Summary Policymakers

Svensk recension av allra senaste IPCC rapporten.  (English here WGI SPM)

 

 

Page 8

Considering all five illustrative scenarios assessed by WGI, there

is at least a greater than 50% likelihood that global warming will reach

or exceed 1.5°C in the near-term, even for the very low greenhouse gas

emissions scenario 26 . {WGI CCB 2.3, WGI SPM A1.2, WGI SPM B1.3, WGI.

 

IPCC arbetar sedan 40 år med klimatkänslighet=cs=3

vilket gör att jordens förväntade temperatur är +1.8C just nu.

1.44*cs*ln(ppm/275)=1.8 C   cs=3 ppm=420

Om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter temperaturen

med nuvarande takt 0.035C/år  i  (1.8-1)/0.035 = 23 år

 

(Grovt räknat. Kalkylatorn ger en mycket exaktare beräkning men

enkelheten är viktig för att ge de grundläggande principerna)

 

Sannolikheten är i stort sett 100% att temperaturen går över +1.5C

inom  (1.5-1)/0.035 = 14 år

 

Dock så stiger takten kraftigt eftersom jorden värms

och +1.5 C  kan mycket väl inträffa redan 2027 (Om 5 år)

 

Nasa_1900-2100_cs3_cs36_tol

 

 

clip4917

 

 

Larmrapporten från NASA antyder att det kan vara så illa.

Fördubblad energi till oceanen på bara 14 år kan direkt omsättas

till ovanstående prognos-kurva.  Men det kräver att man kan räkna med

olika klimatkänslighet och IPCC ser ut sakna matematiken för detta så

här långt. Om inte - låt oss höra expertisens matematiska behandling av

nedanstående NASA info. Här finns hela lösningen till en tillförlitlig prognos

och en fungerande klimatpolitik.

 

Vi har matematiken, se Calcylator.  Vågar klimatexpertisen ställa upp på

denna utmaning ? Frågan har legat ute ett halvår nu.

 

clip19061

 

 


 

Page 14

SPM.B.3 Global warming, reaching 1.5°C in the near-term, would cause unavoidable increases in multiple

climate hazards and present multiple risks to ecosystems and humans (very high confidence). The level of risk

will depend on concurrent near-term trends in vulnerability, exposure, level of socioeconomic development

and adaptation (high confidence). Near-term actions that limit global warming to close to 1.5°C would

substantially reduce projected losses and damages related to climate change in human systems and ecosystems,

compared to higher warming levels, but cannot eliminate them all (very high confidence). (Figure SPM.3, Box

SPM.1) {WGI Table SPM.1, 16.4, 16.5, 16.6, CCP1.2, CCP5.3, CCB SLR, WGI SPM B1.3}

 

 

Vilka Near Term actions ? Om klimatkänslighet=4 eller mer så fortsätter temperaturen med ungefär

samma takt oberoende av åtgärder. Förloppet kan inte styras med Noll-Utsläpp

 

Sidan 17

IPCC ställer i utsikt att jorden slutar värmas tvärt när utsläppen är stoppade.

Om klimatkänsligheten dock är 6 så fortsätter temperaturen med 0.035 C/år

i ca 70 år. Den grön-gula linjen visar den absolut lägsta tillväxten i temperatur

om alla utsläpp stoppas nu.  Vind, sol, vattenkraft, elbilar kan inte rädda oss

så att vi kommer UNDER den gul-gröna linjen.

 

ipcc19063

IPCC har blundat för alla klimatkänsligheter över 3.

Det brådskar att utreda detta och presentera härledningar som alla kan förstå.

Resultaten måste vara framme inom veckor om omstörtande innovationer

skall vara på plats före 2025. Var finns klimatexpertisen som förväntas

göra de viktigaste beräkningarna i hela klimatkrisen ?

 

Drivkraften är ju den CO2 som redan finns: Ca 3000 Gton i luft och oceaner.

Det som släpps ut per år är bara drygt 1% av det som redan finns, dessutom

med 70 års fördröjning innan full temperatur-påverkan.  Allt under förutsättning

av klimatkänslighet=6.

 

IPCC får inte vara den huvudsakliga bromsen för att ta fram de omstörtande innovationer

som behövs för civlisationens överlevnad.

 

Så länge IPCC hävdar klimatkänslighet=3 så riskerar man att utgöra den största

och kraftfullaste bromsen i jobbet att lösa klimatkrisen.

Världen litar på IPCC och räknar fram fel åtgärder.

NetZero är verkningslös politik om klimatkänslighet=4 eller mer.

Var finns klimatexpertisen som förväntas

bekräfta detta eller presentera en annan enkel och tydlig härledning ?