Största felräkningen

Klimatet:  

Den största och farligaste felräkningen någonsin

 

Riksdagen har ett ansvar att korrigera klimatlagen. Det brådskar.

 

Anledning:

När vi börjar räkna rätt på klimatet kan vi äntligen skapa en fantastisk framtid.

 

Detta måste svenska folket ta del av, politikerna likaså:

Atmosfären har just nu 410 ppm koldioxid. Den innebär att det finns 410 liter CO2 i  1 miljon liter luft.   Detta värmer jorden på ett farligt sätt.

 

Följande  enkla extremberäkning  ger mycket viktiga slutsatser:

 

NASA har beräknat att jorden blir varm som planeten Venus när vi har 100% CO2 i atmosfären.

100%  kan också skrivas som 1 miljon ppm eller 10^6 ppm (sex nollor).

 

Vid 1700-talets början hade jorden 275 ppm CO2 och ingen övertemperatur.

Alltså drar vi denna linje som börjar vid +0C  och 275 ppm och   slutar vid +420C övertemperatur

när jorden har 100% CO2 .

 

(redan för 120 år sedan räknade man med logaritmisk skala som ger en spikrak linje)

 

Under hela linjens längd gäller att varje fördubbling av CO2 halten ger +35C ökning av global temperatur.

Detta kallas klimatkänslighet. Ser man framåt mot 100% CO2 så har jorden  klimatkänslighet=35

Ser man  en halv miljon år bakåt, så visar mätningar på iskärnor också klimatkänslighet=20-40.

 

 

clip4692

 

IPCC är FN's organ för klimatet som ger rekommendationer till världens regeringar.

För IPCC är klimatkänslighet  ett avgörande begrepp. Man har hållt fast vid

klimatkänslighet=3 under de sista 40 åren.   Det är den lägre röda linjen.

Denna linje ligger till grund för klimatlagen, utsläppsrätterna och parisavtalet.

Med IPCC's sätt att räkna så får jorden inte +420C utan bara  +36C övertemperatur i extremfallet när atmosfären har 100% CO2.

 

Alla klimatberäkningar har därmed fått  fel kompasskurs. Ett fartyg med så felaktig kurs kan missa en hel kontinent.

Denna insikt bör vara en vetenskaplig jordbävning som leder till eftertanke.

 

Just nu stiger temperaturen snabbare än någon gång under årmiljoner.  Då rapporterar IPCC den lägsta

klimatkänsligheten någonsin, =3 !       IPCC  bör förklara så att alla kan förstå, varför man låter  

klimatkänsligheten=3 styra hela världens klimatpolitik.  

 

 

Johan Rockström beskriver denna vetenskapliga jordbävning i SVD och antyder att

klimatlagen, utsläppsrätterna och parisavtalet faller om klimatkänsligheten går bara en aning över 3.

De sista beräkningarna som kommer i IPCC nästa klimatrapport 2021 antyder just detta.

Här ligger roten till den enorma felräkningen. En konsekvens är att jorden når +2C kring år 2040  istället för 2100.

Klimatkatastroferna kommer 60 år för tidigt därför att man under 40 år räknat med fel klimatkänslighet

och baserat alla klimat-slutsatser under 40 år på detta fel.

 

Psykologen Irving Janis gav ut en bok 1972 som heter Groupthink. Han beskriver vetenskapligt

hur grupptänkande blockerar allt kreativt tänkande. President J.F. Kennedy tog upp dessa slutsatser

och förändrade  politiken radikalt med denna kunskap. Därmed kunde politiska fiaskon undvikas.

 

Svensk klimatpolitik är på samma sätt låst under grupptänkande och på väg mot det dyraste fiaskot i landets historia.  

Många inser detta men ingen vågar påpeka. Denna bok skulle på vetenskaplig,

psykologisk grund kunna lösa upp de knutar som hindrar oss.

 

Hur kunde vi vara så dumma ? frågar sig President J.F. Kennedy. Syftar bl.a. på Grisbuktsinvasionen, Kuba  17 apr. 1961,

Landets främsta och mest erfarna expertis visade sig vara offer för detta grupptänkande.

 

Historien verkar upprepa sig:  

 

Frågan  om felräkningen är ställd till experter, myndigheter och politiker sedan år 2001.

Det har kommit in hundratals eller tusentals varningar från forskare och vanligt folk.

 

Det är som att diskutera med en vägg. Man får undvikande svar eller inga svar alls helt i linje med

Psykologen Irving Janis' bok.

 

Det brådskar att lösa dessa knutar. Expertisen har fört politikerna bakom ljuset och

politikerna vill inte att någon ifrågasätter klimatlagen. En äkta knut som låser åt alla håll.

De flesta vet men ingen vågar erkänna att det finns en knut.  Detta är katastrofalt för landet.

 

clip4693

 

En fortsättning på  detta psykologiska grupptillstånd innebär en större nationell säkerhetsrisk

än någon annan händelse i  historisk tid. Framför oss väntar ett obeskrivligt elände.

Risken finns exempelvis för att klimatet ger störningar i globala livsmedelsförsörjningen som leder till sammanbrott av hela nationer, kanske redan inom 10 år. Detta kan förhindras men tiden rinner ut.

 

Greta har så otroligt rätt:

Bekymrade medborgare, professionella, mammor,

pappor, farmödrar och barn: De tog ansvar, organiserade sig i en tid  när alla som

har makt och position misslyckades med att leva upp till sina löften och uppgifter.  

 

När vi börjar räkna med klimatkänslighet större än 4 så blir klimatpolitiken totalt annorlunda.

Det kan liknas vid en läkare som äntligen kan ställa rätt diagnos och föreslå en totalt annorlunda behandling.

Då kan även komplicerade operationer leda till snabbt tillfrisknanade.

 

Denna felräkning presenterades för IPCC's högsta ledning år 2008. Svaret blev:

Om det ligger till så här så är det verkligen allvarligt. Vi skall prata med våra kollegor.

Sedan hände ingenting.

 

Denna felräkning presenterades för en högt uppsatt representant för ett svenskt parti

för 8 år sedan och svaret blev:

Vi har alltid innerst inne trott att det ligger till precis så här.  Sedan hände ingenting.

 

Riksdagen arrangerade en intern konferens 6 feb 2020 för att vidga klimatvyerna.

Arrangörerna betraktade ovanstående felräkning som superintressant.  

När datumet närmade sig sopades felräkningen under mattan och konferensen

fick bara handla om sådant som man redan visste.  Publiken ställde

inga frågor. Denna konferens bör brådskande göras om och

fokusera helt på felräkningen.

 

Det som ligger i vågskålen är hela framtiden. Därför få ingen möda sparas att

analysera klimatsituationen på alla plan, vetenskapligt, matematiskt, psykologist osv...

 

Irving Janis:  Grupptänkande är ett tillstånd där en grupp får starka normer om vad

som är rätt och fel, inte lyssnar på avvikande åsikter och motsätter

sig insyn från utomstående.

 

Lösningen är att titta på President J.F. Kennedy's slutsatser från Irving Janis  bok

och uppmärksamma bl.a. följande punkter:

 

Illusion av osårbarhet: Ingen kan vinna över oss

Tro på gruppens moral: Vi kan helt enkelt inte göra något fel

Rationalisera bort alla orostecken och all kritik.

Stereotyp syn: Alla utomstående är för dumma eller för svaga för att vi skall bry oss.

Illusion om enhällighet: Alla som är tysta i vår grupp håller med.

Pressa alla avvikande: Är du en lagspelare eller inte ?

 

Gissningsvis blockeras 98% av den kapacitet som finns i landet för att lösa krisen.

 

Denna kapacitet kan släppas fri  med de slutsatser som President Kennedy använde.

Att lösa klimatkrisen kan kanske i första hand vara en fråga om psykologi.

 

PS Regeringen säger:  Betydelsen av samverkan i hela samhället från nationell till regional  och lokal nivå.

Alla måste hjälpas åt för att skapa en fungerande klimatpolitik.

 

EU President Ursula von der Leyen : Medborgarna är  i  frontlinjen:

var och en måste medverka och ingen får lämnas bakom.

 

 

 

Detta är vad svensk klimatlag erbjuder våra ungdomar. En icke-fungerande lösning.   När skall Sverige vakna ?

 

Ett tecken på extremt grupptryck är att gruppen upplever sig som bäst medan omvärlden tycker tvärtom.

Flyktingkrisen: Sverige var bäst och grandländerna tittade på med förvåning.

Coronakrisen: Sverige var bäst och grandländerna tittade på med förvåning.

Klimatkrisen: Sverige anser sig vara bäst igen. Vi har chans att verkligen bli världs-bäst om vi kan montera ner GruppTänkandet.

 

clip4695

 

Klimatlagen:

Klimatneutrala till 2045 - men det är redan för sent. Vi måste vara klimatneutrala NU. Hela världen måste ställa upp.

Dels så löser klimatneutraliteten bara ett par procent av problemet, dels så blir det omöjligt att få med alla

andra länder.  Det ser mörkt ut att få detta att fungera.

 

Att backa CO2 skall enl. regeringens utredning ske genom att köpa utsläppsrätter - som inte finns.

Man kan inte köpa något som inte finns. Det behövs äkta reversering av växthusgaserna -

med en kraft som kallas science fiction idag men som måste vara i full drift före 2025.

Det finns inget alternativ. Det finns ingen annan utväg.  

 

Riksdagen bör uppmärksamma att de miljardbelopp som läggs på åtgärder som är verkningslösa

blockerar de åtgärder som kan bli vår räddning.  Styrningen kräver exakt kunskap i kombination

med en korrekt klimatsyn.  Båda faktorerna verkar i stor utsträckning saknas idag.

 

En lösning presenterades på Chalmers-Graphene i april 2015 med Energimyndigheten och Formas närvarande.

Forskare gav tummen upp  men myndigheterna visade inget intresse.   Allt faller tillbaka på att

klimatexperterna ger en felaktig bild av klimatet. Detta bromsar nödvändiga innovationer.