Ultramager Tändning

Detta är vår bild av vad som är viktigt. Om 100 andra  förslag också kommer så är vi hemma.

 

Om elbilarna visar sig vara en återvändsgränd så

kommer förbränningsmotorn tillbaka med besked.

En nyckelfaktor framöver är att kunna tända magra blandningar.

 

Om metan kan tas ur atmosfären i en nära framtid så kommer elbilarna

i vilket fall fullständigt att utklassas av detta nya bränsle

som kan sänka växthuseffekten med stor kraft.

Om elbilarna ligger kvar kring 90 g/km (allt medräknat) så kommer

de att förbjudas. Stora koncerner riskerar hela sin framtid

på att göra fel val här.

 

När lambda-sonden kom en gång i tiden  så gällde

det att hålla lambda=1  . Detta innebär att mängden

luft och bränsle är optimal.  Mängden syre passar exakt

till mängden bränsle.   Detta kallas en stökometrisk blandning

och den får mycket hög temperatur vid förbränning.

 

På senare tid har man allt mer uppmärksammat de kväveoxider som

uppstår vid dessa höga temperaturer och man försöker hålla

ner temperaturerna genom att återmata avgaser (EGR)

 

Den bästa lösningen vore dock att arbeta med magra blandningar

men misständningar uppstår lätt när lambda ökas över 1.3

 

En mycket hög prioritet vore att utveckla stabil tändning

vid lambda =4 med helt nya principer.

Detta skulle hjälpa förbränningsmotorn att ta steget in i framtiden.

Denna utveckling kan visa sig viktigare än hela elbils-utvecklingen

inklusive nya batterityper, om ovanstående antaganden slår in.