Tankar om Klimatkänsligheten

Utkast debattartikel

 

Inbjudna och Föreslagna författare

John Hassler

Rodrigo Caballero

Deliang Chen

Per Krusell

Thorsten Mauritsen

Jonas Nycander

Michael Tjernström

Lennart Bengtsson

Frida Bender

Bengt Ovelius

Denna samling av excellent kompetens kan också åstadkomma peer-review på några dagar.

 

 

IPCC har i årtionden använt klimatkänslighet=3 (cs) i sina rapporter.

Detta värde utgör grunden för alla prognoser och för hela vår syn på klimatkrisen.

 

2020-07-18 skriver Johan Rockström i SVD   "Den heliga graal, klimatkänsligheten, skakas i grunden"

Under 40 års tid, i fem IPCC-rapporter har cs bedömts till 3 grader....

Cs är helt avgörande för att  kunna bedöma hur stor uppvärmning våra utsläpp av

växthusgaser kommer  att orsaka.......

Vi lever i ett nytt risklandskap. En cs på 3 grader är redan en oerhörd utmaning.

Vid cs 4-5 grader försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

 

Klimatkänsligheten är det antal grader som jordens temperatur ökar vid en fördubbling av CO2 halten.

Detta är en grafisk bild av vad som exakt menas med att klimatkänsligheten är 3.

Skalan i x-led är ppm och den skall vara logaritmisk. Då blir jordens temperaturutveckling

en rak linje i diagrammet. Det är också logaritmens natur att temperaturen alltid

stiger med +3C oberoende av vilket ppm-värde som fördubblas.

 

Formeln för IPCC-linjen blir  t(ppm) =1.443*cs*ln(ppm/275)    cs=3

 

Det föreligger stor enighet om att 275 ppm CO2 år 1700 var opåverkad

av industrialismen. En jord med denna CO2- halt har ingen övertemperatur

och ingen uppvärmning ur ett mänskligt perspektiv. Det bästa som kunde hända

vore att komma tillbaka till 275 ppm CO2.

 

clip4976

 

Vi kan se att +2C inträffar ungefär vid 450 ppm precis som IPCC sagt

så många gånger sista 40 åren att de flesta lärt sig denna skylt utantill.  

 

clip4712

 

Kurvan skiljer en liten aning och det beror på att det finns en liten tidsfördröjning

mellan ett nytt CO2 värde och verklig global temperatur som IPCC har valt att inte påpeka.

 

Nu vid 413 ppm CO2 år 2021 bör jorden ha  1.443*3*ln(413/275)=  +1.76 C men vi mäter bara upp +1.1

I den teoretiska värld som IPCC skapar med cs=3 , så stabiliseras jorden på +1.76C efter en viss tid,

förutsatt att alla utsläpp stoppas idag. Denna tidpunkt inträffar år 2039 enl. nedanstående enkla formel,

alltså är tiden ungefär 18 år. Alla vet attt förloppet i själva verket är exponentiellt:

typ   t1=t0 * e^(-t/RC) men felet är försumbart att räkna linjärt.

 

NASA's mätningar på verklig global temperatur visar att jorden stiger med ca 0.035 C/år just nu.

Denna takt uppåt drivs av den mängd CO2 som redan finns i atmosfären och takten ökar

en aning allt eftersom ny CO2 tillkommer från utsläpp.

Om alla utsläpp stoppas idag så fryses värdet på 0.035 C och denna enkla formel uppskattar

vilken temperatur jorden har vid ett visst årtal x  framöver, enbart orsakad av CO2.  

t =1.1+0.035*(x-2021)  med utgångspunkt från år 2021 och 1.1 C övertemperatur.

 


Det finns flera faktorer som oroar i ovanstående resonemang.

Detta är argumentation för att klimatkänslighet =3 kan vara fel

vilket brådskande måste upp till diskussion. Hela vår framtid hänger på att få detta rätt.

 

 

clip4746

 

 

Under sista halv miljonen år har 285 ppm CO2 och +2C inträffat samtidigt

och det finns multipla evidens att dessa tidpunkter haft viss observerad verkan,

som bekräftar utifrån helt andra mätmetider.

Eemian hade +10 m högre ocean (129,000 år sedan) där superstormar

flyttade 1000 ton tunga klippblock. Vi kan se från scatterplot från oceanernas höjd

i relation till ppm CO2 att +0m kan förknippas med 275 ppm och +10 m kan förknippas

med 285 ppm (och +2C) . Klimatspecialisterna kan presentera detta mycket elagantare,

 

clip4810

 

 

Det som oroar är att  röda  IPCC-linjen  cs=3   t(ppm) =1.443*3*ln(ppm/275) är i skarp konflikt med en rad faktorer:

 

Linjen är i konflikt med den viktiga punkten +2C vid 285 ppm

Linjen är i konflikt med molnet av mätningar från Vostol Ice-cores

Linjen når bara 1.443*3*ln(1000000/275) = +35 C när jorden har 100% CO2. Nasa säger 400-500 C

 

scatter_275_550_ppm_gif2

Den enda linje som kan tillfredsställa alla dessa krav är klimatkänslighet=36

Då blir jordens förväntade temperatur som funktion av ppm CO2

 

t(ppm) =1.443*cs*ln(ppm/275)    cs=36

 

Den verklighet man ser vid cs=36  ser helt annorlunda ut.

Då har vi  nu år 2021 en övertemperatur på 1.443*36*ln(413/275) = +21 C

Tiden upp dit med NASA nuvarande ökningstakt 0.035 C / år

blir 21/0.035 = 600 år.

 

År 2008 gjordes en prognos med cs=36 och den blev exakt rätt fram till 2021.

Det är bara att lägga upp ett excelblad och bekräfta detta, sett bakåt i tiden.

 

Under samma period presenterade  IPCC sin huvudprognos

som nu framstår som katastrofalt fel.

 

clip4712

 

 

IPCC huvudprognos  har trots alla fel vandrat in i proposition och klimatlag.

 

Om vi går tillbaka till Rockströms uttalande  

Vid cs= 4-5 C  försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

Vi ser i själva verket att NollUtsläpp 2045 är en verkningslös politik eftersom

jordens temperatur inte stannar när utsläppen stoppas.

 

Jorden är som en vattenfylld båt med ett litet hål i botten

Varje år tillkommer 1% av det som redan finns genom läckage i hålet.

Vi vet genom Glasgow att detta hål inte kan repareras fram till 2060.

Det finns t.o.m. risk att hålet blir större.

 

Alla båtägare vet att en enda sak gäller: Det är att ÖSA,

Enkel matematik visar att vi måste få bort ca 200 Gton CO2/år och 2 Gton metan/år

med start senast 2025. Därför räknas varje sekund.

Allt måste handla om att ösa. Kostnaden spelar ingen roll. Första målet är att

rädda parisavtalet. Ovanstående resonemang visar att det bara finns en enda metod

att rädda parisavtalet :  Att ösa. Detta måste upp till diskussion NU.

Klimatexpertisen måste gå i första ledet.

 

sinking_boat5

 

 

Det finns inte en sekund att förlora för klimatexpertisen och för vanligt folk

att starta denna diskussion med högsta prioritet.