Swedish

 

 

PressRelease

IPCC 2023

About

FN

Kort

Introduktion

Bevisföringen

Matematik för ungdomar

Ökande klimatkänslighet

Örjan Hallberg sw

Grupptänket 1850 upprepar sig

Model_Shortform_sw

 

 

 

8508b8d4-769b-c3eb-8815-b06120db37e8

 

 

Prof James Hansen skriver i sin rapport 2022 0922

 

Nästa år, 2023, kommer att bli varmare på grund av den nuvarande starka planetariska energibalansen, som drivs av de faktorer som nämns ovan - främst ökande växthusgaser. Kanske kommer en El Nino att börja under andra halvan av året, men El Nino-effekten på den globala temperaturen dröjer 3-4 månader. Så temperaturen 2023 bör vara högre än 2022 och konkurrera med de varmaste åren.

 

Slutligen föreslår vi att 2024 troligen kommer att bli det varmaste året någonsin.......

En klassisk, stark El Nino 2023-24 skulle kunna driva upp den globala temperaturen till cirka +1,5 °C .......

 


 

Att gå över +1.5 C innebär att parisavtalet faller.

Detta sker med viss sannolikhet år 2024.

 

Totalt har 194 länder skrivit under Parisavtalet, det vill säga i stort sett alla världens länder.

 

Alla länder som formellt antagit Parisavtalet är bundna till det enligt internationell lag.

 

The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. It was adopted by 196 Parties at the UN Climate Change Conference (COP21) in Paris, France, on 12 December 2015. It entered into force on 4 November 2016.


 

riksdagen-logo

 

Godkännande av klimatavtalet från Paris:  Prop 2016/17:16

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Parisavtalet.

Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera Parisavtalet. EU och dess medlemsstater har uttryckt sin avsikt att agera gemensamt

 


 

Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet har enats om en ny klimatlag som fastställer att EU ska minska ska minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. Förordningen träder i kraft när den antagits av rådet och Eruopaparlamentet vilket väntas ske under hösten 2021.

 


 

Problemet som ingen vill prata om.

 

IPCC, SMHI och Klimatpolitiska rådet tycks vara eniga med många klimatexperter om

att om bara utsläppen minskar snabbt nog, så stannar jordens temperaturökning.

Många säger att Parisavtalet skall räddas på detta sätt.

 

Tyvärr är allt detta fel ... och det är väldigt lätt att förstå:  

 

Världen har sedan år 1700 släppt ut 3700 Gton för mycket CO2 som nu finns i luft och oceaner.

Allt detta måste bort. Det är lätt att räkna ut att 200 Gton CO2 måste bort per år,

start senast år 2025 för att klara Parisavtalet.

 

Varje år släpps 37 Gton CO2 ut.  Det är 1% av det som redan finns

Det är 3700 Gton som driver temperaturen. Jorden märker inte ens om enstaka

års utsläpp försvinner.

 

IPCC och många klimatexperter förmedlar alltså bilden av att 37 Gton driver temperaturen, som

tvärstannar när dessa 37 Gton upphör och man ger en bild av att 3700 Gton saknar

betydelse.

 

Därför läggs all fokus på vindkraft, elbilar, solceller osv..... Allt detta är naturligtvis bra

men alla måste bli medvetna om att dessa åtgärder tillsammans bara kan lösa 1% av problemet.

 


 

Om det för våra politiker har något som helst värde, att följa lag och ingågna internationella avtal

så måste 99% av klimatarbetet läggas på att suga bort 200 Gton CO2/år, start senast 2025.

 

Sedan kan övergången till en ny värld, i balans med naturen, bli mycket bekväm och lönsam.

 

Nuvarande fokusering mot NollUtsläpp 2045 som enda klimatlösning

leder däremot till ett bottenlöst elände.

 

Om Parisavtalet faller redan 2024 så breder bränderna ut sig och global brist på mat hotar.

 

Grunden till klimatkunskap är kunskap och en fri och levande debatt.

Om barn, ungdomar och vuxna lär sig att göra klimatprognoser så blir folk och riksdag immuna mot

manipulering och fake news.

 

 

 


Earth’s Energy Imbalance EEI

 

Prof James Hansen skriver :

Vi kan ...med säkerhet säga att EEI har ökat under det senaste decenniet.......  Det ökade EEI ligger till grund för vår prognos att den globala uppvärmningen kommer att accelerera med så mycket som 50-100 % under de få decennier som följer på 2010  

 

clip19131

 

Prof James Hansen fortsätter (kortfattat):

 

Vår ...... utvärdering som bygger på verkliga data är ett viktigt motgift mot de bedömningar som görs i samband med FN:s årliga COP-möten (Conference of the Parties) och som ger intryck av att det görs stora framsteg och att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till så lite som 1,5 °C. När regeringarna och allmänheten väl har förstått .........bör de se det som en väckarklocka om den ohållbara situation som vi skapar för unga människor.

 

Mätresultaten från rymden som ger denna kunskap måste fortsätta och förbättras -

vilket är en större utmaning än vad regeringarna kanske är medvetna om.

 

 

Läs vidare här:

 

 

PressRelease

IPCC 2023

About

FN

Kort

Introduktion

Bevisföringen

Matematik för ungdomar

Ökande klimatkänslighet

Örjan Hallberg sw

Grupptänket 1850 upprepar sig

Model_Shortform_sw