SMHI och IPCC

vg klicka för att öppna de olika skrivelserna

 

Till Generaldirektör Håkan Wirten, SMHI

 

Svar från SMHI

 

 

Replik till SMHI

 

 

 

PS

 

 

Subject:

SV: Stannar temperaturen vid låga utsläpp ?

Date:

Tue, 12 Oct 2021 11:30:38 +0000

From:

Kundtjanst <Kundtjanst@smhi.se>

To:

Bengt Ovelius  

 

 

Svar från SMHI

 

Hej,

IPCC har som sagt en fastställd rutin för hantering av påstådda fel i rapporterna och det finns kontaktinformation på ipcc.ch till såväl sekretariatet som arbetsgrupperna.

Du efterfrågar en beräkning kopplat till Markku Rummukainens tidigare svar. Det handlar om mer än en enskild beräkning. Forskning kring frågeställningen redogörs för i IPCC:s rapport, se de referenser som Markku Rummukainen angett i sitt tidigare svar. I IPCC:s rapport finns referenser till forskningsresultat, vilket gör det möjligt att ta del av de mätningar, analyser, modeller och beräkningar som underbygger slutsatserna.

SMHI inte har för avsikt att kommentera vidare på https://ppm.today/index.html?smhi-och-ipcc.htm

Hälsningar,

Susanne Tainamo

SMHI Kundtjänst


 

Susanne,

 

Tack för ditt svar.

 

Jag har gjort anmälan till  IPCC högsta ledning i maj 2008,

har sedan sänt rätt många påpekanden till IPCC sekretariat,

jag har skickat ca 100 meddelanden till de olika arbetsgrupperna  samt

dussintals påpekanden till SMHI som är IPCC's representant.

Detta har pågått under snart 15 år.

 

Problemet är nog att IPCC vill hävda cs=3. Det är IPCC's affärside och den kan inte rubbas.

Jämfört med rätt cs=36 så gör sig IPCC permanent skyldig till 205 års felräkning av +2C punkten.

Detta leder till global katastrof

 

Se matematiskt bevis här:

https://ppm.today/index.html?lennart-bengtsson.htm

 

Årets nobelpris går till Professor Syukuro Manabe som blir belönad för att han för 40 år sedan

räknade fram klimatkänslighet 2.3

Han gör sig skyldig till 241 års felräkning av +2 C punkten.

Nobelstiftelsen gör sig skyldig till att spela ner klimatfaran och skapa globalt förtroende för fel klimatkänslighet.

 

Se matematiskt bevis här:

https://ppm.today/index.html?lennart-bengtsson.htm

 

Den viktigaste frågan just nu; Stannar temperaturen vid låga utsläpp ?

 

Markku Rummukainen, har bara upprepat det som  IPCC dikterat.

För att uppvärmningen ska kunna avstanna behöver de globala

koldioxidutsläppen både minska och gå ner till netto noll.

Jag bevisar matematiskt att IPCC's svar inte är sant. Detta är den viktigaste frågan i hela klimatdebatten och vår expertis orkar inte analysera bevisföringen eller komma med en egen bevisföring - därför att denna bevisföring inte finns. Man kan inte bevisa något som är falskt. Ovanstående diktat från IPCC saknar helt vetenskaplig grund.

Den svenska delegation som skall åka till Glasgow behöver ett sant svar.

 

Dagens temadag idag  12 okt  är https://temadagar.se/ Civilcuragets dag.

SMHI kan rädda landet om det bara finns en gnutta civilcurage.

 

Ni vet redan att jag har rätt - annars hade jag haft ett svar för länge  sedan.

 

 

 

MVH Bengt Ovelius

 


 

Till SMHI

Fortsättning....Sammanfattning

 

Det är ju en oändlig fräckhet att hänvisa till  

kontaktinformation på ipcc.ch till såväl sekretariatet som arbetsgrupperna.

 

Jag har redan provat denna väg och tiden till reaktion och svar överstiger 14 år !!!!!

Det är några veckor till Glasgow.

 

SMHI skriver: I IPCC:s rapport finns referenser till forskningsresultat, vilket gör det möjligt att ta

del av de mätningar, analyser, modeller och beräkningar som underbygger slutsatserna.

 

Har    inte SMHI professorer som kan hantera mätningar, analyser , modeller och beräkningar

för att sedan svara på den enkla frågan   "Stannar temperaturen?" och bevisa detta matematiskt

så att alla kan förstå. (så som jag gjort i min bok). Ni säger ju att detta redan finns i underlagen,

alltså plocka fram dessa fakta. Markku sitter ju dessutom med i IPCC.  

SMHI representerar IPCC i Sverige.

 

"Stannar temperaturen?" Detta är den viktigaste frågan i hela

klimatdebatten och SMHI levererar bara undanflykter och blå dunster.

 

Svenska folket skulle nog ställa sig bakom uppmaningen: Svara eller lägg ner verksamheten.

Svenska folket betalar era löner. Detta är existensiellt.

 

Det är ju dessutom extremt allvarligt att både SMHI och IPCC misstänks presentera falsk information.

Detta borde leda till åtal från exempelvis Greenpeace. IPCC+SMHI har haft 14 år att försvara sin ståndpunkt,

men det kan man inte.

 

Bara detta bevisar ju att nedanstående kurvor är ren lögn. Hela klimatpolitiken faller på denna lögn.

clip4928

 

Alla kan förstå denna enkla situation:

 

Det finns 3000 Gton för mycket CO2 i atmosfären som orskar att global medeltemp. stiger 0.035 C/år

Om en perfekt NetZero2050 - politik genomförs i hela världen så finns det år 2050

ca 3600 Gton för mycket och temp. stiger  0.035*4 = 0.14 C/år, baserat på NASA senaste

observation om att energin som jorden tar emot fördubblas vart 14-e år,

På vägen upp så når jorden +1.5C år 2027 (baserat på NASA senaste)

 

Vår sista chans är vägvalet Glasgow och det är ett par veckor kvar att förstå att IPCC senaste

kurvor är ren lögn. Detta vet SMHI också men lyfter inte ett finger.

 

I princip är det meningslöst att sätta upp 2050 som mål, när klimatet sannolikt spårar ur

ett par årtionden tidigare.

 

Enda fungerande åtgärd är att ta betydligt kraftigare tag. Det är dessutom lätt att bevisa

att 200 Gton CO2 måste bort från atmosfären per år, start senast 2025.  

Då klarar vi parisavtalet.

 

Glasgow måste fokusera all kraft på det som bevisligen fungerar.

När full funktion uppnåtts så kan all diskussion om NetZero 2050 läggas ner,

eftersom .

 

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"