The Big Paradox

 

Den stora paradoxen

 

Jag har råkat ha kontakt med forskare som sedan år 2001 försökt

publicera ungefär det budskap som denna bok ger.

Dessa forskare har uttryckligen sagt: Alla dörrar är stängda.

Jag lämnar inga fler kommentarer om dessa forskare men det står

helt klart: Denna bok hade kunnat komma ut redan 2001, kanske med

annan författare.

 

Den stora paradoxen är: Varför har alla dörrar varit stängda för det

viktigaste budskapet i hela klimatdebatten ?

 

Det har tagit många år att hitta de märkliga orsakerna. Det är bara med

matematk som man kan ringa in problemet. Nu äntligen finns

förklaringen: Nu kan bubblan spricka, så att vi får en fungerande

klimatpolitik.

 

Problemets kärna ligger i IPCC som under 40 år räknat med

klimatkänslighet=cs=3 . Det innebär att globala temperturen skall stiga

+3C för varje fördubbling av CO2 halten i atmosfären.

 

När mätningar på Vostok iskärnor kom för några årtionden sedan så

kunde man se att cs ligger kring 36 om man betraktar en halv miljon

år bakåt i tiden. Alla är välkomna att bilda sig en helt egen uppfattning

om hur många grader jordens temperatur stiger vid en

fördubbling av CO2-halten. Det är bara att räkna rutor. Varje punkt

är en mätning av ppm CO2 och global temperatur  från Vostok Iskärnor.

 

clip4825

 

När NASA beräknade jordens temperatur till drygt 400 C om CO2 halten=100%

så visade detta också att cs=36.   Om vi ser bakåt eller framåt så är cs=36

 

Det fundamentala felet ligger i att IPCC hållt fast vid cs=3  

 

En matematisk följd av cs=3 är att jorden knapps värms vid ökande

CO2 halter. Inte ens vid 100% CO2 blir jorden varmare än +36 C

Om man räknar med cs=36 så blir svaret +420C . Det stämmer med

NASA och bevisar därmed att klimatkänslighet=cs= 36 är av rätt storleksordning.

 

En matematisk följd av cs=3 är att man kan bränna fossila bränslen

ca 200 år längre än om man räknat med sann  cs=36

 

En annan matematisk följd blir att  jorden inte når  +2C  förrän efter år 2100.

Detta fel har kommit in i regeringens proposition 2016/17:146 och

sedan vidare in i klimatlagen. Bilden visar att cs=3 ger ett fel på 60 år

när det gäller tidpunkten för +2C.  Varje barn kan se att detta är fel.

Ändå vill ingen prata om den största och farligaste felräkningen någonsin.

Den djupaste orsaken till detta ligger i att IPCC håller fast vid cs=3, som är fel.

 

clip4786

 

Samma cs=3   från IPCC gör det till nöds möjligt att hävda att

nollutsläpp 2045 löser klimatkrisen.

 

klimatpol_radets_noll_utskapp_2045

(Klimatpolitiska Rådets hemsida).

 

Vi ser att den felaktiga klimatkänsligheten cs= 3 är på väg att skapa

en global klimat-bomb. Vi upptäcker inte sanningen förrän det är för sent.

 

Paradoxens lösning ligger på det psykologiska planet.

Det finns mycket akademisk forskning gjord kring begreppet GruppTänk

och här hittar vi lösningen.

 

När stora, mäktiga IPCC säger att cs=3 så likriktas grupptänket i hela

världen. Det spelar ingen roll om det är vanligt folk eller professorer,

alla faller för detta direktiv. Man tänker: IPCC kan ju inte ha fel när man

har hjälp av 10,000 tals professorer från hela världen. Klimatkänsligheten=3

som varit kännetecknande för IPCC och som utformat de huvudsakliga

prognoserna har fått ytterligare tyngd genom ett nobelpris.

Det finns inte längre tvivel i världen om att IPCC har rätt.

 

När ett GruppTänk väl är etablerat så skär det rakt genom samhället.

Media vill inte rapportera om synpunkter som ligger utanför GruppTänket,

forskare får inte anslag när tankarna glider utanför GruppTänket.

Politikerna har inget annat val än att acceptera vad expertisen säger.

Expertisen följer GruppTänket.

 

Den välgrundade misstanken är chockande:

 

1.Den sanna förståelsen av klimatet ligger helt utanför GruppTänket

2.De innovationer som skall bli vår räddning ligger helt utanför GruppTänket.

 

Forskningen visar GruppTänkets innersta natur:

Allt som ligger utanför GruppTänket motarbetas.

 

Det gör att de flesta pengar till klimatlösning går precis dit där de gör

minst nytta. Vi måste förstå klimatkrisen för att kunna lösa den.

Kunskapen saknas helt så länge cs=3 är fundament för allt.

 

Eftersom själva kärnan till felet kommer från IPCC så är det naturligt att

diskutera med SMHI som är IPCC's representant i Sverige.Här finns

också klimatexpertis i form av professorer.

 

Det första som måste observeras är att medierna under den senaste 20 åren

inte vågat rapportera om den viktigaste aspekten i hela klimatdebatten.

eftersom detta ligger utanför GruppTänket.

 

Nu är det dags för media att ändra fokus. Rapporteringen måste

fokusera UTANFÖR GroupThink, annars kommer vi inte att kunna hantera klimatförändringarna.

snabbt nog. De lösningar som verkligen fungerar gömmer sig utanför GruppTänket

och är måltavla för attacker från alla håll.

 

Vi kan inte förstå klimatet om vi inte vågar gå utanför GruppTänket.

Vi kan inte skapa den framtid vi vill ha om vi inte lämnar GruppTänket

bakom oss. Super-innovatörer som Vinod Khosla understryker hur viktigt

det är att inte låta GrupTänket ( i form av etablerade experter ) stoppa oss.

 

Om jag tittar tillbaka i min databas över email så kan jag se att jag skrev

första emailen på bokens tema kring november 2005. Fram till idag har

det blivit 9544 email till riksdag, regering, myndigheter forskare och företag.  

Innehållet är  detsamma  som budskapet i denna bok. Dessa skulle kunna

publiceras som ett tidsdokument och det skulle bli en mycket tjock bok.

 

Många svar har kommit in och kan se ut ungefär så här:

 

Ditt budskap är superintressant

Det är extremt viktigt vad du gör

Fortsätt, ge inte upp

Blanda inte in mig

 

Detta visar att nästa alla sympatiserar med Zero-Zero budskapet

men sedan kommer detta med GruppTänket: Vad skall de andra

säga ? Lika bra att dra sig ur.

 

En intressant hypotes är att GruppTänket är starkast i stora samlingar,

som ofta finns i befolknings-centra.  Exempel kan vara riksdag, stora

myndigheter, stora media-koncerner.  Här är GruppTänket ofta påfallande

på alla områden:  Bilval, resor, klädsel, uppfattning - allt måste vara

i harmoni med GruppTänket. Forskningen beskriver den elit som bildas

i GruppTänket. En elit som utesluter alla andra tankar än sina egna.

Gruppen bidrar till en stark intern likriktning av åsikter. De som avviker blir

utfrysta. Det gör också att man motarbetar större delen av det nytänkande

som finns ute i ett land. "Det är bara vi i den inre cirkeln som begriper detta"

 

En hypotes är att människor kan prestera mer nytänkande i den

miljö där GruppTänket är som svagast, i små grupper , små företag

eller t.o.m.  långt från befolknings-centra.

Forskningen ger nyckeln till att radikalt ändra detta så att världens

stora organisationer eller befolknings-centra också kan bli höggradigt

produktiva.

 

President Kennedy startade denna rörelse, genom att med vetenskapens

hjälp reducera GruppTänk.  Det gav bättre beslutskvalitet

när människor äntligen började tänka självständigt. Det stärkte

dessutom den innersta tanken med sann demokrati.  Respekten för andra

åsikter ger den mångfald som löser problem.

 

GruppTänk ger klumpar av diktatur i den demokratiska såsen.

GruppTänket har blivit så starkt att vi är på väg att missa vår egen

överlevnad i klimatkrisen.

 

Denna bok är ett paradexempel på nytänkande som ligger helt utanför

GruppTänket. Boken väntas bli måltavla för angrepp men målet är

att allt skall stå på ett stabilt fundament av sann vetenskap och exakt matematik.

Sanningen segrar alltid till slut. Låt oss hoppas att det går snabbt nog,

annars passerar vi tipping point utan återvändo.

 

Genom att samla mod och gå långt utanför GruppTänket så börjar det ljusna.

För första gånger förefaller klimakrisen vara lösbar på en grund som vilar på

vetenskap och exakt matematik.

 

Boken vill basera alla slutsatser på härledningar utan luckor, som alla  kan förstå.

Därmed kan vi skapa en direktkontakt mellan vanlig folk och de enkla, vackra naturlagarna.

 

När tusentals experter och professorer bakom IPCC fastnat 40 år i fel

klimatkänslighet cs=3 som hotar hela vår existens, så brådskar det att ta nästa

steg i utvecklingen.  

 

Det gäller för alla, experter, professorer eller vanligt folk.

 

Säg i ödmjukhet: Tro inte på mig!

 

Tro på den härledning utan luckor som gör att alla  kan få direktkontakt med naturlagarna.

 

Denna bok vill visa att alla kan förstå klimatkrisen  och alla kan vara delaktiga i lösningen.

 

Det finns tillräckligt med kunskap och kreativitet i världen för att förverkliga all den science fiction

som IPCC i hemlighet förutsätter i sina scenarior. Inte ett enda scenario kommer att bli verklighet

utan massiv inblandning av ny teknik som världen aldrig sett.

 

Det gäller bara att sluta motarbeta  det som ligger utanför GruppTänket.

Där ligger alla sanna lösningarna. De genombrott vi behöver är både dyra och riskabla.

Någon annan väg finns inte. När man erkänner detta så kan man garantera att

krisen är lösbar.

 

Zero-Zero-2080 -politiken innebär helt enkelt bara att lyda naturlagarna.

 

På den tiden fanns Mona Sahlin's smarta lösning på energimyndighetens hemsida:

Mona Sahlin förklarar att man kan bryta 35 års rökande med  nikotin-tuggummi

och att omställningen till ett liv utan bensin är lika lätt.