Straffavgift

DN Debatt. ”Inför en straffavgift för länder som inte klarar EU:s klimatmål”

 

https://www.dn.se/debatt/infor-en-straffavgift-for-lander-som-inte-klarar-eus-klimatmal/

 

 

 

EU har resurser att först ställa frågan: Stannar temperturen verkligen när utsläppen är stoppade, såsom IPCC lovar i COP26 ?  

Det skrämmande svaret är nej om klimatkänsligheten visar sig vara över 3. Världens främste klimatforskare James Hansen säger 6 och de tre tyngsta klimatmodellerna säger samma sak

 

A. Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

B. Amerikanska NCARs model CESM2,

C. Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

 

IPCC synes ha ignorerat detta och har istället skruvat  ner siffran till under 3 i sista rapporten COP26. EU bör fokusera på att utreda detta, eftersom hela NetZero politiken riskerar falla ihop som ett korthus om misstanken stämmer.

 

Glädjande text i artikeln: ....  att infångning och lagring av koldioxid kan räknas in till utsläppsminskningar.

 

Om klimatkänsligheten är över 3 så stannar INTE temperaturen och NetZero politiken blir praktiskt taget verkningslös.  Det beror på att temperaturen drivs av de utsläpp som redan är gjorda. Ett totalstopp av utsläpp idag kan i så fall inte mätas i motsvarande dämpning av temperaturen under väldigt många år.  Slutsatsen blir ganska enkel matematik; 200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste tas bort från atmosfären varje år, start senast 2025.  

Här ligger kanske 99% av klimatlösningen. NetZero kan lösa övriga 1%  

 

Allt detta är obevämt och får i princip inte diskuteras. IPCC visar i COP26 att det sopas under mattan.Men naturen förhandlar inte. Det är vi som måste underordna oss de obevekliga naturlagarna