Sverige fossilfritt tidigare än 2045

https://www.dn.se/debatt/sverige-kan-bli-fossilfritt-tidigare-an-malet-2045/

 

 

 

 

 

 

Bengt Ovelius - nyss

Metanet i atmosfären är 120 ggr kraftfullare än CO2. Om denna metan kunde utvinnas så räcker det att tillsätta 1% till fossilt bränsle för att nå klimatneutralitet. När 2% tillsätts så backar växthuseffekten kraftfullare än vad hela klimatpolitiken Netzero2050 kan åstadkomma. Det utklassar alla elbilar, Sverige kan nå klimatneutralitet snabbare än på någon annan väg, kanske långt före 2030 https://ppm.today/index.html?vatten-och-metan.htm