Strålningsbalans

 

Denna nyhet från 17 juni 2021  ger viktig och skrämmande information

som leder i bevis att IPCC hamnat utanför verkligheten i den avgörande

frågan om klimatkänslighet. (Gul punkt)

 

NASA: Jorden tar emot värmemängder utan motstycke.

 

Iskärnorna (det blåa molnet) har gett en vägledning om vilka temperaturer som kan väntas

när jordens CO2 halt ökar framöver. En kurvanpassning enbart från iskärnorna

ger ungefär denna bild. Den säger att jorden är programmerad för ca +22C

övertemperatur vid 400 ppm CO2. Fördröjningen handlar om 700 år.

 

Jag har själv använd detta som utgångsdata under sista 15 åren.

Kritiken har handlat om att denna kurvan är för brant.

 

clip4872

 

 

Denna stora nyhet från 17 juni 2021  ger avgörande information

och visar att ovanstående kurva i själva verket måste vara mycket brantare.

 

 

NASA: Jorden tar emot värmemängder utan motstycke.

 

Vad betyder detta och hur ser fortsättningen ut ?

 

clip4871

https://www.theguardian.com/science/2021/jun/17/earth-trapping-heat-study-nasa-noaa

 

Jorden tar emot värme och strålar ut värme igen i rymden.

Skillnaden eller obalansen mellan dessa två energiflöden värmer oceanerna.

 

Denna uppvärmning har fördubblats under tiden 2005 - 2019

 

clip4798

 

Modell: Jorden är placerad i en ugn. Övertemperaturen är proportionell

mot den effekt i watt  som flyter från ugnen till jorden. Denna övertemperatur

har fördubblats på så kort tid som 14 år och av så liten ökning av CO2 som 30 ppm.

 

 

Det innebär att jorden är programmerad för ca +43 C vid 400 ppm CO2

och +86 C vid 430 ppm.  

 

De svarta punkterna måste passa både till iskärnorna och till denna nya  informationen.

Extrapoleringen av iskärnorna kan då inte se ut på annat sätt.

 

clip4873

 

 

Beräkningsgrund: Låt oss grovt säga att 15 år ger 30 ppm ökning och en fördubbling av Radioative Forcing.

Då kan vi också räkna med en fördubbling mellan 2000 och 2015, med ppm CO2 från 400 till 430  (+30 ppm)

 

Detta bekräftar att prognoslinjen är starkt exponentiell.

 

Detta står i extrem kontrast till IPCC felaktiga gula punkt

med +2C vid 450 ppm.

 

IPCC har somnat helt utanför verkligheten och SMHI stödjer detta. Detta är själva beviset för

att hela expertisen blivit lurad. Otroligt men sant. Man är dock i gott sällskap med de tre

framstående klimatexperterna som efter 80 års gemensamt funderande var först med att inse

att man varit lurad. Detta är värt ett nobelpris. Detta kan verkligen rädda världen.

 

På denna felaktiga gula punkt är svensk klimatlag uppbyggd. Den felaktiga

NollUtsläpp-2045 politiken kan också härledas från denna punkt som i sin tur är en konsekvens

av den felaktiga klimatkänsligheten=3.  

 

Nu är bara frågan hur snabbt vår svenska expertis kan komma in i matchen.

Expertisen skall bara hantera vetenskaplig och matematisk sanning - inte politik.

 

Öppna en fri och omfattande diskussion. Media har ett enormt ansvar. Demokratin är i fara annars.

President Kenndy bekämpade GruppTänk som också är ett hot mot demokratin.

Varje medborgare MÅSTE sätta sig in i denna excistensiella kris.  Annars klarar vi det inte.

 

Tala klartext om hur det verkligen ser ut:

 

Klimatet rusar.

 

När skall man inse att detta är allvar ?

Hur länge skall man fortsätta räkna med fullständigt felaktiga

klimatdata? En ny väg måste starta NU och genomsyra Glasgow Nov 2021.  

Klimatåtgärderna måste vara mycket kraftfullare än det fuskjobb med NollUtsläpp 2045 som är igång just nu.

 

Egentligen borde globala temperatur-kurvan  logaritmisk och växa allt långsammare. Sådan är

teorin om enda växthusgasen var CO2.

 

Men temperaturen är exponentiell och växer allt fortare. Det beror på att det finns  självförstärkande

faktorer som nu syns övertydligt.

 

Om vi ser på relationen mellan metan och CO2 i atmosfären så kan man göra

nedanstående regressionsanalys. Om man dessutom tar hänsyn till

att metan är 120 gg kraftfullare än CO2 som växthusgas

så bekräftar detta NASA's slutsatser.  Situationen är extremt kritisk

Klimatet rusar.  Vår expertis har fastnat i klimatkänslighet=3

som maskerar bort hela detta sanna och skrämmande  förlopp.

 

 

clip4859

Final Result [Linear Regressions/Polynomial Regression (degree=2)]:

Equation                : a + b*x + c*x^2  

 

a= 0.77317633747818500000

b= - 0.00626025741156560000

c=  0.00002185947833342660

 

 

 

I denna skrämmande bild ligger också den glädjande lösningen.

 

Den snabbaste reduktionen av växthusgaser kan man få genom att bedriva rovdrift

på metan i atmosfären. Detta metan är ett värdebullt bränsle som får

växthuseffekten att rasa  när det används.

Nu ligger det mycket nära att varje villa tar sin energi  direkt ur luften.

 

En noggrann analys av hela klimatsituationen antyder att atmosfäriska metanet

möjligen kan betala hela notan för en kvalitetsreparation av atmosfären.