Det är viktigare att rädda ansiktet än att rädda våra barn.

 


John Liungman - 12 minuter sedan

Ointressant konspirationsteori och kunskapsförakt. Forskare bidrar till, äger och anställs i innovativa företag.


 

John,

Vinod Khosla ägnar sig vare sig åt kunskapsförakt eller konspiration.  Det gör inte foretagande.se heller.

 

Att se sanningen här kan ge sverige en ledande position i världen.

 

Vi har ett instabilt elsystem.  Jag skissar kanske på en av de 100 lösningar som Vinos Khosla efterlyser.

 

Vilket är ditt bidrag till lösning, som både löser energin och klimatet ? Som ser till helheten ? Temperaturen stannar inte när utsläppen upphör.  Netzero politiken kan därför inte fungera.

Vad skall vi ha istället ?

 


 

Marcus Rönningås - 7 minuter sedan

Bengt, med all respekt - vad menar du med instabilt elsystem ? Har vi elavbrott pga frånkopplingar orsakade av låg / hög frekvens eller fluktuationer i spänning eller någon annan parameter ?

 


 

Bengt Ovelius - nyss

" instabilt elsystem" Det är bl.a. försvarsmaktens ord:

SVD LEDARE. Nu ryter Försvarsmakten ifrån. Sveriges elsystem har blivit så instabilt att det kan utnyttjas av fientlig makt.