Utmaningen

 

 

Question 1

Question 2

Question 3

The solution to the climate crisis must start with climate experts giving an accurate picture of our situation.

If the above three questions are answered truthfully, the foundation is clear for

a workable climate policy.

 

Young people's climate anxiety is huge, according to a recent study in The Lancet.

This picture below, is taken in Ukraine, where people are now showing unprecedented courage in the fight for truth.

Dare the climate experts also show some courage to give our young people a future ?

 

 

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

 

Lösningen av klimatkrisen måste börja med att klimatexpertisen ger en korrekt bild av vår situation.

Om ovanstående tre frågor besvaras sannings-enligt  så ligger fundamentet klart för

en fungerande klimatpolitik.

 

Ungdomars klimatångest är enorm, enl. en undersökning nyligen i The Lancet.

 

Denna bild är tagen i Ukraina, där man nu visar ett enomt mod i kampen för sanning.

Vågar klimatexperterna också visa lite mod för att ge våra ungdomar en framtid ?

 

1754532_900l