Sverige Strömlöst

 

 

https://www.dn.se/ledare/kulturkriget-riskerar-att-gora-sverige-stromlost/

 

Kommentar Bengt Ovelius:

Denna ledare glömmer det viktigaste: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss. (Citat Super-entreprenören Vinod Khosla )

 

Bara ett enda exempel:

Tyskland vill halvera sin gasförbrukning eftersom hälften kommer från Ryssland..  Denna besparing i energikostnad räcker för att stödja 10,000 innovativa idéer med vardera 1 miljard kronor. Med en sådan insats når man med säkerhet målet - att halvera förbrukningen för all framtid ..

 

Slutsats: Världen är 10,000 gånger mer benägen att betala för energi än att betala för de innovationer som helt befriar oss från samma energi. Detta  beror på den paradox som   Bill Gates tar upp:  Stater borde tvingas att enbart satsa på osäkra innovationer. De riktigt stora lösningarna finner man bara bland de innovationer som kanske har 1% chans att lyckas.  Innan detta tänkande från Bill Gates slår igenom så är vi begränsade till de åtgärder som denna ledare föreslår.  Vi måste upptäcka att det finns en väg att sänka energibördan istället - med teknik som ingen ännu sett  - som dessutom löser klimatkrisen. Ett exempel är metan ur luften som löser HELA energikrisen och drar tillbaka växthuseffekten till 1950-tal.

 

Det finns många liknande, helt fascinerande uppslag som idag stoppas därför att man inte förstår Bill Gates varning.

 

Om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter temperaturen lika fort uppåt. Varken kärnkraft eller vindkraft löser hela klimatkrisen. Ledaren blundar tyvärr för helhets-perspektivet.


 

 

Mats Sundqvist - 45 minuter sedan

Fel, vad gäller temperaturökningen. Om alla utsläpp slutade idag skulle vi klara oss under 1,5 graders antropogen global uppvärmning fram till år 2100. Däremot tar det flera hundra år innan vi åter närmar oss de normala 280 ppm koldioxidhalt i atmosfären (idag 420 ppm). Fortsätter vi (världen) däremot som idag når vi globalt +3 grader eller värre fram till år 2100 med de stora skador det innebär på ekosystemen.

 

 

 


 

Mats

Historieböckerna kommer att berätta om den faktor som gjorde att civilisationen gick under.

 

Det är exakt detta:

IPCC har under 40 år gett oss fel besked om att temperaturen stannar när utsläppen stoppas och samma fel finns med i de allra senaste IPCC rapporterna.  

 

En mycket enkel tanke-övning avslöjar detta katastrofala fel:

 

Oceaner och atmosfär har nu 3000 Gton för mycket CO2 och det är detta som driver temperaturen uppåt.

 

Det som släpps ut per år på jorden per år är 1% av det som redan finns. På kort sikt gör utsläppen ingen skillnad alls.

 

Det är på mycket kort sikt som krisen måste lösas.  Parisavtalet faller sannolikt inom 5 år och +2C gränsen faller inom ca 10 år.  På denna korta tid gör utsläppen ingen praktisk skillnad.

 

Därför är NetZero politiken praktiskt taget verkningslös - men helt nödvändig på lång sikt.

 

På kort sikt finns det bara en enda fungerande lösning: Suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år.

Om detta startar senast 2025 så kan faktiskt parisavtalet räddas.

 

Jag var själv med tillsammans med forskare och varnade högsta ledningen för IPCC i maj 2008.- utan resultat-

 

 


 

Mats Sundqvist - 53 minuter sedan

Bengt, människan har inte släppt ut stora mängder koldioxid (nettotillskott främst från fossil energi) förrän efter andra världkriget, och idag släpper vi ut dubbelt så mycket CO2 som 1990. Slutar vi att släppa ut CO2 kommer en ny strålningsbalans att infinna sig och på lång sikt bryts koldioxiden ner. Varje år vi släpper ut mer CO2 (och annat) förvärras situationen. Som du själv säger faller +2C gränsen inom ett decennium eller två. Att suga bort 200 Gton/år kommer vi däremot inte att göra före 2050-2100, om någonsin. Därför måste vi snarast möjligt upphöra med våra fossila utsläpp. I praktiken innebär det runt 2070 med de skador det kommer att innebära på ekosystemen. Parisavtalet kommer naturligtvis inte att hålla, men din teoretiska lösning kommer inte att ske.

 


 

Hej Mats,

 

Om vi slutar släppa ut, så är  strålningsbalansen oförändrat hög.

 

Strålningsbalansen går efter den klassiska formel som IPCC också använder  

t=1.44*cs*ln(ppm/275)  .

 

Nu är ppm ca 420 och klimatkänsligheten som IPCC missbedömt till 3 sista 40 åren, är betydligt högre. Om vi går efter Prof James Hansens   värde cs=6     så blir övertemperaturen vid noll-utsläpp minst

 

t=1.44*6*ln(420/275)  = 3.6 C

 

Slutsats: Om vi stoppar alla utsläpp idag så fortsätter jorden till +3.6C övertemperatur med nuvarande hastighet 0.035 C/år.

 

NollUtsläpp 2045 är en fullständigt verkningslös politik av ovanstående kristallklara skäl.  Vi står inför ett existensiellt dilemma: Vad skall vi göra ??

 

Enda chansen heter : 200 Gton CO2+2 Gton Metan/år , start senast 2025. Matematiken bakom detta är ganska enkel. Politiker som vill uppfylla Parisavtalet bör gå på djupet i denna obekväma men entydiga sanning.

 

I dagens läge vill man inte ens diskutera detta. Allt sopas under mattan, tyvärr