Swe

 

Är NollUtsläpp 2045 en fungerande klimatlösning ?

 

Den övervägande uppfattningen idag är att jordens temperaturökning stannar

när utsläppen blir noll.

 

Vi måste hoppas att detta är korrekt. I så fall kan NollUtsläpp 2050 vara en fungerande lösning.

 

Det är viktigt att komplicerade modeller och enkla modeller utvecklas sida vid sida.

 

En enkel modell som jag utvecklade 2008, gav en korrekt temperaturprognos 2008-2021:

Samtidigt så misslyckades IPCC helt med sin huvudsakliga modell, som trots detta blev grunden

till svensk klimatlag.  En enkel klimatmodell gav en exakt prognos medan IPCC's modell som

baseras på mängder av komplexa beräkningar hamnade 60 år fel.  

 

 

clip4712

 

 

 

 

 

Min modell ser ut så här, steg för steg:

 

1. Alla är nog överens om att början 1700 tal med 275 ppm CO2 är en bra nollpunkt.

Jorden har ingen övertemperatur. Jorden är stabil.

275 ppm CO2 innebär att det finns 275 liter CO2 på 1 miljon liter luft. (Blå ring i diagrammet)

 

2. Mätningar på iskärnor har givit ett helt moln av mätpunkter med mycket brus.

Ändå kan vi hitta en medel-linje genom detta moln.

 

scatter_275_550_ppm_gif2

 

 

Om vi tittar på detta samma moln med tidsaxel  så ser vi att jorden haft 4 värmeperioder

sista halvmiljonen år. Där upprepas +2C övertemperatur vid 285 ppm CO2, gång på gång.

(Röd ring i diagrammet)

 

clip4746

 

 

 

3. Vi accepterar att det är ett logaritmiskt förhållande mellan CO2 och temperatur

och uttrycker jordens förväntade temperatur så här: t=1.422*cs*ln(ppm/275)

cs=klimatkänslighet   ppm= ppm CO2. Det är ekvationen för den linje vi ser i diagrammet.

 

4. Vi ser då att jorden når 420 C vid 100 % CO2.   Detta stämmer med bl.a. NASAs beräkningar.

Det är en ytterligare bekräftelse på att denna linje kan vara en god tumregel för

jordens förväntade temperatur vid alla tänkbara CO2 koncentrationer.

Viktigast är naturligtvis det lägre området, upp till 550 ppm

 

Nu kan vi dra slutsatser som är avgörande för klimatarbetet

 

1. Jorden är just nu programmerad för +22C.

2. Vi vet från NASA att jordens verkliga medeltemp stiger med 0.035 C/år

3. Tiden tills ökad CO2 givit fullt utslag i temperatur är 22/ 0.035 C = 600-800  år

4. Jordens temperatur kan inte börja sjunka förrän CO2 halten gått under 285 ppm

5. Det behöver tas bort ca 2000 Gton CO2 för att nå 285 ppm

6. Parisavtalet faller kring 2030.

7. För att rädda parisavtalet så måste 2000  / (2030-2021) = 200 Gton plockas bort varje år.

8. Teknik som världen aldrig sett måste finnas framme inom max 2 år

9. NollUtsläpp 2045 löser bara 1% av problemet. Vi måste ta  x100 gånger kraftfullare tag.

10. Tre forskare säger nu samma sak i den viktigaste klimatartikeln på många år. NetZero is a trap.

11. Om NetZero faller som klimatlösning så måste Glasgow-mötet hitta en helt ny inriktning

 

 


 

Det finns ytterligare en stark bekräftelse på att denna beräkning faktiskt stämmer.

 

Alla mätningar på iskärnor ger ett moln av mätpunkter.

Jordens verkliga temperatur  sista 100 åren ger en pinne med viss lutning.

En detektiv som funderar några dagar på denna bild ser hela lösningen.

Gör ni det också ?

 

scatter_vostok_nasa

 

 

 

Tag kontakt för mer detaljerad info

 

clip0004bo

 

Best regards

Bengt Ovelius

 

bengt@ppm.today