Värdet på klimatkänslighet

 

IPCC har unde sista 40 åren räknat med att klimatkänsligheten är 3,

dvs jorden blir 3 C varmare för varje fördubbling av CO2 halten.

 

Med denna klimatkänslighet som grund gjorde IPCC en prognos enl. den blå skylten

som säger att jorden når +2C år 2100 vid 450 ppm. Jorden kommer att följa kurva B.

Riksdag och regering har accepterat detta och proposition 2016/17:146 samt

klimatlag 2017:720 bygger på den blå kurvan.

 

På senare tid visar dock NASA's verkliga mätningar, att uppvärmningen går betydligt fortare (kurva A)

och detta bevisar att vi har att göra med en betydligt högre klimatkänslighet än 3.

 

Trots att alla kan se detta så reagerar vare sig klimatexpertisen eller politikerna.

 

clip8709

 

 

 

 

År 2008 gjorde vi en klimatprognos baserad på klimatkänslighet=36.

Den stämde perfekt mellan 2008 och 2022

 

Om den matematiska modellen av jorden har klimatkänslighet=36 och

tidsfördröjning mellan CO2 och temperatur är =RC=600-700 år

så får man en teoretisk modell som stämmer perfekt med sista nyhetsbrevet

från Prof. James Hansen. Denna graf beskriver jordens övertemperatur relaterat till 1970.

 

Prof. James Hansen har godkänt att jag använder hans data och grafer här:

 

 

cs36_and_hansen

 

 

 

Ur sista nyhetsbrevet:

 

 

8508b8d4-769b-c3eb-8815-b06120db37e8