Sorry for the Party

 

 

s4p_008_final_900

 

Om vi går 2000 år framåt i tiden

så kan man läsa detta i historieböckerna:

 

Jorden genomlevde 300 års oljefest från 1700 - 2000+.

Oljan gav så stora fördelar att länderna, folken och regeringarna blev lyckligt berusade.

Genom iskärnorna kunde man se att klimatkänsligheten var 36 hela tiden, 500,000 år tillbaka.

Jorden stiger alltså 36C i temperatur för varje fördubbling av CO2 halten.

 

Ändå förnekade man detta i sin berusning och räknade med klimatkänslighet=3 under hela den kritiska

tiden 1980-2021. En matematiskt exakt konsekvens var att man trodde sig kunna lösa krisen

genom att bli klimatneutrala 2045. En korrekt beräkning ger absolut sista årtal =2025

och direkt därefter backa med 200 Gton/år.    Parisavtalet kräver exakt detta.

 

När berusningen började släppa så var det dags att säga "Sorry For The Party"

Då såg man att redan 1895  hade en farlig CO2 nivå som skulle leda till katastrof 700 år senare

om alla utsläpp hade stoppats 1895.

 

 

Om vi går 2000 år bakåt  i tiden så kan man  läsa detta..

 

REV18-­3  Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna

     på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden

     hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.

 

Om vi ser 200 år bakåt  i tiden

så hittar vi världslitteraturens näst största verk: Goehtes Faust

Det handlar om att Faust säljer sin själ till djävulen för att uppnå obegränsad

rikedom. Priset är att tjäna djävulen i all evighet efter döden.

Faust publicerades 1808. Själva myten uppstod i Tyskland under 1500-talet

och kom först i tryck 1587 under titeln Historia von D. Johann Fausten.

I Goethes drama utvidgas historien till en parabel, som gäller hela mänskligheten.

Den filosofiska frågan är huruvida man överblickade mänskighetens öde bättre

på 1500 talet än vad man gör idag.

 

Världens kanske främste klimatforskare Prof James Hansen bifogar denna bild

till sin senaste rapport som ett tecken på det enorma allvar som forskarna ser nu.

Vår existens står på spel och IPCC ger oss fel värde på klimatkänsligheten vilket

gör att praktiskt taget alla prognoser blir fel.  Den nya boken analyserar detta och

visar bevisen.

 

Bilden handlar om hur Faust säljer sin själ till djävulen för att uppnå obegränsad

rikedom just nu.

 

faustvector2

 

 

Hur man än tänker ur ett filosofiskt perspektiv så tränger sanningen sig på.

Det finns överväldigande starka skäl att säga "Sorry For The Party"

Tiden har redan runnit ut och vi måste göra det omöjliga - NU

Naturlagarna förhandlar inte med oss.

 

Ett enda exempel: Lagen är skriven så, att klimatpolitiska rådet med landets främsta

expertis inte har rätt att att diskutera om klimatlagen följer naturlagarna.

Man får bara diskutera huruvida regeringen följer klimatlagen.

Klimatlagen står alltså över naturlagarna och får inte ifrågasättas.

Detta är ett uttryck för politiskt högmod som blir vår undergång.

 

1 §   Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

 

 

 

 

Summary For Policymakers at cs=36

 

Om vi systematiskt tar bort all förnekelse så är det möjligt att skriva en helt annorlunda

"Summary for policymakers".  

 

En klimatpolitik som verkligen fungerar kommer att se helt annorlunda ut.

Denna (e)book förklarar de exakta matematiska konsekvenserna  av en

sann klimatkänslighet som motsvarar verkligheten.

 

Då ser man att världen måste vara klimatneutral senast 2025 och sedan backa CO2 med 50 Gton/år

Vår klimatkalkylator visar exakt hur det ser ut och detta är inga lösa påståenden.

Resultatet kan härledas med exakt matematik. Den som inte tror på detta är välkommen

att sätta fingret på det ev. exakta felet i härledningen.

 

Fokus måste sedan flyttas till nästa två utmaningar som utgör hela klimatpolitiken:

 

1.Hur blir världen klimatneutral 2025

2.Hur backas CO2 med 200 Gton/år, start 2025 ?

 

Hittills har alla i ansvarig ställning motsatt sig diskussion kring en sann klimatsyn.

Därmed fattas fundamentet för de innovationer som borde funnits framme för årtionden sedan.

 

Hittills har alla i ansvarig ställning motsatt sig innovationer som innebär riktigt stora steg.

Just sådana innovationer som Bill Gates och Vinod Khosla diskuterar.

En sådan diskussion ägde rum April 2015 på Chalmers. Personer i ansvarig ställning

i Energimyndigheten sopade detta under mattan.  

Låt oss anta samma sak upprepats hundratals gånger.

 

Vi har ett systemfel som systematiskt sopar allt det under mattan som är nya tankar,

det som ligger utanför GruppTänket, det som skall bli vår räddning.  

 

När skall personer i ledande ställning stå upp och förklara att kejsaren är naken ?

 

Eller för att återgå till det ursprungliga temat:

Hur länge skall  folk och regeringar fortsätta att vara  lyckligt berusade?

 

 

Klimatkrisen får sin lösning när

 

1.GruppTänket och prestige försvinner

2.Allt byggs på exakt matematisk sanning

 

21054105_m

Lösningen?

 

galileo_galilei_200px

År 1633 anklagades Galileo Galilei för att han ansåg att jorden var rund.

Pressen*  vågade inte ta upp detta eftersom hela eliten i världen ansåg att jorden var platt.

Diskussionen var helt förbjuden.  Det skulle ta 300 år innan katolska kyrkan erkände att Galilei hade rätt.

Galilei menade å sin sida att Gud försett människan med känsla, logik och intellekt och att dessa gåvor

skall användas.  

 

 

Vi kan sedan luta oss mot Vinod Khoslas ord:

"Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha......"

 

Det går alltså att klara denna knipa om väldigt mycket ändras

väldigt snabbt,