Tips för journalister

Stannar globala temperturen när utsläppen upphör?

 

Denna fråga har jag under snart 15 år ställt till det absolut högsta ledarskapet i världen,

inkulsive högsta ledningen i IPCC. Jag har nästan uteslutande riktat mig till professorer med frågan.

 

Det oväntade hände under en bjudning. En gymnasielärare i fysik vid bordet sa:

 

Det är fullständigt elementärt och utom all diskussion

att globala temperturen fortsätter med samma fart  efter det att utsläppen upphört.

Detta är bekymmersamt när man ser på hur världens klimatpolitik ser ut.

 

Tipset till journalister är att ställa denna fråga till många gymnasielärare i fysik

och många professorer i ledande ställning i klimatarbetet.

 

Om man statistskt kan fastställa att gymnasielärarna i fysik vet betydligt mer än professorerna

så brådskar det att byta ut alla professorer i klimatarbetet mot gymnasielärare i fysik.

Det kan vara vår enda chans som nation att överleva klimatkrisen.

 

Två misstänkta, globala lögner bestämmer om vi skall vinna eller försvinna.

 

Lögn 1:  Klimatkänsligheten=3   Sant  värde 36

Lögn 2: Temperaturen stannar. Sant svar Temperaturen fortsätter när utsläppen upphört

 

 

En perfekt genomförd NetZero2050 i hela världen ger den gröna kurvan

enl. misstänkta lögner från IPCC och SMHI.

När de två ovanstående lögnerna är avklarade så går jorden efter svart linje istället.

I så fall är världens ansträngningar med NetZero inför Glasgow verkningslösa.

Klimatetkrisen kan i så fall bara lösas om 200 Gton CO2 tas bort från atmosfären varje år.

 

clip4884_rossby

 

 

I så fall hamnar vi i denna slutsats:

Alla professorer måste lyftas bort som aktivt eller passivt hindrar sanningen att komma fram.

Finns det någon rimlig förklaring på att just professorer vet mindre än gymnasielärare ?

Kan det bero på att gymnasielärare är fristående medan professorerna är beroende av anslag

för lön och forskning. Kan någon journalist kartlägga detta ? Den viktigaste miljöfrågan

och den viktigaste överlevnadsfrågan för världen ? Svaret måste fram i god tid före Glasgow.

 

clip4928

 

 

 

Professorer som gömmer sig i tystnad eller bekräftar att temperaturen stannar bidrar till

att denna yrkesgrupp är på väg att snabbt förlora trovärdigheten.

 

Man gör sig också med-skyldig till det största brottet i mänsklighetens historia

eftersom man på ett avgörande sätt bidrar till civilisationens undergång.

 

Världskrigen är ingenting mot detta brott.

 

Nu behövs civil-courage eftersom sanningen är det enda fungerande fundamentet

för en klimatlösning. Denna diskussion MÅSTE upp på bordet NU.

 

Alla parter kan ha fel. Det är mänskligt. Men så länge diskussionen är förbjuden, så kommer vi inte framåt

mot en klimatlösning baserad på sanning. Om vi inte vill veta sanningen, så är vi riktigt illa ute.

 

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"