Svenska

ppm.today

Utgivare Ingenjör och innovatör Bengt Ovelius

 

 

Se video EU climate action

Se video EU_scatterplot

 

 

 

clip4924

Vinod Khosla säger:

"Alla intressanta saker  händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan"

 

Innovationer som förändrar världen väsentligt kommer sällan från storföretagen,

från akademiska världen eller från myndigheter.

 

Det behövs innovativt tänkande för att

1.Förstå klimatet     - förståelsen fattas

2.Lösa klimathotet   - innovationerna fattas

 

Ju mer en ide förändrar, desto mer blir den motarbetad.

Det som mest behövs blir också mest motarbetat.

Därför går klimatarbetet rakt in i väggen eftersom diagnosen fattas.

Från diagnosen kommer de skräddarsydda innovationerna.  

 

Vad behövs då för att lösa klimatkrisen ?

 

1. Greta :  Läs på

Alla måste förstå vad som händer

greta_clip4930

 

2. Johan Rockström:

Gör allt vad som står i din makt

 

WWFs insamlingsgala    

 

 

 

3. Det finns lösningar:

 

Klimatkrisen är lösbar på smarta sätt om inte experterna stoppar oss...

 

Den i särklass största bromskraften är att IPCC givit världen fel värde på klimatkänsligheten (S=3)

vilket i sin tur ger en felaktig bild på vår kritiska klimatsituation. Detta kan komma att klassas

som det värsta brottet någonsin mot mänskligheten eftersom värdet S=3 ensamt kan

orsaka civilisationens undergång. Press, media och klimatexpertis

tar inte sitt ansvar här. Starka krafter vill förhindra en fri, sann, demokratisk

diskussion där alla synpunkter lyfts fram. Trots allt kommer sanningen att segra i

en mycket nära framtid.

 

Klimatkrisen är lösbar på smarta sätt om inte experterna stoppar oss...

Greta har helt rätt: Vanligt folk måste ta ansvaret och med demokratiska medel

lyfta fram de krafter som kan utforma en klimatpolitik baserad på sanning.

 

En tänkbar vision (av många!) är detta hus som använder nanoteknik för att

ta metan direkt ur luften. En tratt med 5 m diameter och en lufthastighet

på 5 m/s kan teoretiskt fånga upp 6.5 kW från luftens metan.

Det räcker för att generera all elkraft till huset och det räcker som

bränsle till bilen.  En bil som kör på atmosfärisk metan backar växthuseffekten

100 ggr kraftfullare än vad fossildrivna bilar förstör. Därför kan en enda sådan

bil göra att 100 bilar samtidigt kör fossilt och helheten blir  klimatneutral.

 

Nu rusar priset på Diesel därför att så mycket bio-olja skall tillsättas.

En smidigare lösning vore att tillsätta 1% atmosfärisk metan

så blir bränslet helt klimatneutralt och priset på Diesel kan sänkas,

från dyrast i Europa till billigast. I nästa steg tillsätter man 2%.

Då backar växthuseffekten och detta bränsle utklassar elbilarna.

 

Detta visar hur mjuk och bekväm övergången till en ny värld kan utformas.

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

Det behövs 100 milj sådana hus för att ge 100 miljoner familjer ultrahög

levnadsstandard samtidigt som HELA klimatkrisen löses inom

loppet av 20 år. Med denna kalkylator kan alla leka med resurserna som

finns i tomma luften   www.ppm.today/air

 

Allt sådant nytt uppstår "at the edges of the system" (Vinod Khosla)

och motarbetas ursinnigt av hela etablissemanget.  Storbolagen kan inte få fram

sådana förslag, inte heller akademiska världen eller myndigheterna.

 

Detta förslag har redan presenterats på

Chalmers /General Assembly SIO Graphene April 2015.

Forskarna gav tummen upp och Energimyndigheten sopade allt under mattan.

 

Ett lyckat projekt har potential att lösa hela sveriges energiproblem,

en stor del av världens klimatproblem (ca 50%) och kan samtidigt bli

sveriges största industriprojekt.

 

När projekt blir så lovande att de förändrar världen så ligger detta högt

över nuvarande experters och professorers kunskapsnivå. Därför blir sådant

ursinnigt motarbetat. Därför säger Vinod Khosla.....om inte experterna stoppar oss.

 

Det måste släppas fram hundratals liknande förslag från  "the edges of the system"

som kan leverera.

 

Nuvarande klimatpolitik NollUtsläpp 2045 kan lösa 1% av klimatkrisen om hela världen

ställer upp. Därför är det en fusk-politik och en fantasilös förolämpning mot våra egna barn.

En skam för mänskligheten att försöka sig fuska sig ur det största problemet någonsin.

 

Valet är kristallklart: Lyft  bort alla GruppTänkare från beslutande positioner - eller

låt civilisationen gå under. Svenska folket måste informera sig och utöva den makt

som utgår från grundlagen.

 

Svenska folket skall på sikt inte behöva oroa sig för klimatkrisen,

inte heller för stigande elpriser eller bränsle för 100:- /lit

Klimatångest skall inte heller finnas.

 

Då kan Sverige uppnå den ledande position som våra politiker redan beslutat

att vi skall ha. Bra !

 

 

 

4. Svar krävs av klimatexpertisen:

 

IPCC rapport är mycket viktig och IPCC's arbete måste stödjas på alla sätt.

Men det hindrar inte att vissa slutsatser måste kunna granskas:

 

En enda fråga betyder allt...........

 

"Stannar temperturen när utsläppen stannar ?"

Då  vet vi om NollUtsläpp 2045 kan fungera.

Denna fråga som är den viktigaste i hela klimatdebatten

behandlas på denna hemsida.

Myndigheter och experter förväntas svara.

 

 

Alla måste läsa på och ha en uppfattning.

Varför?

Nästa val kan bestämma allt.

Det hänger på DIG om vi skall vinna eller försvinna.

Ingen fråga har varit så viktig i mänsklighetens historia.

 

 

Just DU: Du kan inte fortsätta vara sömngångare i det etablerade lämmeltåget

after_trace_c

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid-Uppskattning (2)

Tidskonstant (2)

Diesel-priset (2)

Farligaste tanke-felet ? (2)

1-2-3 (2)

Ha fel - lev längre (2)

Försiktighet (2)

En enda blick (2)

GFANZ (2)

Akademiskt Ansvar (2)

Bakgrund (2)

Jason Hickel (2)

Brist i modellerna (2)

Klimatångest (2)

Bla..Bla..Bla (2)

Det genialt grymma felet (2)

Två faktorer som räddar (2)

Klimatångest hos unga (2)

Climate Action Tracker. (2)

IPCC felräkningar (2)

Parisavtalet (2)

Djuphaven (2)

Vägvalet (2)

Enda lösningen ? (2)

Risken att Glasgow misslyckas (2)

Lurade ? (2)

DI (2)

DN (3)

3000 Gton (2)

Agenda 2030 (2)

Brev till Klimatminister Bolund (2)

Climate Pact Ambassador (2)

Elbilarnas Återvändsgränd  (2)

En värld som ställer om (2)

IEA (2)

FriTänk (2)

Förslag Psykologi (12) (2)

Historien upprepar sig (2)

Johan Rockström (2)

Klimatpolitiska Rådet (2)

Klimatkänslighet (2)

Katolska Kyrkan (2)

Kungliga Vetenskapsakademien (2)

Låtsas att vi klarar detta (2)

Löpsedel (2)

MP alltid bäst i klimatklassen (2)

Matematisk härledning (2)

Naturvårds-verket (2)

Naturskyddsföreningen (2)

Nobelpriset 2021 (2)

Norska Nobelpris-kommitén (2)

Nollutsläpp 2050 (2)

Om inte experterna stoppar oss (2)

Riksdagens klimatansvariga (2)

Snabbjärnvägar (2)

SMHI och IPCC (2)

SMHI (2)

SVD (2)

Sorry for the Party (2)

Stefan Löfvens uppmaning (2)

Tips för journalister (2)

Twitter (2)

Vad vill svenska folket ? (2)

Vatten och Metan (2)

Vi kan... (2)

Wedonthavetime.org (2)

WarpNews (2)

Öppet Brev till MiljöDepartementet (2)

Djupare argumentation (2)

 

 

Hypothesis essay:

När forskare landar på en livlös planet om 20,000 år

så skrivs en omfattande vetenskaplig rapport:

 

 

alienvector

 

§1 Civilisationens undergång kan förklaras med att tiotusentals

forskare och professorer i IPCC inte klarade den enkla uppgiften

att fastställa rätt klimatkänslighet. De flesta kände till sanningen

men GruppTänk tog överhanden. Detta gjorde att politik och

slutsatser i klimatarbetet inte speglade verkligheten.

 

§2 Press och media på den tiden, såg IPCC som jordens enda chans

att ena världen. Tyngden av tiotusentals professorer  samt tyngden av

nobelpriset till IPCC gjorde att pressen glömde sina egna press-etiska

regler. Man missade varje kritisk granskning. Dessa psykologiska

faktorer kan liknas vid ett berusat tillstånd. Ändå hade jordens invånare

en viss ledning av den tvåtusen år gamla visdomen:

REV18-3  Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit;

konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne,

och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes

omåttliga vällust.

 

§3 Klimatkänsligheten =cs,  är det antal grader som globala temperaturen

stiger när koldioxidhalten fördubblas.

Alla planeter av jordens storlek, exempelvis Venus, har cs= 30-40

för CO2. Därför är det en paradox, hur IPCC kunde hävda cs=3

under jordens mest kritiska 40 år, fram till 2025.

Detta gjorde bl.a. att fossila bränslen kunde användas 100 år längre

än vad som hade varit möjligt om man räknat med rätt klimatkänslighet.

Klimatkänslighet cs=3 blev därmed den slutgiltiga fällan.

 

§4 Vår civilisation nu år 22,025  skulle med lätthet ha kunnat hantera

situationen med nanoteknikbaserad gas-separation som behövdes 2025.

Jordens dilemma år 2025 var, att de som hade makten saknade kunskapen

och de som hade kunskapen redovisade ingen kunskap eftersom

man räknade med fel klimatkänslighet.

Därmed saknade världen sann kunskap om den verkliga klimatsituationen

och klimatpolitiken blev verkningslös.

Som en följd investerades alla resurser och pengar just där, där de gjorde minst nytta.  

Ingen förstod hur kritiskt det var att få fram nanoteknikbaserad

gas-separation.  

Hade man bara förstått detta så hade jorden resurserna

att utveckla detta lika snabb som covid -vaccin utvecklades.

 

Då hade en stor del av energikrisen och en stor del av vattenkrisen

lösts samtidigt. Men 99.7% av resurserna gick till byrokrati och

korruption och 3 promille gick till teknik för att rädda världen.

 

Hela problemets rot låg i att IPCC meddelat världen fel

klimatkänslighet. Civilisationen gick under med en fart

som ingen kunde föreställa sig år 2021.

 

Rätt klimatkänslighet skulle visa att klimatkrisen var

36/3 = 12 gånger kraftfullare än någon kunde tänka sig

som levde i cs=3 -världen.