Handlingsplan

 

brauweiler

 

En handlingsplan för Sverige  

som leder fram till Zero-Zero-klimat.

 

Zero övertemperatur

Zero uppvärmning

... som år 1700 - en kvalitetslösning.

 

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha när  

de fyra stora felen är upptäckta.

 

Det verkar finnas fyra  globala fel som hindrar en global, fungerande  

klimatlösning. Denna bok visar, även matematiskt hur det hela hänger

ihop. Detta borde motsvara högsta alarm-nivå samhället.

 

Fel 1 : IPCC+SMHI  räknar med fel klimatkänslighet

Fel 2 : Metan bedöms med fel GWP

Fel 3 : Den enda framkomliga lösningen: innovationer, diskuteras knappt

Fel 4 : GruppTänk är det största hindret av alla - JF Kennedy  visste.

 

En av många aspekter: GruppTänk gör myndigheter och stora organisationer

som IPCC mycket in-effektiva och odemokratiska.

Det ser man tydligt på att IPCC under 40 års tid inte

lyckats få fram rätt värde på klimatkänsligheten och man är helt okänsliga

för de varningar som kommit in till IPCC sista 20 åren.

 

Myndigheter vill gärna se ett informationsflöde uppifrån och ner.

Effektiviteten kan gissningsvis öka med tiopotenser om informationsflödet

vänds så att informationen får chans att komma från de grupper i samhället

där kunskapen och kreativiteten finns.

 

Detta tillsammans med att  bekämpa GruppTänk (Som JF Kennedy gjorde)

innebär att demokratin får en chans att fungera.  

I en tid med klimatkris är detta överlevnadsfaktorer.

 


 

 

Klimatexpertisen måste prata klartext om detta. Svenska folket vill bygga klimatarbetet på sanning.

 

Politikerna måste ha en handlingsplan baserad på sanning, vetenskap, matematik och en omfattande nationell diskussion

som måste ta upp 1000 ggr mer tid än Corona, eftersom klimatproblemet är 1000 ggr allvarligare.

 

TV och press har ett stort ansvar.