Trögt arbete

Trögt arbete in i det sista med FN:s kommande klimatrapport

 

https://www.dn.se/vetenskap/trogt-arbete-in-i-det-sista-med-fns-kommande-klimatrapport/

 

 

Kommentar Bengt Ovelius

 

 

 

 

 

 

En hel grupp professorer på Tyndall centre i UK varnade skarpt under en lång period för 10-15 år sedan,

 

se denna video från 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

 

Varningen gällde att IPCC glömt tala om för folk och politiker att mänskligheten inte kan överleva klimatkrisen

om vi inte använder oss av "Science Fiction". (Därmed menas att återställa atmosfären snabbt till naturligt 1700-tal < 300 ppm CO2 ).

Man säger att finansieringen av den viktigaste punkten i klimatarbetet  är pinsamt otillräcklig.

 

Här ligger 99% av klimatarbetet. Kommande IPCC rapport kommer sannolikt att fortsätta glömma det viktigaste.

 

Därmed tvingas världen lägga all kraft på 1% av lösningen.

 

Jordens temperatur fortsätter nästan lika fort efter det att alla utsläpp är stoppade. Därför är NollUtsläpp 2045 ganska verkningslös politik. Det behövs mycket rejälare tag men all diskussion om denna sanning är politiskt omöjlig.

 


Hej ,

Efter att våra moderatorer granskat en av dina kommentarer, har du fått kommentaren borttagen.Den har tagits bort med motiveringen:

Kommentaren tas bort då Dagens Nyheter inte tillåter länkar i kommentarer till t.ex. sociala medier samt icke officiella eller allmänt erkända sidor. Exempelvis nyhetssidor som inte är anslutna till det pressetiska systemet.


Mats Sundqvist - 7 timmar sedan

Nollutsläpp 2045 är ett bra mål sikta på och Sverige klarar det lätt. I praktiken, för världen som helhet, blir det 2070 med de problem det medför.


 

Per Elgestrand - 6 timmar sedan

Utgår från att Ovelius förslag, som jag inte får läsa, om att ta bort 200 mdr ton koldioxid per år framöver är nödvändigt för att genomföra klimatomställningen. I själva verket kommer inte ens IPCCs blygsamma tips att användas. Det är kört, nu gäller det för var man att rädda sig själv, anpassa sig. (visa mindre)

 


 

Per , du har helt rätt. Idag var en stor dag eftersom BBC meddelade att IPCC nu ser så allvarligt på klimatsituationen att vi måste backa CO2 i atmosfären. Jag och en forskare uppvaktade IPCC högsta ledning i maj 2008 med budskapet att temperaturen forstätter när utsläppen är stoppade.  Alltså är NetZero politiken verkningslös och 99% av klimatarbetet måste bestå av att backa 200Gton CO2 per år och 2 Gton metan, start senast 2025.  Detta är lösbart men det har motarbetats ursinnigt i 14 år. Ett sätt vore att använda graphene och detta var uppe på en konferens på Chalmers/Graphene 27 April 2015 men sopades under mattan. Den länk jag inte fick visa kan man hitta genom att söka på YouTube "Survivable IPCC projections based on science fiction" . Detta går till några av världens främsta klimatforskare på Tyndall Centre utanför London.  Det som dessa forskare sade för 10 år sedan  säger nog äntligen IPCC i den rapport som kommer idag.

 

Varningen i länken gällde att IPCC glömt tala om för folk och politiker att mänskligheten inte kan överleva klimatkrisen om vi inte använder oss av "Science Fiction". Därmed menas att återställa atmosfären snabbt till naturligt 1700-tal < 300 ppm CO2 . Man säger att finansieringen av den viktigaste punkten i klimatarbetet är pinsamt otillräcklig.

 

Svenska folket och våra folkvalda politiker är förda bakom ljuset.  Om IPCC kan berätta sanningen så ligger fantastiska lösningar framför oss. Exempelvis kan 2 Gton metan lösa större delen av energikrisen.