Vårt förslag

Många förstår till fullo att klimatpolitiken inte räcker till.

Riksdagsmän försöker hitta utvägar ända tills GruppTänket slår till med full kraft

och punkterar rätten att tänka och diskutera

som är en viktig del av den demokratiska processen.

 

Pressen försöker lyfta frågan:

 

Peter Wennblad (Ledare SVD2021-0326) :Hur länge ska vi låtsas att vi klarar klimatmålen?

 

Ingen vet vad man skall göra och många känner sig maktlösa.

 

Sedan har vi en liten elit som tror att Sverige är så ledande i världen

att man kan berätta för alla andra vad de skall göra.  

Denna elit vill inte ha några impulser utifrån.

 

Det är från denna  grupp som begäran kommer att slippa ytterligare

email eller ytterligare synpunkter.  Här förenas stor makt med låg grad

av kompetens och ingen förståelse för demokratins grundprinciper.

Det är denna grupp som gjuter in svensk klimatpolitik i cement.

Detta är   som måste lyftas bort snabbt eller omskolas.

 

Det finns verkligen ett behov att bryta det farliga död-läget i klimatarbetet.

 

Med utgångspunkt från en fungerande Theory-285

Se denna bok som ett förslag bland många.

 

Alla  länder måste uppmuntra att dussintals eller hundratals liknande idé-böcker

kommer fram där man med innovativ teknik ser till helheten.

 

Informationsflödet måste vända. Lagstiftningen beskriver hela tiden hur informationen

skall flyta från IPCC via SMHI ut i landet.  

 

Vad hjälper detta om IPCC under 40 år inte ens har lyckats räkna ut

rätt klimatkänslighet som är grunden för all politik.

 

Kanske har Greta rätt - hoppet står till folket. Härifrån kommer förändringen.

De som uppbär stora löner för att hantera problemet lyfter inte ett finger.

 

Alltså bör en väldigt stor del av myndigheternas arbete gå ut på att fiska upp de

idéer som skall bli landets räddning. Det mesta kommer nedifrån och upp -

från "fel håll"  enligt etablerat elit-tänkande.

 

I GruppTänk-landet  Sverige har det hittills varit nästan förbjudet att ha en idé  -  

Stora idéer anses vara stora brott eftersom allt bör underkasta sig GruppTänket.

 

Vi föreslår att regeringen skall proklamera en snabb och radikal ändring av GruppTänk-

kulturen, såsom President Kennedy gjorde. Landet kan inte överleva dessa dumheter.

 

79867707_l

Det måste bli tillåtet och önskvärt att ha idéer.

Samtidigt bör en demokratisk process inledas för att bedöma

Theory-450 från IPCC och att behandla misstanken att IPCC

genom bristfälligt arbete är på väg att orsaka en global katastrof.  

Frågan måste upp på bordet: Är det dags för en genomgripande

reform av IPCC. Har IPCC så föråldrade strukturer att man inte kan

göra sitt jobb ?  Skall IPCC styra Sverige eller Regeringen?

Det måste vara tillåtet att ställa frågan och att starta diskussionen.

 

IPCC har enormt hög status som en del av FN och är dessutom

nobelpristagare. Dock väger naturlagarna många tiopotenser

tyngre än all denna status.

 

Fortsättningen av denna bok är alltså ett förslag på helhetslösning av klimatkrisen.

Det måste komma in fler förslag. Vi är i en paniksituation med klimatkänslighet=36.

Klimatet rör sig 12 ggr snabbare än vad vi hittills fått veta.