Vem ska betala?

Studio DN den 5 november: Vem ska betala för att få planeten på fötter?

https://www.dn.se/vetenskap/studio-dn-den-5-november-vem-ska-betala-for-att-fa-planeten-pa-fotter/

.....

.....

Utkast till total lösning:

Det finns 3000 Gton för mycket CO2 i atmosfären. 200 Gton måste bort varje år, start senast 2025

om parisavtalet skall respekteras.  Då kan atmosfären vara helt återställd till 2045.

 

Regeringens siffra på kostnad är 1000 kr/ton för att plocka bort CO2 från atmosfären.

 

Varje person i världen måste då ställa upp med  

200* 1 000 000 000*1000/8 000 000 000= 25,000 kr/år

Här gäller det för civilisationen att betala eller gå under. Naturen förhandlar inte.

 

Mycket metan måste också plockas bort. Detta högvärdiga bränsle tar aldrig slut.

Det nybildas hela tiden.  Det kan hända att det är just metanet som kan betala notan

för att få planeten på fötter.  Det kan vara den enda fungerande utvägen.

 

Det räcker att tillsätta 1% av detta atmosfäriska metan för att få fossilt bränsle klimatneutralt.

Därför har det extremt högt värde.  Om man föreslår 200 kr/kg så räcker det med 2 kr för

att göra en liter fossilt bränsle klimatneutralt. Om man evigt kan ta ut 2 Gton ur atmosfären

så är det en vinst på 50,000 kr per person i världen, alltså dubbelt upp mot kostnaden

att helt återställa atmosfären från CO2. Det behöver komma hundratals liknande förslag

som når ända fram. Diskussionen måste bli tillåten., speciellt när det står klart att nuvarande

NetZero politik inte kommer att fungera. Släpp  loss fantasin !