Unga präglar klimatmötet

Unga präglar klimatmötet på flera sätt

https://www.dn.se/vetenskap/unga-praglar-klimatmotet-pa-flera-satt/

 


 

De unga borde ta upp detta som sin huvudfråga:

 

Vi måste  räkna  rätt:  Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs finns 3 000 Gton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är

 

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

 

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045

 

Det blir minst +3.9C år 2100, troligen mycket mer,   vad vi än gör inom nuvarande klimatpolitik NetZero så länge 3000 Gton finns kvar.

 

Att begränsa till +1.5C eller 2C med utsläppsminskningar är en fysikalisk omöjlighet.

IEA utspel om +1.8 C är lika omöjligt.

 

Klimatpolitiken måste se helt annorlunda ut och denna diskussion borde redan ha startat i Glasgow

Det väntar en helt fantastisk framtid om allt byggs på sanning eller ett bottenlöst elände med nuvarande NollUtsläpp 2045 som inte kan fungera. Ovanstående bevis räcker för att vrida allt rätt.

 

Unga personer borde fokusera på just detta för efter denna linje ligger lösningen.

 

Ovanstående enkla rader som alla kan förstå, kan ge oss en fungerande klimatpolitik.

 

Ovanstående är det kortaste och enklaste beviset för att Greta har rätt. "Nuvarande politik har inte ens för avsikt att följa parisavtalet"


Hans Backman - 1 timme sedan

Bengt, Din beräkning är fel.


 

Hans,

Eftersom min härledning nästan  inte utelämnar någonting så kanske du kan säga i vilken punkt mitt resonemang är fel.  Det kan ge en meningsfull diskussion som leder framåt !