Vägvalet

fork_in_the_road_002

 

 

Vi har ett val mellan en fantastisk och fascinerande framtid  eller ett bottenlöst  elände.

En raffinerad fälla gör att vi väljer fel väg, tyvärr med professorerna i spetsen.

Regeringar kommer efter. Detta är världens ledarskap. Innan Glasgow måste vi

ha ändrat vägvalet. Det måste ske NU. Detta är vår sista chans.

Det behövs fler professorer som vågar lämna lämmel-tåget och slå larm.

Regeringen måste ge order om grundlig utfrågning i konstitutionsutskottet.

IPCC och SMHI måste granskas.

 

En fälla är alltid konstruerad för att vara klokare än bytet.

Så här långt tycks det bara finnas tre professorer  som genomskådat fällan.

Men det tog dessa högt kvalificerade forskare 80 år av gemensamma

ansträngningar att börja ana hur denna genialt farliga fälla är konstruerad.

 

Fällan består av det teoretiska begreppet Klimatkänslighet=3 från IPCC

som lurar världens professorer att räkna fel på klimatet.

Detta är mänsklighetens största och farligaste räknefel.

Felet lurar oss rakt in i fällan som ser så bra ut på ytan.

Fällan heter "NollUtsläpp 2045".   (NetZero)

Den leder oss till katastrof utan återvändo. Det finns en bättre väg.

Mötet i Glasgow måste finna den bättre vägen.  Alla måste hjälpas åt.  

 

Annars är detta det enda vi har att erbjuda våra egna barn.

 

clip4695

 

Civilisationens undergång kommer senare att förklaras med att tiotusentals

forskare och professorer i IPCC inte klarade den enkla uppgiften

att fastställa rätt klimatkänslighet.

Därav blev alla beräkningar fel och världen förstod inte situationens allvar.

Därifrån utvecklades tanken på NetZero (NollUtsläpp 2050). Vad världen missat

är att det finns minst 8 tunga skäl till att denna politik inte kan fungera.

 

Det finns visst hopp eftersom de flesta skolbarn klarar den enkla uppgiften att räkna

rutor och uppskatta hur mycket jorden värms vid fördubblad CO2 halt.

 

Då får man fram klimatkänslighet= 20 till 40  och vägen ligger öppen

för en fungerande klimatpolitik.  Då ser man att IPCC's gula punkt

ligger helt utanför verkligheten.  Så enkelt är det.

 

clip4949

 

Hela svaret ligger i denna enkla bild.  Av historien förstår vi framtiden.

Vi ser med en enda blick att jorden är programmerad för ca +22C, som inträffar

om ca 700 år. Resan efter denna linje blir katastrofal redan vid +1.5C eller +2C .

+1.5 inträffar 2027 och +2C inträffar 2033.  Glasgow kan vara sista chansen.

 

Vändpunkten kommer när tillräckligt många professorer hoppar av lämmeltåget.

Detta är själva nyckeln till en civilisation som överlever krisen.

 

Kring 1830 fanns ett lämmeltåg av professorer  i medicin som ansåg det betydelselöst att

tvätta händerna innan operation.

 

Dr Ignaz Semmelweis  (1818-1865) blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad av 1800-talets medicinska etablissemang för att han uppmanade läkare att tvätta händerna. Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

 

 

Det tog ett halvt århundrade innan alla professorer hoppat av lämmeltåget men sanningen segrade till slut.  En stor bromskraft var att pressen inte vågde skriva om saker som ifrågasätter hela den vetenskapliga eliten.Pressen bryter därmed mot sina egna press-etiska regler. Man klarar inte en öppen, demokratisk debatt eller en kritisk granskning av den elit som vill hindra diskussionen.

 

Alltså måste professorerna själva ha mod att spräcka det lämmeltåg som är deras egen trygghet,

eftersom press och media inte klarar av att göra sitt jobb i denna fråga.

 

Det lämmeltåg av professorer som tror att klimatkänsligheten=3 vill inte lämna lämmeltåget eftersom det samma händer som med Dr Semmelweis: Man blir mobbad, ignorerad och avvisad

av hela etablissemanget.

Den bekväma utvägen är istället att börja ljuga och fuska, så som de tre forskarna erkänner i sin artikel:

 

Citat: I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar

där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

 

 

 

clip4917

Denna kurva visar vad som händer vid en perfekt genomfört NetZero 2050 om man

räknar med cs=36 och väger in sista info från NASA.

Det matematiska beviset finns i sista kapitlet i boken "En handlingsplan för Sverige"

 

Professorerna måste snabbt lämna lämmeltåget om civilisationen skall överleva.

Ett enda avhopp kan få avgörande betydelse. Här har vi framtidens hjältar.

 

Here is hope - and "hope starts with honesty" Greta

 

fork_in_the_road_002