Stefan Löfvens uppmaning

SVT 2021 0924

clip4922

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lofvens-uppmaning-till-varldsledarna-vi-maste-lyssna-pa-vetenskapen

 

Vi måste lyssna till vetenskapen....

Vi måste hålla fast vid 1.5 C målet - lägre utsläpp  mm..........

 


Kommentar till detta....

 

Det finns 3000 Gton CO2 som orsakar att globala temperaturen stiger med 0.035 C/år.

Varje år släpps ca 40 Gton CO2 ut, vilket är 1% av det som redan finns.(se bild)

 

clip4923

Att lyssna till vetenskapen måste innebära att lyssna till naturlagarna och till exakt matematik.

Då står det klart att utsläppen inte kan påverka det som redan finns särskilt mycket.

Om vi stoppar alla utsläpp eller fördubblar alla utsläpp så fortsätter globala temperaturen

att öka 0.035 C/år. Det är inte primärt utsläppen som styr temperaturökningarna på kort sikt.

Med kort sikt menas då några årtionden, exempelvis fram till 2050.

 

När dessa 3000 Gton blivit mer, så behöver denna ytterligare delmängd 700 år för att

till fullo yttra sig som ökad temperatur.  Därför är det inte säkert att alla de åtgärder

som vidtas globalt ens blir mätbara 2050.

 

En helt lyckad NetZero2050  över hela världen blir knappt mätbar.

 

Om alla utsläpp stoppas 2025 så gäller samma sak

En helt lyckad NetZero2025  över hela världen blir knappt mätbar.

Det fortsätter med 0.035 C/år . Parisavtalet faller år 2027.

 

Det är skrämmande hur svenska folket och våra politiker har blivit förda bakom ljuset.

 

Det finns en och endast en väg ur nuvarande knipa. Det är att backa dessa 3000 Gton ner

till noll på 20 år. Går det långsammare så klarar vi inte parisavtalet.

 

Att klara parisavtalet genom att reducera utsläppen är helt omöjligt.

 

Både IPCC och SMHI har givit svenska folket falska uppgifter i nedanstående kurvor.

Man påstår med ssp1-1.9 att globala uppvärmningen stannar när utsläppen stannar.

Detta är en ren lögn  med katastrofala konsekvenser.  

 

IPCC_SMHI_zero_b

 

 

Det är lätt att förstå att 3000 Gton "för mycket"  ger 0.035 C/år.

Den i jämförelsen lilla mängd som släpps ut varje år kan inte påverka mycket.

Dessutom kan minskande utsläpp inte MINSKA dessa 3000 Gton.

 

clip4923

 

Min bok ger förslag på en totalt annorlunda klimatpolitik som utgår från sanningen om klimatet

och beräknar matematiskt vilka innovationer som behövs och vad som måste presteras.

 

Vi kan välja mellan

 

Fusk-lösningen NollUtsläpp 2045 (nuvanande politik)

Zero-Zero 2080,

 

där Zero Zero står för Zero övertemperatur och Zero temp-ökning

och där 2080 står för det årtal där en global kvalitets-reparationen av atmosfären är klar.

 

Om detta görs smart så kan det göras med ökande livskvalitet för alla.

 

NollUtsläpp 2045 -politiken kan ge globalt sammanbrott när temperaturen överstiger +1.5 C

Det kan inträffa mellan 2027 - 2040 . Ingen vet var, när , hur. Vi ser bara att klimat i obalans

bjuder på våldsamma, oväntade överraskningar.

 

 

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"