Syukuro Manabe

Dear Mr Professor Syukuro Manabe,                         English here

 

Grattis till Nobelpriset!

Du har bland annat studerat sambandet mellan koldioxid och temperaturökning.

 

I 15 år har jag studerat klimatkänsligheten och jag anser att det är en paradox.

varför IPCC har använt fel klimatkänslighet under de senaste 40 åren.

Konsekvensen av IPCC:s fel är att NetZero blir en farlig fälla.

Det diskuteras här och kommentarer och svar behövs snarast långt före Glasgowkonferensen.

https://ppm.today/index.html?netzero2050.htm

Jag skulle verkligen se fram emot era kommentarer.

Världen behöver detta för att få genomslag.

Med vänliga hälsningar

Bengt Ovelius

Sverige

 


 

 

-------- Vidarebefordrat meddelande --------

Ämne:

Re: Brådskande - Världen behöver detta för att kunna segra

Date: (1)

Sun, 10 Oct 2021 14:40:21 +0000

Från:

Syukuro Manabe manabe@princeton.edu

Till:

Bengt Ovelius bengt@ovelius.com

 

 

Käre Bengt,

 

Tack så mycket för ditt brev. Jag ser fram emot att läsa webbplatsen där du diskuterade klimatkänslighet.

Jag skulle vilja att du läser kapitel 6 och 7 i vår bok "Beyond Global Warming" som nyligen publicerades av Princeton University Press,

där jag diskuterade frågan om klimatkänslighet.

 

Suki

 


clip4930

https://www.kobo.com/se/sv/ebook/beyond-global-warming-1

 

https://press.princeton.edu/books/ebook/9780691185163/beyond-global-warming#buy

 

 

 


 

 

 

 

-------- Vidarebefordrat meddelande --------

Ämne:

Brådskande - Världen behöver detta för att kunna segra

Datum:

Sun, 10 Oct 2021 20:10:09 +0200

Från:

Bengt Ovelius bengt@ovelius.com

Till:

Syukuro Manabe manabe@princeton.edu

 

 

Kära Suki,

Jag har köpt boken och den är mycket värdefull och intressant. Jag ska försöka läsa och förstå kap 6,7,

men kapitel 8 verkar också mycket intressant.

 

Å andra sidan, Min uppfattning i en enda bild:

Jag hoppas att du kan se animationen nedan:

Molnet är vostokmätningar,

pinnen är NASA:s verkliga mätningar under ett århundrade.

 

Vostok säger mig att klimatkänsligheten var ca 36 under de senaste 400 000 åren.

Med hjälp av pinnen kan man se att klimatkänsligheten är 3 för unga, ostabiliserade värden,

Ett ungt värde är mycket mindre än 700 år, i det här fallet 100 år.

 

Pinnen stabiliseras under 700 år och kommer inte att vara synlig för forskarna.

som kommer att studera jorden ex 20 000 år framåt i tiden.

 

Detta bevisar för mig att klimatkänsligheten ligger runt 36.

Detta skiljer sig så mycket från allt som är allmänt accepterat . Genom att använda

cs=36 och tidskonstanten RC=700 år mellan koldioxid och global temperatur

var det möjligt för mig att göra en mycket exakt prognos 2008-2021, där IPCC

misslyckades totalt (+2C 450ppm 2100).

Hur kan två så olika teorier passa ihop i slutändan?

Med vänliga hälsningar Bengt Ovelius

Sverige

climatesensitivity2

 

 

 


 

Svar / kommentar inväntas

 


 

DN Skrev KVA är lika snabba som Glenn Hysén

https://www.dn.se/vetenskap/karin-bojs-kva-ar-lika-snabba-som-glenn-hysen/

 

... Syukuro Manabe fick sitt

Nobelpris för forskning som de publicerade från 1960-talet och fram

till 1980.  Alltså för över fyrtio år sedan.

 

Syukuro Manabe fick redan på 1960-talet fram ett värde på den så

kallade klimatkänsligheten - alltså hur mycket jordens medeltemperatur

skulle stiga om halten av koldioxid blir dubbelt så stor - på 2,3

grader Celsius.  

 

Kommentarer Bengt Ovelius

Vi kan testa klimatkänslighet=cs=2.3 på verkligheten.

Det logaritmiska förhållandet är känt sedan 120 år.

 

Alla är nog överens om att 275 ppm år 1700 är en förindustriell situation

utan övertemperatur och utan uppvärmning. Vi utgår från detta.

 

Jordens förväntade temperatur, efter stabilisering, enbart av inverkan CO2:

 

t=1.443 : cs * ln(ppm/275)

Om vi väljer cs=2.3 så erhålls följande resultat:

Gröna ringen är nuvarande ppm-halt och global övertemperatur ligger något över 1 C.

Som kontroll är temperaturen 2.3 C högre vid  2 x 275 = 550 ppm. Allt stämmer

 

xclip4931

Dock är linjen i skarp disharmoni med alla punkterna från Vostok mätserier.

 

NASA har räknat ut att jorden blir nästan lika varm som Venus om atmosfären är 100% CO2.

Det motsvarar 1 milj ppm. Vid cs=2.3 så når jorden bara +27C.

Vi ser att jorden knappast ökar temperatur vid ökad CO2 halt.

 

 

 

xxclip4931

 

Om cs=36 väljes

så stämmer 420 C övertemperatur med NASA beräkningar av en jord med 100 % CO2

så stämmer linjen perfekt med sista halvmiljonen års Vostok mätpunkter på iskärnor

 

 

clip4931

 

Om vi zoomar in till området 275 till 550 ppm så ser vi dessutom att cs=36 passar väldigt fint

med Vostok iskärnor.

Här uppstår den radikalt annorlunda tolkningen av vår klimatsituation. Vi befinner oss i den gröna

cirkeln. Jorden är programmerat för ca 22 C övertemperatur just nu och vi vet från NASA

att jorden stiger med 0.035 C. Alltså är tiden dit ca 22/0.035 = 700 år.

 

clip4932

 

Johan Rockström skrev i SVD

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

Den så kallade klimatkänsligheten.. är helt avgörande för att

kunna bedöma hur stor uppvärmning våra utsläpp av växthusgaser kommer

att orsaka.

 

Att räkna med cs=2.3 när sann cs=36 innebär helt enkelt ett hot mot våra egna barn.

Därför måste detta diskuteras.

En felaktig klimatkänslighet får under inga omständigheter åka snålskjuts på

den globala trovärdigheten som nobelpriset ger.  

 

Hela trovärdigheten gentemot nobelstiftelsn är i fara om vi bedömer ovanstående

livsavgörade fakta fel.

 

Det är accepterat att 275 ppm ger noll övertempertur och noll uppvärmning.

Vi ser under en halv miljon år bakåt att 285 ppm CO2 och +2C övertemperatur

uppstår gång på gång. Vi kan därför knyta 285 ppm till +2C.

År 1895 uppstod åter 285 ppm CO2. Hade alla utsläpp stoppats då så hade risken

varit överhängande för farliga +2C ca 700 år senare. Vi kan se konsekvenserna på

tidsåldern Eemian: 10 m högre ocean och superstormar som flyttar 1000 ton tunga klippblock.

 

 

clip4746

Klimatkänsligheten mellan de två punkterna 275 och 285 ppm är 36.

Klimatkänsligheten ända ner i istid är 36. det är bara att räkna rutor.

IPCC's blå skylt ligger utanför verkligheten.

Manabe's cs=2.3 ger en punkt +2C @ 500 ppm - ännu längre utanför verkligheten.

xxxclip4933

 

Klimatkänslighet upp till NASA-punkten 420 C @100% CO2  är också 36.

Vi lever på en linje med klimatkänslighet 36 som sveper från frysbox till pizzaugn.

Härifrån kan vi bygga en fungerande klimatpolitik.

Klimatkänslighet 2.3 eller 3  leder oss till undergång.

 


 

Svar / kommentar inväntas