Upprop

 

Se video: Play

 

 

Hej. Mitt namn är Bengt Ovelius. Jag är ingenjör med elektronik och termodynamik som specialitet och

vid sidan om har jag använt mina matematiska vektyg för att studera klimet intensivt sista 15-20 åren.

Ovanstående video går även på djupet med de psykologiska knutar som hindrar en fungerande klimatpolitik.

Varje politiskt parti kan förändra sin klimatpolitik i grunden genom att ta del av dessa fullständigt nya infallsvinklar.

 

Tillsammans med en fristående forskare varnade vi IPCC högsta ledning i maj 2008 om att temperaturen fortsätter

även om alla utsläpp stoppas. Vi gjorde en egen klimatkalkylator 2008 för att på djupet förstå matematiken bakom.

Denna kalkylator kan alla använda. Bruksanvisning finns här. Den visar strikt matematiskt vad IPCC synes vilja

dölja för oss. 15 års diskussioner med olika klimtexperter tycks visa att kalkylatorn håller måttet.

Den gav dessutom en perfekt prognos 2008-2022 över jordens uppvärmning, medan IPCC misslyckades helt

med sin  prognos (+2C 2100 450 ppm) som många kan utantill eftersom den utformat proposition och klimatlag.

 

Slutsatsen är klar: 99% av klimatarbetet måste innebära att 200 Gton CO2 sugs bort från atmosfären per år,

start senast 2025.  Vi måste förstå att nuvarande NollUtsläpp-2045 politik bara kan lösa 1% av klimatkrisen

och denna politik kommer att orsaka ett bottenlöst elände eftersom man fuskar bort 99% av klimatjobbet.

 

Den allra tyngsta bekräftelsen kommer från en hel grupp professorer vid Tyndall Centre, UK som i princip säger samma sak.

Denna video borde befinna sig i centrum för klimatarbetet hos Regering, Riksdag, Klimatpolitiska Rådet och pressen.

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

 

Videon visar att IPCC+SMHI glömt berätta det viktigaste för svenska folket och för våra folkvalda politiker.

 

 

 

 

 

 

 

Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse

 

IPCC:s överlevnadsberäkningar bygger på science fiction - verkligheten är mycket värre