Vktiga punkter

Några av de viktigaste punkterna i klimatavtalet

https://www.dn.se/varlden/nagra-av-de-viktigaste-punkterna-i-klimatavtalet/

 

 

Sammantaget är jorden som en båt, på gränsen att sjunka genom ett litet

läckage som hållt på i 200 år.

 

All möda läggs på att stoppa del lilla läckaget, vilket tydligen inte

kommer att lyckas på närmsta 50 åren.

 

Allra högst på Glasgow mötet borde stå att börja ösa båten. Men kring

den enda fungerande åtgärden finns inte ett ord.

 

Relativt enkel matematik ger kristallklara besked: 200 Gton CO2 och

2 Gton metan per år måste bort från atmosfären.

Värdet av detta metan kan kanske betala hela notan.

Start senast 2025, annars faller parisavtalet.

 

 

sinking_boat5

 

 

 

 

 

 

Some of the key points of the climate agreement

https://www.dn.se/varlden/nagra-av-de-viktigaste-punkterna-i-klimatavtalet/

 

 

Overall, the Earth is like a boat, on the verge of sinking through a small

leak that has been going on for 200 years.

 

All the effort is being put into stopping the small leakage, which apparently

will not succeed in the next 50 years.

 

At the very top of the Glasgow meeting should be to start bailing the boat. But around

the only measure that works, there is not a word.

 

Relatively simple mathematics makes it crystal clear: 200 Gt of CO2 and

2 Gt of methane per year must be removed from the atmosphere.

The value of this methane may pay the whole bill.

Start by 2025 or the Paris Agreement falls.

 

 

sinking_boat5