Snabbjärnvägar

22449368_s

 

Man kan med hög säkerhet säga att oceanerna är programmerade

för ca 40m höjning vid 400 ppm CO2.

 

År 2050 är det sannolikt 500 ppm och då är siktet inställt på 60m.

 

Ref ScatterZone Theory

 

Hur fort själva höjningen går, är betydigt svårare att beräkna.

Antarktis förlorar is i exponentiell takt

 

1979-1990  90Gton

2009-2017  252 Gton

 

Prof James Hansen diskuterar 1 m höjning 2070 och flera meter 2080.

Detta är mycket osäkra uppskattningar, men hittills har det mesta gått

fortare än beräknat, bl.a. därför att världen räknat med  fel klimatkänslighet.

 

Därför antar vi för nedanstående argumentation att James Hansen worst case får rätt:

 

Svenska snabbjärvägarna skall stå klara 2045 och de bör ha en livslängd på minst

200 år, precis som nuvarande järnvägsnät.

 

När bara (2080-2045)/200=  18% av deras livslängd gått,

så ligger 20% av rälsen under vatten.

 

Inom järnvägarnas 200 -åriga livslängd så är alla kuststäder borta.

Danmark och Holland är helt försvunna.

 

Redan 2040 har jorden+2C övertemperatur. Om förhållandena från

tidsperioden Eemian återkommer, vilket inte är omöjligt,

så kommer superstormar ev.  att riva asfalten ur vägarna.

Transporter blir omöjliga, livsmedelsproduktionen bryter ihop

och det ena landet efter det andra börjar likna Venezuela eller Syrien.

I det läget finns inte längre samarbete och ekonomi nog i världen

för att tillsammans lösa klimatkrisen.

 

Allt detta kan undvikas om 50 Gton CO2 sugs bort från atmosfären/år

med start 2025. Det borde också vara en helig plikt att följa Parisavtalet

eftersom +2C innebär en fullständig katastrof för civilisationen.

 

Att plocka bort och ta hand om 50-300 Gton/år kommer troligen att kräva

mer energi än vad som kan genereras idag.

 

Alltså är det tvingande nödvändigt att ha tillgång till fri energi redan 2025,

annars klarar vi inte detta.

 

Ett sådant energislag är metan ur atmosfären. Det kommer fler lösningar

när Grupptänkarna blivit vidareutbildade eller bortflyttade.

 

Det blir många omvälvande överraskningar att se fram emot:

Varje villaägare blir självförsörjande på energi till husuppvärmning  och bil.

 

När fri energi finns 2025 kan man också börja projektera framtidens järnvägar

som går i luften och som i ett slag gör skenor fullständigt omoderna.

 

 

clip4763

 

 

 

Dessa nödvändiga, nya energislag är garanterat möjliga att utveckla men

det kommer att kosta en eller annan BNP.  

 

Det är priset som måste betalas för 200 års oljefest. Det går inte att

använda nuvarande klimatpolitik för att fuska sig ur ett

ansvar för nästa generation.

 

Om Sverige tar ledningen så kommer BNP som bi-effekt lätt att fördubblas.

 

Pengarna som är  beräknade till snabbjärnvägarna kan bli ett litet

startbidrag till en total-lösning av klimatkrisen.

 

Sedan kan vi börja prata om nedförsbacke!

Det kan bli en mycket bekväm omställning till en helt ny tillvaro.

 

Genom klimatkalylatorn   www.ppm.today/calc  så når man den grad av

överblick som  behövs för kraftfulla och fungerande visioner.  Det är inte sagt att

ovanståend vision är den optimala, men diskussionen måste komma igång.

 

Press och TV måste vara fulla med detta existensiella och spännande tema

som gör att  ungdomar kan fyllas med glädje och entusiasm inför framtiden.

 

Eftersom IPCC och SMHI inte har gjort sitt jobb

och fört folk och politiker bakom ljuset med en grovt felaktig klimatkänslighet

så är det dags för svenska folket att i självbevarelsedrift

använda demokratins kraft.

 

Grundlag:   All offentlig makt utgår från folket.

 

Vi kan skapa den framtid vi vill ha, bara inte Grupptänkarna stoppar oss.

Grupptänkarna är en odemokratisk klump-bildning i den svenska demokratin

som i snabb takt leder till att  stjäla Gretas framtid.

.

 

Citat Prof.  Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

 

 

Jordens historiska havsnivå.

 

 

image043

 

 

Jordens programmerade nivå, med mätpunkter samlade under 10 milj år.

Vid nuvarande 400 ppm CO2 kommer oceanerna obevekligt att öka 30 -50 m

 

sealevel

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"