Vatten...Klimatmålen

https://www.dn.se/debatt/mer-vatten-maste-skyddas-om-vi-ska-klara-klimatmalen/

DN Debatt. ”Mer vatten måste skyddas om vi ska klara klimatmålen”

 

Kommentar Bengt Ovelius

 

IPCC-chefen Hoesung Lee säger att vi måste fokusera på lösningarna. Bra artikel, dock har IPCC räknat fel på återstående utsläppsutrymme av 400 Gton CO2. Jorden har 4 gånger på 400,000 år visat  att +2C hör ihop med 285 ppm CO2. År 1895 var det åter 285 ppm med hög risk för +2C ca 700 år senare. I denna punkt var utrymmet slut.

 

clip4746

 

 

När metan kan plockas ut ur atmosfären med nanoteknik , som diskuterades på Chalmers/Graphene April 2015 .. så kommer vattnet på köpet. En nano-tratt med 10 m diameter och 5m luftflöde kan teoretiskt  hämta  2375 ton vatten ur ökenluft per vecka. Detta kan revolutionera vattenhanteringen i alla länder.

 

 

 

Torgny Holmgren, Stockholm International Water Institute

Line Gordon, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Johan Rockström, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Ulrika Modéer, United Nations Development Programme