Slutdatum fossila bilar

DN Debatt. ”Sätt ett globalt slutdatum för fossila bilar”

 

Svart text  : Pär Holmgren

Grön text: Bengt Ovelius

 

 

DN DEBATT NÄTEXTRA 30/10.

 

Pär Holmgren (MP), delegat på klimatmötet i Glasgow:

Ambitionerna måste höjas.........

 

I morgon inleds FN:s klimattoppmöte i Glasgow. ......

 

Målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5

grader till slutet av detta århundrade kritiserades av oss gröna för

att inte vara tillräckligt ambitiöst.

 

Sex år efter att Parisavtalet slöts är det dock bara vi gröna som

fortfarande har siktet inställt på att nå målen.  ........... Det

är uppenbart att världens ledare måste göra mer.

 

 

MP har faktiskt inte siktet inställt på målet eftersom detta mål är omöjligt

med MP nuvarande verktygslåda.

 

Ett av de svåraste hindren inför Glasgow är att sanna förståelsen för klimatet saknas

genom att IPCC ger oss grovt felaktig information.

 

Det finns en global tro på att vi kan uppfylla parisavtalet bara genom att  

få ner utsläppen.  IPCC säger att temperaturen stannar när utsläppen stoppas.

Detta är fundamentalt fel. Felet ger civilisationens undergång om det inte korrigeras snabbt.

 

Enl. mina beräkningar under sista 15 åren så kan bilden sammanfattas så här:

Först måste vi väga in NASA allra senaste mätningar som  visar att energimängden

som når oceanerna fördubblas på 14 år. Nu rusar verkligen klimatet  och vi når

+1.5C år 2027 och +2C år 2037  . Matematiska beviset finns här.

 

Största orsaken till stigande temperatur är 3000 Gton CO2 och 3 Gton Metan  "för mycket"

som redan finns, se bild. Årliga globala emissioner  är bara ca 1% av det som redan finns

och dess termiska verkan är spridd under 700 år framåt. Utsläppen har den betydelse som

det gula fältet visar. Tag bort allt det gula - innebär nollutsläpp redan idag.  Skillnade blir

knappt mätbar.

 

 

 

emissions_methane_co2_004

 

 

 

...Jag kan nu presentera mina krav på

världens ledare. Det här måste hända under klimattoppmötet för att

världen ska klara Parisavtalet:

 

1 Energiomställningen måste påskyndas och den fossila eran få ett slut.

 

Detta kommer inte att inträffa och det ser vi redan nu. När alla väntar

minskade utsläpp så ökar de istället.

Det finns en mycket smartare väg som dessutom ger nollutsläpp årtionden tidigare.

 

Om man tillsätter 1% atmosfärisk metan till fossilt bränsle så blir det

klimatneutralt. På denna väg kan man nå klimatneutralitet strax

efter 2025 istället för 2050, När man tillsätter 2% så backar

växthuseffekten.

 

Detta presenterades på Chalmers/ Graphene April 2015. Forskarna

gav tummen upp.  Jag har informerat MP  dussintals gånger sedan 2015

utan att ens få ett svar. Huvudorsaken till noll-intresse är troligen felräkningarna

från IPCC som har visat att behovet inte finns.

 

"Inte förrän 2100 uppnås +2 C och det är ofarligt"

 

Proposition och klimatlag innehåller samma tongångar.

 

 

 

Många partier pekar på negativa utsläpp som en avgörande faktor för att

i närtid minska klimatpåverkan. Det kan låta vackert och häftigt med

tekniska lösningar, men faktum är att tekniken inte finns.

 

MP har inte ens lyssnat på de utvägar som kan finnas.

 

Vi har inte tid att vänta på forskningen som i många fall ännu bara är i ett

förstadium. Därför måste energiomställningen ske snabbare.

 

MP och övriga politiker skall gå i första ledet och tvinga fram

denna forskning.  Resurser och ledarskap måste komma från politikerna.

 

Det finns en tydlig väg att gå, och det är bort från det fossila och

mot 100-procentig förnybar energi.

 

Nej, detta kommer inte att fungera i global skala. Kommer bara att ge bottenlöst elände.

Senaste forskning visar att de som är snabbast med att avveckla förbränningsmotorn

kommer att prestera sämst klimatmässigt.

Det beror på att elbilar har svårt att komma under 90g/km om man räknar med allt.

En aggressiv vidareutveckling av förbränningsmotorn i kombination med hybrid

kan ha realistiskt sikte på 30 g/km och utklassar redan där elbilarna.

Att tillsätta 1%  atmosfärisk metan ger helt klimatneutral drift.

När 2% atmosfärisk metan tillsätts så kommer elbilarna att förbjudas.

 

Jag vill bara säga att vi måste lyfta blicken och släppa in helt nya ideer.

Om en sådan ide av hundra lyckas, så är vi hemma.  

Problemet är att politikerna med all kraft motarbetar varje sådant förslag.

MP har fått denna presentation dussintals gånger  sista 10 åren, utan att reagera.

Ni har haft en enda politiker under alla dessa år som förstod finessen och svarade

 

6 Aug 2014 :  

Tack för ditt mail. Du verkar vara en av de få som förstått att förändringen av atmosfären redan har intecknat

betydligt större temperaturökningar än de vi ser idag. Jag önskar dig därför all framgång.

mvh/ Jan Lindholm, Miljöpartiet de gröna/ Green party Riksdagsledamot / Member of Parliament

 

Han hade sannolikt kunna leda MP fram till en fungerande klimatpolitik.

 

 

De sektoriella målen måste även omfatta skogsbruket. Skog och även

jordbruk har en otrolig förmåga att minska mängden koldioxid i

atmosfären. De ekonomiska förutsättningarna för jordbrukare och

skogsägare behöver förändras så att det blir lönsamt att vara

planetskötare, och bidra till biologisk mångfald och öka mängden kol

som binds från atmosfären till marken och det som växer.

 

Tanken är god men ett snabbt förändrat klimat kan göra att träden dör

och släpper ut CO2 istället.

 

Det finns fortfarande en teoretisk möjlighet att hålla den globala

uppvärmningen nära 1,5 grad till slutet av seklet.

 

Det är fel. Den möjligheten finns inte inom ramen för NetZero

 

Men klimattoppmötet  i Glasgow är det absolut sista tillfället att lägga om politiken.

 

Ja det stämmer. Politiken måste byggas på sanning om klimatet och där är vi

inte ännu på långa vägar.

 

Vi har varken tid eller råd med ännu ett

klimattoppmöte som landar i tomma ord - eller för den delen brakar

samman utan enighet. Nu är tiden för världens ledare att enas om vem

och vilka som ska göra vad - och när. Annars är misslyckandet ett

faktum.

 

Ja det stämmer. NollUtsläpp 2045 är en politik som bara kan lösa ca 1% av klimatkrisen.

Hela Glasgow måste handla om resterande 99% .