The Test-stick sw

Test-stickan

 

 

Vi har det matematiska beviset för att klimatkänsligheten är 36

och här är det filosofiska beviset.

 

Den viktigaste frågan av alla är hur jordens temperatur kommer att utvecklas med stigande CO2 halt.

Civilisationens överlevnad hänger ligger i vågskålen.

 

Punkerna som formar ett moln är mätningar på Vostok iskärnor som visar hur

jordens temperatur står i relation till CO2 halten sista 500,000 åren

Stickan kommer från NASA mätningar av verklig global övertemperatur sista seklet.

 

 

xclip4927

 

Om man väntar några tusen år och gör ett nytt diagram från iskärnor,

eller på annat sätt, så finns det två utfall:

 

1.Stickan finns kvar

Då har NASA mätningar stabliserats redan nu och stickan kommer att frysa in i isen

oförändrad för all framtid.

Då är klimatkänsligheten=3, Committed warming =  0 - 1.3 C, tidsfördröjning CO2-temp  0-30 år

 

2.Stickan har vridit sig upp och försvunnet i molnet.

Då är klimatkänsligheten=36, Committed warming =  22 C, tidsfördröjning CO2-temp  700 år

 

Committed warming anger hur många grader jorden stiger om alla utsläpp stoppas omgående.

 

Forskarna behöver detta fundament att stå på och ovanstående fråga borde bli folkomröstning.

 

De modeller som forskarna använder idag är enormt komplicerade vilket i många fall innebär att

forskarna själva inte har riktig överblick över sina simuleringar.

Därför kan resultaten bli vad som helt, vilket exempelvis denna forskarrapport visar

https://bg.copernicus.org/articles/17/2987/2020/

 

Citat: Modellerna uppvisar en mängd olika beteenden efter det att utsläppen har upphört, och vissa modeller fortsätter att

med att värma sig i decennier till årtusenden och andra med att svalna betydligt.

 

Tre forskare, som enl Greta har skrivit den bästa klimatartikeln någonsin, (en miljon läsare)

säger detta:

 

Kring 1997 kom de första datormodellerna

De verkade som ett mirakel: du kan testa policyer på en datorskärm

vilket sparar mänskligheten kostsamma experiment. De blev viktiga

riktlinjer för klimatpolitiken och är så än idag

Tyvärr tog de också bort behovet av djupt kritiskt tänkande.

Genom att inkludera kolsänkor i klimatekonomiska modeller hade en

Pandoras låda öppnats. Det är här vi hittar uppkomsten av dagens

net-zero.

 

Parisavtalet var en fantastisk seger...........

Men gräv lite djupare så kan du hitta tvivel.

Vi har sedan dess fått höra av vissa forskare att Parisavtalet

"naturligtvis var det viktigt för klimaträttvisa men obrukbart" och "en

fullständig chock, ingen trodde att det var möjligt att begränsa till

1,5 ° C".

 

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att

konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Temperaturer skulle tillåtas gå över 1,5 ° C på kort sikt, men sedan

sänkas med en rad koldioxidavlägsnande i slutet av seklet.

 

Akademiker ser vanligtvis sig själva som samhällets tjänare.

De flesta akademiker känner sig tydligt obekväma att gå över den

osynliga linjen som skiljer deras dagliga jobb från bredare sociala och

politiska problem. Det finns verklig rädsla för att det att de betraktas

som förespråkare för eller emot vissa frågor kan hota deras upplevda

oberoende.

 

Forskare är en av de mest betrodda yrkena. Tillit är mycket svårt att

bygga och lätt att förstöra.

 

 

 

Utfall 2:

Detta händer under kommande 700 år

Animering

climatesensitivity2

 

 

 

Om Utfall 2 med tiden visar sig spegla sanningen

så är det psykologin som ger den bästa förståelsen.

 

Boken "Groupthink in Science" förklarar hur grupptänkets farliga fälla fungerar

och hur detta förstör både vetenskap och politik.

 

groupthink_in_Science

 

Borde vara en obligatorisk läsning för alla forskare och politiker, om vi skall övervinna klimatkrisen.

Redan President JF Kennedy tog hjälp av denna forskning och kunde genomföra radikala

förbättringar i förståelse och beslutsfattande.