Theory-450

Vi tar oss friheten att kalla IPCC's teori för  Theory-450

 

Axiomet för Theory-450 är dessa två punkter

275 ppm   =>  0C

450 ppm  =>  +2C

 

 

clip4779

 

IPCC knyter ihop 450 ppm CO2 med +2C  i ovanstående Summary For Policymakers

som varit det viktigaste budskapet till världens regeringar under många år.

 

scatter_275_550_ppm_gif2

Ovanstående diagram visar hela perspektivet. IPCC har räknat med klimatkänslighet=cs=3

sista 40 åren (Ref Rockström SVD )

Vi kan se att linjen cs=3 ökar 3C mellan 275 ppm och dubbla värdet 550 ppm.

Vi kan också se att linjen ger exakt +2C vid 450 ppm.  Därmed har IPCC knutit ihop

alla dessa begrepp på ett strikt logiskt sätt. Theory-450  har blivit  fundament för

världens klimatpolitik, även den svenska. Dessa siffror finns i proposition 2016/17:146

som blev det klimatpolitiska ramverket (=klimatlag+klimatmål+klimatpolitiska rådet).

 

Theory-450 har stor trovärdighet eftersom hela FN står bakom IPCC.

Dessutom har IPCC fått nobelpriset vilket ökat trovärdigheter till sådana

nivåer att de flesta forskare inte gärna vill uttala sig.

 

Svenska myndigheter har t.o.m. uttryckligen förbjudit denna diskussion genom att

förbjuda email eller vägra svara.

 

Det är viktigt att press, TV inte ger upp sökandet efter sanning här.

 

 

Konsekvenser av Theory-450

 

Klimatkänslighet=cs=3

Jorden får 36C övertemperatur när atmosfären är 100% CO2  enl formel t=1.422*cs*ln(ppm/275)   Det mostäger NASA.

Linjen har fel lutning järfört med mätpunkterna  från iskärnorna.

Linjen passar inte alls till den observerade punkten +2C 285 ppm .

Teory-450 förnekar att +2C inträffar som en konsekvens av 285 ppm CO2.

Prognosen som utvecklades av IPCC   kom på skam ordentligt 2008- 2021   (+2C 450 ppm 2100 )

Efter denna  linje kan man sikta på klimatneutralitet år 2045 i övertygelsen att hela klimatkrisen blir löst.

Det är möjligt att bevilja en CO2 budget där fortsatta utsläpp tillåts avsevärd tid framöver

Teori-450 tillåter fossila bränslen mer än 100 år längre än Theory-285, sett från år 1895.

 

 

De som representerar  och försvarar Theory-450  är IPCC och dess focal-point SMHI.

 

Dessa två organisationer vägrar att svara på ovanstående frågor.

 

Jag kände en forskare som ställde denna fråga redan år  2001

 

Själv har jag haft kontakt med IPCC högsta ledning år 2008. Man medgav att

detta var allvarligt och att man skulle konferera med kollegor. Sedan hände ingenting.

 

Mellan 2008 och 2021 har jag sänt omkring 100 email/år  till myndigheter och politiker

för att frågan skall uppmärksammas. Sedan 2001 har det tydligen funnits ett

vattentätt försvar av Theory-450.

 

SMHI har via sin jurist förbjudit allt meningsutbyte om detta som kan vara den viktigaste

frågan i hela klimatdebatten.  Press, TV måste göra sitt jobb här och våga ställa dessa frågor

tills sanningen kommer fram. Utan sanning - ingen klimatlösning. Det brådskar.

 

Om Theory-285 stämmer så har svenska folket har blivit förda bakom ljuset med besked !

 

SMHI har landets högsta ansvar i denna fråga. Det duger inte att dra ner rullgardinen.

SMHI,  stå upp och förklara. Våga ta en diskussion !  Våga tillåta repliker.!

 

Klimatpolitiska Rådet likaså !  Stå upp och förklara. Våga ta en diskussion ! Våga tillåta repliker!

 

Alla hoppas naturligtvis att Theory-450 är rätt - även jag.

Men Theory-450 kan bara bli rätt om den följer naturlagarna.

Tyvärr strider den mot verkligheten på alla tänkbara sätt.

Naturlagarna förhandlar inte med oss. Vi måste underordna oss naturen .

 

10288683_xxl