Vi kan...

Vi  kan uppfinna den framtid vi vill ha (citat Vinod Khosla)

 

Det innebär att många förslag måste utvecklas

Om ett av hundra blir en fullträff så är vi hemma   (citat Vinod Khosla)

 

19775917_m

Det är inte förbjudet att skapa en framtid som är långt mycket bättre än det vi har nu.

 

Ett förslag är detta:

Den naturliga halten metan i atmosfären är ca 0.8 ppm

Nu har vi 1.8 ppm, raskt stigande.

 

Om världen skall överleva klimathotet så MÅSTE metan och CO2 utvinnas ur atmosfären

i så enorm omfattning att atmosfären  kommer tillbaka till år 1700.  

Det måste börja NU. Det finns inget val. Allt annat är fusk.

 

När tekniken för detta är löst så innebär själva luften en oljekälla som genererar

100 - 1000 ggr mer ekonomi i form av metan  än hela norges oljeverksamhet.

Detta är det perfekta bränslet för vanliga bilar och jetplan. Varje bil som kör på detta

bränsle backar växthuseffekten så mycket att 100 fossilt drivna bilar kan köra samtidigt.

Summan blir klimatneutral.  Detta diskuterades på en konferens på Chalmers/Graphene

i april 2015. Forskare jag mötte gav tummen upp.  Detta skulle kunna bli landets största

industriella projekt, det skulle kunna lösa landets totala energiförsörjning och det skulle

ha potential att lösa HELA klimatkrisen. Det är ett faktum att dessa resurser finns i luften.

 

Energimyndigheten + Formas var närvarande  och gjorde mycket noteringar.  

Från myndighetshåll verkade intresset vara noll eftersom allt sopades under mattan.

Förfrågningar efteråt har inte givit något svar från energimyndigheten.

 

Alla är välkomna att utforska vilka rikedomar som finns i tomma luften

https://ppm.today/air/

Denna simulator visar vad som är möjligt, baserat på vad luften i verkligheten innehåller.

 

På denna väg kan atmosfären återställas till 1700-tal inom loppet av 20 år.

Gratis bränsle direkt ur atmosfären ger en levnadsstandard som man bara kan drömma om idag.

Det behövs 100 miljoner sådana hus för att fixa hela klimatdramat. Fantastisk exportmarknad !

Det efterlyses privata initiativ för att få igång detta projekt. Om detta kan förverkligas så

kan både energimyndigheten och naturvårdsverket läggas ner, eftersom projektet löser samtliga

dessa myndighetens nuvarande uppgifter. Alternativet är att dessa myndigheter blir aktivt drivande

i samarbete med privata initiativ. Gas-separation måste vara i full drift år 2025 för att rädda parisavtalet.

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

Min nya bok avslöjar varför alla förslag sopas under mattan

och motarbetas med ursinnig kraft - om förslagen är omvälvande bra.

 

Alla sådana förslag ligger utanför GruppTänk, dvs över den horisont som våra

professorer har. Då är det säkrare att säga nej.

Viktigare att rädda ansiktet än att rädda våra barns framtid.

 

Vi har vid upprepade tillfällen sett hur den akademiska världen har förstört

omvälvande projekt. Boken behandlar denna problematik.

 

Detta är ett globlt problem. Superentreprenären Vinod Khosla säger därför:

 
Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

 

IPCC och SMHI som inte kan leverera en korrekt klimatsyn är också en broms.

"Om +2C inte kommer förrän efter 2100 så är det ingen brådska"

Myndigheter och politiker präglas av denna felaktiga syn vilket blir en broms för

sanna åtgärder.

 

Hela framtiden hänger på att vi baserar allt arbete på sanning och på exakt matematik.

Vi är inte där ännu, på långa vägar. Den inre bromskraften i stora organisationer är GruppTänk.

Det var president JF Kennedy som använde den omfattande forskningen kring GruppTänk.

Därmed uppnådde han radikalt bättre politiska beslut. Genom att använda JF Kennedy's recept

så kan radikala förbättringar inträffa i den inre arbetet hos IPCC, SMHI och myndigheter.

 

Allt kokar ner till den genialt enkla principen att uppmuntra människor att tänka självständigt

och vägra alla lämmeltåg.  Detta är också en förutsättning för att äkta demokrati skall fungera.

 

Idag ser SMHI ut att vara ett lämmeltåg under IPCC's kommando. Hur skall man annars förklara

att felen från IPCC kopieras exakt till  SMHI. (Ex att temp stannar när utsläppen stannar)

 

Dagens svenska demokrati består av ett elit-välde som gör allt för att slippa en öppen diskussion.

Klimat-lösningarna kommer inte från denna elit. Man har bara fört folk och politiker bakom ljuset

med en falsk klimatbild. Alla kan ju IPCC's prognos utantill:  <+2C år 2100 vid 450 ppm.

Därifrån är det lätt att räkna ut att IPCC använder fel klimatkänslighet=3  vilket möjliggör

fossila bränslen ända till år 2100. IPCC har fått nobelpriset för detta, vilket understryker

giltigheten i ovanstående totalt felaktiga prognos. I verkligheten kommer +2C år 2033

vilket är en felräkning med 70 år. Alla kan se hur fel detta är. Ändå vill inte IPCC dementera.

Var fanns expertisen när proposition och klimatlag utformades 2017 med dessa fel som fundament ?

 

Varenda myndighet bör reformeras om vi skall nå de topp-prestationer som faktiskt är

nödvändiga framöver. Man släpper lös mäktiga, positiva krafter när alla har rätt att tänka

självständigt.  Precis så är demokratin tänkt från början.

 

 

 


 

Alternativet är nuvarande politik NollUtsläpp 2045.

clip4911

 

Efter denna väg kommer jordens temperatur att rusa efter denna kurva. Det matematiska beviset

finns i sista kapitlet i min nya bok:

 

 

clip4917

 

Även om bensinen höjs till 1000 kr/lit

så blir detta ett verkningslöst slag i luften. Det leder snabbt till ett bottenlöst elände för alla.

Boken visar i detalj varför denna politik är trefaldigt fel. Det är den fantasilösa fusk-lösningen

som är en förolämpning mot våra barn. Denna politik innebär dessutom det största brottet

någonsin mot mänskligheten. Världskrigen väger lätt gentemot detta svek.

 

IPCC och SMHI stöder aktivt denna väg genom att publicera falsk vetenskaplig information. Se §1

 

Detta är inte tomma ord. De detaljerade bevisen finns på denna hemsida samt i boken.

IPCC och SMHI ombeds att via media svara på  denna detaljerade och seriösa kritik.

Vi har väntat på svar från IPCC sedan år 2008.  SMHI är lika tysta när det gäller att bemöta kritiken.

(SMHI representerar IPCC i Sverige)

 

De tre forskarna skriver: Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

Just detta förklarar sannolikt tystnaden från IPCC och SMHI.

 

ViBlevLurade2

 

 

 

 

 

 

 

§1 Den falska informationen består i att IPCC och SMHI båda påstår att globala temperaturen

stannar när utsläppen stoppar.  Detta ger ett felaktigt  och farligt fundament för NetZero2050.

Konsekvenserna blir fullständigt katastrofala.

 

Själva grundorsaken är att IPCC räknat med fel klimatkänslighet=3 i 40 år. Detta värde är

fundamentalt för alla klimatberäkningar. Rätt värde ligger kring 36. Bevis i boken.

 

De som tycks veta allra minst om klimatkänslighet är professorer i Kungliga Vetenskapsakademien.

Där hävdar man klimatkänslighet under 3 (kommentar begärd - inget svar )

 

 

Ref Johan Rockström, SVD :

 

"Jag vet inte vart denna vetenskapliga intrig kommer landa. Den gör mig

både orolig och om möjligt än mer bestämd. Orolig i meningen att om det

skulle visa sig att klimatkänsligheten är 4-5 grader vid en fördubbling

av koldioxid snarare än 3 grader, då försvinner i ett svep hela det

återstående utsläppsutrymmet. Vi kan i så fall inte stoppa den globala

uppvärmningen vid 1.5 grader. Bestämd, i meningen, att all forskning

pekar unisont på att vi befinner oss i riskspannet 3-5 grader, inte i

riskspannet 1-3 grader, där klimatskeptiker vill ha debatten. Det var

trots allt efter den senaste IPCC-rapporten som ett antal ledamöter vid

Kungliga Vetenskapsakademien med Lennart Bengtsson i spetsen, återigen

försökte underminera IPCC genom att påstå att klimatkänsligheten inte

var så hög som 3 grader.

 

Vad denna 2020 års klimatvetenskapliga intrig gör, är att städa upp i

debatten. Vi lever i ett nytt risklandskap. En klimatkänslighet på 3

grader är redan en oerhörd utmaning. Vi ska bli fossilfria på en

generation. Men bara det faktum att de mest sofistikerade

klimatmodellerna pekar på risken för högre känsligheten manar till

eftertanke, försiktighet och framförallt agerande."

 

 

 

 

 

 

Slutsats

Det har varit ett återkommande önskemål hos politiker att Sverige skall

spela en ledande internationell roll i klimatarbetet.

Detta kan man också med fördel göra

om man låter vårt land ligga före andra.  Här är lösningen:

 

Eftersom gissningsvis 95% av förståelsen av klimatet

och 95% av lösningarna ligger utanför det som expertisen hittills kunnat uppvisa

så måste det huvudsakliga flödet av ideer och inspiration gå nedifrån och upp.

Demokratin måste stärkas genom att alla lämmeltåg inom myndigheter och politik

plockas bort. Det finns intressant litteratur som handlar om hur JF Kennedy löste detta.

 

Bristen på ledarskap ger klimatångest, inte minst bland unga.

 

Klimatförändringar i kombination med regeringarnas oförmåga att hantera

krisen orsakar stark stress hos världens unga och 45 procent upplever

en så stark stress att den påverkar vardagen och deras förmåga att

fungera.

35269609_xxl

Tre fjärdedelar säger att framtiden är "skrämmande", och 64 procent att

världens regeringar inte gör tillräckligt för att åtgärda klimatkrisen.

61 procent säger att regeringar inte gör tillräckligt för att skydda

dem, planeten och framtida generationer.

 

"Så höga nivåer av stress, påverkan på individen och känslor av svek

kommer då småningom att påverka barnens och de unga människornas

mentala hälsa", varnar forskarna bakom studien.

 

En annan studie från det brittiska opinionsinstitutet Ipsos Mori visar

att allmänhetens oro över klimatförändringar och utsläpp har ökat till

rekordnivåer i Storbritannien.

 

Det blir allt vanligare att barn och unga tar upp klimatångest som en stor oro när de ringer till barnrättsorganisationen Bris. Samtalen om självmordstankar har ökat med 88 procent sedan år 2016. "Jag är orolig för min framtid", säger en av de unga i Dalarna som vi pratat med.

.

clip4695