Tid-Uppskattning

En av de allra viktigaste faktorerna i förståelsen av klimatet är den tid det tar från en ökad CO2 halt

till motsvarande , stabiliserade temperaturhöjning

 

Innan exaktare beräkningar görs, är det viktigt att intuitionen hänger med.

 

Vi kan utgå ifrån hur CO2 halt och temperatur varierat under sista 500,000 åren

 

 

 

 

scatter-NASA

 

Historisk temperatur och CO2 förs över till ett moln av punkter (scatter-plot)

På samma sätt läggs samtliga NASA mätningar av temperatur och CO2 in

av senare tids mätningar, sista 100 åren.

 

Ovanstående bild består bara av fakta och man kan undra varför alla unga mätningar

sticker ut som en pinne.

 

Följande tanke-experiment klargör:

Om 100 års utsläpp gjorts under en enda dag så skulle jorden inte hinna med alls

att värmas. Man skulle kunna fastställa klimatkänslighet=cs= 0  (röd linje )

 

 

cs000

 

Slutsatsen tycks bli att IPCC fastställt klimatkänslighet från den icke stabiliserade pinnen

som uppvisar exakt cs=3

Detta är bara ett värde på hur snabbt sista 100 årens utsläpp skett och värdet har ingenting

med klimatkänslighet att göra.

 

Detta kanske förklarar varför IPCC räknar fel på prognosen (+2C år 2100)  , man räknar fel på

kvarvarande utsläppsbudget (som är en matematisk följd av cs)

och man räknar fel på huruvida globala temperaturen stannar när utsläppen stoppas.

 

Om 100 års utsläpp gjorts under 50 år så skulle man kunna

fastställa klimatkänslighet=cs= 1.5   (blå linje ).

Vi ser att ju fortare utsläppen görs desto lägre ser klimatkänsligheten ut att vara,

 

 

cs015

 

 

Om 100 års utsläpp gjorts under 200 år så skulle man kunna

fastställa klimatkänslighet=cs= 6   (grön linje )

 

cs030

 

Om 100 års utsläpp gjorts under 700 år så skulle man kunna

gissa klimatkänslighet=cs= 36   , bara genom att grovt uppskatta vinklarna.

 

Detta är  bara tänkt för att ge en intuitiv känsla.

 

Om 100 års utsläpp sker under längre tid än 700 år så kommer pinnen

att inordna sig i molnet. Det är ju logiskt att de forskare som kommer om 10,000 år,

inte kommer att upptäcka någon pinne som sticker ut, på samma sätt

som vår tids forskare inte hittat pinnar i scatterplot-diagrammet,

 

Låt oss kalla detta en intuitiv gissning:

Vår planet uppvisar en tidskonstant av 500- 700 år

 

Det stämmer också med att nuvarande temp-ökningstakt är 0.035 och att denna takt

kräver 500-700 år för att komma i harmoni med molnet.

 

Därifrån kan vi räkna ut att klimatkänsligheten kan vara i området cs=30-40

genom att lösa andragradsekvationen

t= -33.137407378 +  19.888205077 * cs  -0.047279468 * cs^2  

 

Med cs=36 kan man göra fungerande prognoser, vilket IPCC visat att man inte klarar med cs=3

 

clip4786

 

 

 

Extremt allvarlig konsekvens:

 

Om ovanstående tumregler stämmer så kommer jordens temperatur att fortsätta öka under 500 till 700 år

efter det att alla utsläpp stoppats.