Syna chockdoktrin

Det är dags att syna vänsterns egen chockdoktrin

https://www.dn.se/ledare/karin-svanborg-sjovall-det-ar-dags-att-syna-vansterns-egen-chockdoktrin/

 

Ja, det är inget fuskbygge. Det är ett luftslott.

Temperaturen stannar inte när utsläppen upphör.

Alltså tillhör NollUtsläpp 2045 detta verkningslösa luftslott.

Hela svenska klimatpolitiken baseras på att temperaturen stannar och att globala utsläppen stoppas.

Men temperaturen drivs av att det finns 3000 gton CO2 för mycket i hav och luft och de årliga

utsläppen är bara 1% av det som redan finns. Utsläppens verkan fördelas 700 år framåt.

Jordens temperatur kan inte styras med utsläppen inom så kort tid som 30 år. Här har IPCC fel.

 

Vi står rådlösa. Men det finns en öppning: 200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste bort per år.

Detta är faktum och detta är enda fungerande utvägen. Start senast 2025.

Ljusglimten är att detta metan kan betala hela globala notan. Alltså måste hela klimatpolitiken fokusera på

endast två saker: 200 Gton CO2 och 2 Gton/år. Då löser vi både energikrisen och klimatet.

Det finns ingen annan väg. Press och media kommer att få bära ett tungt ansvar eftersom man vägrat

denna diskussion i så många år. Det enda som kan fungera får inte diskuteras och nu går vi rakt in i väggen.

 

 


John Liungman - 46 minuter sedan

”Här har IPCC fel” är sällan särskilt förtroendeingivande som utgångspunkt.

 

 

 


Bra synpunkt. Just här ligger problemet !  IPCC har tusentals professorer bakom sig och dessutom ett nobelpris.  Under 40 år har IPCC hävdat att klimatkänsligheten är 3, dvs jorden ökar 3 C för varje fördubbling av CO2-halten.

 

t=1.443*cs*ln(ppm/275)     cs=3  ppm=413

 

Var och en med gymnasiekompetens kan räkna ut sannolika, globala temperaturen med samma formel prof. Svante Arrhenius använde för 120 år sedan. IPCC använder fortfarande denna formel.

Här ligger svaret. Med klimatkänslighet  3 kan ingen istid uppstå och jorden blir bara +37C vid 100 % CO2. NASA säger att jorden blir som Venus vid 100% CO2 ( +420 C).  Med denna felaktiga klimatkänslighet blir nästan alla beräkningar fel.

Exampelvis kan alla utantill från IPCC att +2C skall inträffa år 2100 och detta ligger till grund för proposition och klimatlag. Nu kan alla titta på NASA verkliga mätningar och se att +2C kommer år 2040, alltså 60 år tidigare,

Hela vår klimatpolitik är byggd på samma tankefel från IPCC. NollUtsläpp2045 blir helt verkningslös när vi börjar räkna med rätt klimatkänslighet.

Svenska folkets överlevnad hänger på att kliva ur lämmeltåget och börja tänka självständigt. Hela lösningen finns i ovanstående rader och var och en bör ta det som sin plikt att tänka självständigt.

Bland pressetiska reglerna finns att inte använda den part som sanningsvittne som skall granskas,

IPCC behöver granskas om våra ungdomar skall överleva.    Det beror faktiskt på DIG om du orkar gå till botten med ovanstående.