Striden mellan giganterna

Peter Alestig: I striden mellan de två giganterna avgörs jordens framtid

https://www.dn.se/vetenskap/peter-alestig-i-striden-mellan-de-tva-giganterna-avgors-jordens-framtid/

 

 

Tack för mycket bra artikel.

 

Den fråga som på ett djupare plan avgör framtiden  är att förstå att det som redan finns av CO2 i atmosfären ger jorden ca 0.035 C /år i ökad temperatur och detta klättrar på i samma takt när utsläppen stoppats eftersom ingen CO2 försvinner av det som redan fanns..

 

Lätt att räkna ut:

Vi når +1.5C  år  2021+((1.5-1.1)/0.035) = 2032

Vi når +2C     år   2021+((2-1.1)/0.035)= 2046

 

Dessa två datum är det bästa tänkbara utfallet och baseras på att alla utsläpp stoppas NU idag.

 

Om vi väger in NASA's senaste upptäckt att energiflödet till oceanerna fördubblas på 14 år,

så blir situationen betydligt sämre men närmre sanningen

 

Vi når +1.5C  år  2027

Vi når +2C     år   2034

 

NASA's resultat beror sannolikt på att uppvärmningen triggar igång en rad andra värmande faktorer,

där metan är en av dem.

 

Detta visar att tanken bakom NetZero är bra och värdefull och nödvändig på lång sikt.

Nu måste man dock ta rejälare tag och det är också lätt att räkna ut att om 200 Gton CO2 /år

tas bort från atmosfären så är det enda sättet att klara parisavtalet.  Med denna takt är atmosfären

total-renoverad på 20 år.  Det finns ingen annan utväg och Glasgow borde handla om exakt detta.

Likheten är slående med Corona Vaccin som kunde tas fram i rasande takt.

Paniken borde vara ännu större kring klimatet.

Globala bromsen är att IPCC sedan 40 år givit fel

siffra på klimatkänsligheten vilket gör att innovatörerna saknar sann klimatbild för att ta fram lösningarna.

Årets nobelpris 2021 är en hyllning till en ännu felaktigare klimatkänslighet vilket ytterligare motarbetar sanna

klimatlösningar. Pressen borde titta på detta.

 

clip4917