Tidskonstant

 

 

Det finns en relation mellan klimatkänslighet och planetens tidskonstant

(Tiden för reaktion på en ökad CO2 halt)

 

t= -33.137407378 +  19.888205077 * cs  -0.047279468 * cs^2

 

 

Exempel:

Om klimatkänsligheten är 5  och alla  utsläpp stoppas så kommer temperaturen grovt uppskattat

att fortsätta uppåt i  65 år. Temperaturen stannar inte på det sätt som IPCC beskriver i sista rapporten.

 

cs=5

t= -33.137407378 +  19.888205077 * cs  -0.047279468 * cs^2 =    ca 65 år.

 

Eftersom Prof. James Hansen har fastställt cs till 6 och tre av de tyngsta simuleringarna visar 5

 

.....så kan vi med detta som grund säga att NetZero (NollUtsläpp 2045 ) inte är en fungerande klimatpolitik.

Temperaturen kommer inte att stoppas upp på det sätt som man hoppas.

Det är helt omöjligt att begränsa uppvärmningen till +1.5 eller till +2C genom att stoppa alla utsläpp idag.

Varje annat scenario som använder noll-utsläpp (sol, vind, vatten, elbilar....) är sämre.

 

Det finns bara ett enda mål för kommande klimat-diskussion:  Skissa på helt andra utvägar.

 

Den enda tänkbara lösningen handlar om att suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan från

atmosfären per år.  

 

Om detta startar senast 2025 så kan parisavtalet räddas.

 

 

 

 


 

Härledning

 

Utgångspunkten är denna ordinära differentialekvation som beskriver modellen

där jorden befinner sig i en ugn med övertemperatur

clip4733

Detta är differentialekvationens symboliska lösning

clip4734

Nu kan detta utvärderas numeriskt:

 

2.0000000000000000E+00        1.0000000000000000E+01

3.0000000000000000E+00        2.5000000000000000E+01

5.0000000000000000E+00        6.5000000000000000E+01

1.0000000000000000E+01        1.6000000000000000E+02

2.0000000000000000E+01        3.4000000000000000E+02

3.0000000000000000E+01        5.2000000000000000E+02

3.6000000000000000E+01        6.3000000000000000E+02

5.0000000000000000E+01        8.4000000000000000E+02

 

 

Därifrån kan en regressionsanalys

Polynomial Regression (degree=2)  genomföras

 

 

t= -33.137407378 +  19.888205077 * cs  -0.047279468 * cs^2